Onlines vedtekter og referat fra forrige generalforsamling

Onlines vedtekter finner du her: vedtekter-signert-av-paraferer.pdf
Referat fra generalforsamlingen 2017 finner du her: Referat-fra-Onlines-generalforsamling-2017-signert-av-paraferer.pdf

Budsjett

Informasjon

Hovedstyret kaller herved inn til ekstraordinær generalforsamling 1. november kl. 16:15 i auditorium R8. Alle medlemmer av Online er hjertelig velkommen til å delta og påvirke veien videre for linjeforeningen. Formålet med generalforsamlingen er å behandle 3 store saker.

Informasjon om ekstraordinær generalforsamling

Av vedtektene jfr. 3.2 står følgende om ekstraordinær generalforsamling:

Denne kan innkalles av Hovedstyret eller om det minste av 1/8 av medlemmene og ti (10) medlemmer ønsker det. Fristene for å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling er halvert i forhold til fristene for ordinær generalforsamling, jfr. 3.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle den (de) saken(e) som står på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen

Saker

Gitt i vedtektene beskrevet over, så skal ekstraordinær generalforsamling kun behandle sakene som den er kalt inn for. Det er derfor ikke anledning til å legge inn ekstra saks- og/eller vedtektsforslag. Følgende saker skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen:

  1. Opprettelse av Onlines fond
  2. Fremleggelse og godkjennelse av revidert budsjett for våren 2017.
  3. Opprettelse av og valg av den nye stillingen i Hovedstyret, Kommunikasjonsansvarlig.

Det vil ble servert gratis pizza til alle oppmøtte!

Hva: Ekstraordinær generalforsamling
Dato: 1. november
Klokken: 16:15
Sted: R8

Vel møtt!

Stillingsutlysning til kommunikasjonsansvarlig

Hovedstyret ønsker å fremme forslag om å midlertidig utvide hovedstyret med en plass: en kommunikasjonsansvarlig.

Skulle forslaget bli godkjent av generalforsamlingen ønsker vi å velge inn en kommunikasjonsansvarlig som vil sitte frem til ordinær generalforsamling i starten av mars. Stillingen vil være en prøveordning for å se om dette er noe vi kunne tenke oss å legge frem som en mulighet for enten en permanent stilling i hovedstyret eller som en ny kjernekomité.

Tanken går som følger: Sosiale medier har bare blitt mer og mer viktige i de siste årene. I online vet vi at sosiale medier er en av de viktigste kanalene vi har får å nå ut til våre medlemmer. Per i dag har vi ingen med spesiell kompetanse på dette feltet, selv om vi til tider merker at vi trenger det. Vi forestiller oss at en komite kunne arbeide ting som å utarbeide blestestrategier for å fylle kurs og bedriftspresentasjoner som av diverse grunner ikke fylles, håndtere våre sosiale media kontoer, jobbe for å vise linjeforeningen i et positivt lys ut til eksterne, da både potensielle søkere til informatikk og samfunnet generelt. Noen i komiteen kan ta mediahåndteringskurs og dermed opparbeide seg kompetanse til å bistå leder i saker der linjeforeningen må uttale seg til media. Og mye mer!

Nå starter vi med en kommunikasjonsansvarlig i denne omgang og da er det naturlig å utarbeide de faktiske ansvarsområdene til denne personen sammen med vedgående. Utover slikt arbeids som er diskutert over ønsker vi at kommunikasjonsansvarlig sammen med hovedstyret skal gjøre noe av grunnarbeidet som vil være nødvendig for å starte opp en kjernekomité.

Dersom du tror at du kan bistå Online i forbedring av vår sosiale media tilstedeværelse og ønsker å ta noe av informasjonsansvaret i Online ber vi deg sende en mail til valgkom@online.ntnu.no.

OBS: Ved valg til hovedstyret er det vanligvis krav om at man har sittet i en kjernekomite i minst 6 måneder. Siden dette er et verv som ikke har en allerede eksisterende komite tilknyttet seg ønsker vi å påpeke at valgkomiteen har mulighet til å nominere kandidater som ikke vanligvis ville kunne stille.