Hva er en generalforsamling?
----------------------------

Generalforsamlingen er den høyeste besluttende myndighet i Online. Det
kan sammenlignes med stortingsvalg på ny regjering. Mellom
generalforsamlingene står hovedstyret og komiteene for den daglige
driften av linjeforeningen.

Generalforsamlingen avholdes en gang i året, og er åpen for alle
medlemmer av Online. I forkant av generalforsamlingen er det tre viktige
dokumenter som skal fremlegges:

-  Saksliste

Denne inneholder en oversikt ogver alle sakene som skal tas opp, og skal
sendes ut i god tid før generalforsamlingen (vanlig praksis er 14 dager
før). Som regel er sakene presentert, og det er ofte lagt ved regnskap
og budsjetter for de sakene som krever det, samt årsberetning fra alle
komiteene.

-  Vedtekter

Hvis generalforsamlingen er et stortingsvalg er vedtektene grunnloven.
Her står bla. formålet til Online og en del om driften. For å endre vedtektene må et endringsforslag fremmes før
generalforsamlingen og ha minst to tredjedels flertall.

-  Dagsorden

Dagsorden blir gjerne utdelt i lokalet, men er et viktig dokument som
alle deltakerne retter seg etter. Dagsorden inneholder gjerne en
tidsplan for hvor lang tid generalforsamlingen skal bruke på de ulike
sakene, og evt. begrensninger som gjelder for taletid og antall
replikker på et innlegg. De to sistnevnte kan virke unødvendige, men når
generalforsamlingen tidligere har vart i over 9 timer, så er det
tvingende nødvendig.

Dokumenter
----------
- [Generalforsamlingen 2024 (Vår)](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2024V)
- [Generalforsamlingen 2023 (Høst)](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023H)
- [Ekstraordinær generalforsamling 2023 (Vår)](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23)
- [Generalforsamlingen 2023 (Vår)](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023V)
- [Generalforsamlingen 2022 (Høst)](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022H)
-  [Ekstraordinær generalforsamling 2022 (Vår)](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022)
-  [Generalforsamlingen 2022 (Vår)](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022)
-  [Generalforsamlingen 2021](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021)
-  [Generalforsamlingen 2020](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)
-  [Generalforsamlingen 2019](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019)
-  [Generalforsamlingen 2018](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018)
-  [Ekstraordinær generalforsamling 2017](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2017)
-  [Generalforsamlingen 2017](/wiki/online/generalforsamlingen/2017)
-  [Generalforsamlingen 2016](/wiki/online/generalforsamlingen/2016)
-  [Generalforsamlingen 2015](/wiki/online/generalforsamlingen/2015)
-  [Generalforsamlingen 2014](/wiki/online/generalforsamlingen/2014)
-  [Generalforsamlingen 2013](/wiki/online/generalforsamlingen/2013)
-  [Generalforsamlingen 2012](/wiki/online/generalforsamlingen/2012)
-  [Generalforsamlingen 2011](/wiki/online/generalforsamlingen/2011)
-  [Årsmøtet 1987](/wiki/online/generalforsamlingen/arsmotet1987)