Vedlegg

Informasjon

Tirsdag 1. april 2014 invitererer linjeforeningen Online alle informatikkstudenter til den årlige Generalforsamlingen kl. 15 i auditorium R9.

Som informatikkstudent ved NTNU er du automatisk medlem av Online. Du er også medlem av Online dersom du er medlem av Onlines pensjonistkomité (pangKom), Eldsterådet, er utnevnt æresmedlem eller på annen måte er blitt tatt opp i Online.

Online jobber kontinuerlig for å gjøre informatikkstudentenes hverdag bedre ved å blant annet arrangere sosiale begivenheter, bygge bro mellom studentene og næringslivet ved bedriftspresentasjoner, samt introdusere ny og spennende teknologi ved kurs. På generalforsamlingen velges styret som skal lede Online i året som kommer, og dette vil vi at alle informatikere skal være med på å bestemme.

Om du ønsker å ta en titt på hvilke kandidater som stiller til valg, eller ønsker å stille som kandidat til et lederverv, finner du mer informasjon om dette under kandidater. Merk at i følge vedtektene, paragraf 4.1.2, må du ha vært i komité i minst ett semester for å kunne stille til noen av ledervervene, med unntak av leder av banKom.

Den foreløpige dagsorden er klar, og forslagene til vedtektsendringer vil komme fortløpende. Vi oppfordrer alle informatikkstudenter til å lese gjennom Onlines vedtekter, og komme med forslag til forbedringer.

Dersom du har forslag til vedtektsendringer, eller har forslag til saker som bør tas opp på generalforsamlingen, send en e-post til hs@online.ntnu.no senest 17. mars 2014, så legger vi det ut.

Vel møtt!