Innhold


  Merk at tidspunktene etter saks- og vedtektsforslag er litt veiledene med tanke på hvor lang tid man bruker på alle forslagene. Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

  15:15

  1. Velkommen v/leder
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referenter
  4. Valg av tellekorps
  5. Valg av to paraferer
  6. Godkjenning for bruk av elektronisk stemmesystem
  7. Godkjenning av oppmøtte
   • 7.1. Godkjenning av gjester
   • 7.2. Godkjenning av talerett
   • 7.3. Godkjenning av stemmeberettigede
  8. Godkjenning av referat fra 1. april 2014
  9. Godkjenning av referat fra 20. april 2013
  10. Godkjenning av innkalling
  11. Godkjenning av saksliste
  12. Dagsorden

  16:15

  • 13 Årsberetninger
   • 13.1 - Administrative
    • 12.1.1 - Hovedstyret
   • 13.2 - Komiteer
    • 13.2.1 - ArrKom
    • 13.2.2 - BanKom
    • 13.2.3 - BedKom
    • 13.2.4 - DotKom
    • 13.2.5 - FagKom
    • 13.2.6 - PangKom
    • 13.2.7 - ProKom
    • 13.2.8 - TriKom
    • 13.2.9 - SeniorKom
   • 13.3 - Periodiske komiteer
    • 13.3.1 - EksKom
    • 13.3.2 - VelKom
   • 13.4 - Nodekomiteer
    • 13.4.1 - appKom
   • 13.5 - Andre
    • 13.5.1 - Datakameratene FK
    • 13.5.2 - Realfagskjellern

  17:30 - 5 minutters pause

  • 14 Innsendte saker og vedtektsendringer

   • 14.1 Saksforslag

    • 14.1.1 Generalforsamlingen gis myndighet til å endre på innsendte vedtektsforslag før endelig beslutning. (Michael, nr 4)
    • 14.1.2 Hovedstyret gis anledning til å rette opp i redaksjonelle feil i vedtektene. (Michael, nr 3)
    • 14.1.3 Informatikernes IT-ekskursjon som en del av Online. (Som en nodekomite under bedKom) (Pia, nr 6)
    • 14.1.4 Opprette interessegrupper for alle Onlinere. (Thor Håkon, nr 2)
    • 14.1.5 Endre budsjettperioden til å følge kalenderåret, slik som regnskapet. (Thor Håkon, nr 1)
    • 14.1.6 Generalforsamlingen gir Seniorkom en pott for nye prosjekter. (Nils, nr 5)
    • 14.1.7 Neste hovedstyre skal omformulere komitéretningslinjene så de i større grad følger vedtektenes formelle struktur. (Nils, nr 7)
   • 14.2 Vedtektsforslag

    • 14.2.1 4.3.3 Redaksjonen “så langt det lar seg gjøre” sløyfes. (Nils, nr 21)
    • 14.2.2 §4.7 Mislighold av verv (Pia, nr 18)
    • 14.2.3 § 4.5 Kontoret (Pia, nr 17)
    • 14.2.4 Fjerne linjen "Årsstudium i informatikk" (Pia, nr 6)
    • 14.2.5 3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming: Endre teksten slik at blanke stemmer ikke er tellende ved ja/nei-avstemminger. (Sondre, nr 8)
    • 14.2.6 Antallet defineres som det høyeste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene. (Pia, nr 19)
    • 14.2.7 3.6 Gjennomføring av valg (Sondre, nr 9)
    • 14.2.8 Budsjettperiode (Thor Håkon, nr 7)
    • 14.2.9 Ridderorderen (Håvard, nr 11)
    • 14.2.10 Periodiske komiteer (Pia, nr 4)
    • 14.2.11 Nodekomiteer: IT-ex (Pia, nr 5)
    • 14.2.12 Nodekomiteer (Nils, nr 22)
    • 14.2.13 4.3 Alt etter femte punktum sløyfes. (Dersom 14.2.12 går gjennom Nils, nr 20)
    • 14.2.14 AppKom (Michael, nr 10)
    • 14.2.15 Hovedstyrets sammensetning (Håvard, nr 23)
    • 14.2.16 Legge til seniorKom i hovedstyrets sammensetning (Jim, nr 16)
    • 14.2.17 Krav til kandiater (Jim og Kongshem nr 2)
    • 14.2.18 Krav til kandidater (Hege og Thor Håkon, nr 1)
    • 14.2.19 Krav til kandidater (Dersom forslag 14.2.18 går gjennom, Jim og Kongshem nr 3)
    • 14.2.20 Hovedstyrets medlemmer (Dersom forslag 14.2.17 eller 14.2.19 går gjennom) (Jim og Kongshem, nr 12)
    • 14.2.21 Hovedstyrets medlemmer (Dersom forslag 14.2.18 går gjennom og forslag 14.2.19 ikke går gjennom)(Jim og Kongshem, nr 13)
    • 14.2.22 Hovedstyrets medlemmer (Dersom forslag 14.2.18 går gjennom og forslag 14.2.19 og 14.2.22 ikke går igjennom)(Jim og Kongshem, nr 14)
    • 14.2.23 Hovedstyrets medlemmer (Dersom forslag 14.2.17 eller 14.2.18 ikke går gjennom)(Jim og Kongshem, nr 15)

  20:00 - Pause (Lengre pause)

  • 15 Godkjenning av regnskap 14/15 og budsjett 15/16

  21:15 - Pause (5 min)

  • 16 Valg - Se 2015 Kandidater til Hovedstyret
   • 16.1 - Valg av leder
   • 16.2 - Valg av nestleder
   • 16.3 - Valg av leder for arrKom
   • 16.4 - Valg av leder for banKom
   • 16.5 - Valg av leder for bedKom
   • 16.6 - Valg av leder for dotKom
   • 16.7 - Valg av leder for fagKom
   • 16.8 - Valg av leder for proKom
   • 16.9 - Valg av leder for triKom
   • 16.10 - Valg av valgkomite

  24:00

  • 17 Medaljeutdeling