Hovedstyret

 • Under introduksjonen av Online/Hovedstyret på immatrikuleringen droppet Hovedstyret galla
 • Første dalje av et slag er blitt gratis, pris på ny dalje er 100kr, pris på ny pin er 40kr
 • Formatet på infomailen er forandret
 • Komitégensere: Det ble vedtatt at komitémedlemmer kan kjøpe seg komitégenser om designet går via prokom
 • Det er kjøpt kjøleskap som brus kan lagres i
 • Online har tatt initiativ til en årlig hyttetur med styrene i Abakus, Hybrida, Tihlde og Login, og håper dette skal bli en tradisjon for å øke samarbeidet. Alle disse linjeforeningsstyrene ble også invitert på immballet.
 • Login har skrytt av Online, og hvor flinke vi har vært til å inkludere dem
 • Søkte IME om penger på vegne av linjeforeningen våren 2016, fikk støtte til trikom og alternative arrangementer under fadderukene
 • Tatt initiativ til En Psykt Vanlig Uke
 • Endret retningslinjer for informatikkgruppa på Facebook
 • Startet med tillitsvalgtordning i komiteene
 • Holdt spør-HS-kveld, økonomi- og vedtektskveld og workshop for å diskutere tilbakemeldinger fra medlemmene
 • Sendt ut spørreundersøkelse etter fadderukene og immballet
 • Utnevnt to nye æresmedlemmer (Åsmund Eldhuset og Tjerand Silde)
 • Fått ny bod på IT-Vest, som deles med ITDagene
 • Prøvd å inkludere komiteene oftere i avgjørelser vi har tatt. Fått tilbakemeldinger på at vi har vært flinke og ikke så flinke
 • Søkt om støtte fra IDI for 2017, fått 30k innvilget som er fordelt slik:
  • 15 000 kr til masterfadderuker
  • 5 000 kr til interessegrupper
  • 5 000 kr til kontoret
  • 5 000 kr til Ny i Trondheim-kurs
 • Vi har prøvd å strømlinje opprettelsen og støtte av interessegrupper
 • Deltatt på IDIovation
 • Satt velkom 2017. Ekskom 2018 ble satt på infomøte gjennom valg
 • Støttet StartIT og Datakameratene
 • Inngått avtale med ITDagene om eksklusivitet
 • Støttet utmatrikulering med 30 000kr
 • Prøvde å belyse festningen med Abakus' logo ifm deres jubileum, og danset på jubileet

Arrangementskomiteen

Arrangementer

Vår 2017

 • Eksamensfest 31. mai - Ingen påmelding
 • 17.mai middag - Påmelding kommer
 • Låvefest 06. april - Avlyst grunnet liten påmelding, flere datoer ble forsøkt.
 • VorsNachfest 30. mars - 41 påmeldte.
 • Klatring 26. mars - Ingen påmelding.
 • Studenterhytta 24. mars - 30 påmeldte.
 • Sushikurs 20. mars - 20 påmeldte.
 • Reboot(komité) 10. mars - Ingen påmelding.
 • X-fest 20. februar - Ingen påmelding.
 • Vinter-OL 18. februar - 17 påmeldte.
 • Åre 19-22. januar - 148 påmeldte.

Høst 2016

 • Eksamensfest 20. desember - Ingen påmelding.
 • Adventure of Gløhaugen 20. november - 14 påmeldte.
 • Julebord(komité) 17. november - 100 påmeldte.
 • OnlineCasino 04. november - 53 påmeldte.
 • Bierfest 14. oktober - 100 påmeldte.
 • Blåtur 23. september - 50 påmeldte.
 • Immball 10. september - 230 påmeldte.

Statistikk

Antall deltagere høst: 547 stk.
Antall deltagere vår: 255 stk.
Antall deltagere totalt: 802 stk.

Antall arrangement vår: 10 stk.(eksklusiv låvefest).
Antall arrangement høst: 7 stk.

Antall arrangementer med andre linjeforeninger: 2 stk.

Antall alkoholarrangementer: 13 totalt. 5 høst, 8 vår.
Antall ikke-alkoholarrangementer: 4 totalt. 2 høst, 2 vår.

Antall nye arrangementer: 3 totalt. 1 høst, 2 vår.

Opptak/medlemmer

 • 7 nye medlemmer (6 førsteklassinger, 1 andreklassing)
 • 3 permittert (2 pga utveksling, 1 pga ferdig med verv i Online)

Nodekomiteer

** Jubkom **
Gjennomført jubileum med stor suksess!

** VelKom **
Startet opp vår 2017.
Leder: Miriam Lillebo, nestleder Johannes Kvamme
12 medlemmer (inkl. fra bedKom, proKom)

Annet

 • Skiftet og lært opp ny økonomiansvarlig.
 • Vi har hatt teambuilding internt på høsten, og vi har hatt teambuilding med Abakus på våren.

Bank- og økonomikomiteen

 • Ekskom sin økonomi er lagt under Online
 • Etter godkjennelse fra HS gikk bankom over til nytt regnskapssystem, Fiken.no, som vil si at vi har gått vekk fra det gamle regnskapssytemet DataX og det gamle faktureringsprogrammet Conta Faktura
 • Bankom har ført Onlines regnskap for 2016 i Fiken, og satt opp Budsjett 17/18
 • Har gjennomført teambuildinger
 • Hadde gjennomgang av budsjett for 17/18 på Økonomi- og vedtektskveld

Bedriftskomiteen

 • Har tatt opp fem medlemmer, derav tre er førsteklassinger, én andreklassing og én fjerdeklassing. Vi er totalt 13 nå, med to i permisjon.
 • Skiftet og lært opp økonomiansvarlig.
 • Vært på Oslotur to ganger sammen med fagkom, og besøkt tilsammen 15 bedrifter. I tillegg har vi besøkt to bedrifter her i Trondheim.
 • Vi har hatt teambuilding med fagkom både på høstsemestert og vårsemesteret.
 • Vi har også hatt teambuilding med Abakus på høstsemesteret.
 • 45 karrieremuligheter.
 • 8 muligheter-e-poster sendt ut.
 • Bookingrunden gjennomført begge semestre.
 • Signert ny hovedsamarbeidsavtale med Sopra Steria.

Høstsemesteret 2016

 • Skaffet én gullsponsor og to sølvsponsorer til fadderperioden.
 • To bedriftsarrangementer i fadderperioden.
 • Ti bedriftspresentasjoner.
 • Tre KID-arrangementer. Ett i fadderperioden for førsteklasse og to i løpet av semesteret.
 • Gjennomført jubileumsarrangement med fagkom.
 • Skaffet syv sponsorer til TechTalks

Vårsemesteret 2017

 • Gjennomført elleve bedriftspresentasjoner.
 • Gjennomført to KID-arrangementer.
 • Jobber med å finner sponsorer til fadderperioden 2017.

Drifts- og utviklingskomiteen

 • Tok opp 6 nye medlemmer

OW4

 • Totalt 85877 linjer kode, 7297 linjer med kommentarer fordelt over 741 filer (per 13.04.2017)
 • Har passert 6000 commits på OW4, samt over 200 tags/releases.
 • Rett under 1000 commits på OW4 siste året.
 • 108 nye issues siste året, 69 av dem er nå lukket.
 • 194 PRs siste året, 188 av dem er nå lukket.
 • Har gått over til en React.JS versjon av (større deler av) forsiden. Flere prosjekter jobber med React.JS på diverse deler av siden også, bl.a. redesign av karrieresiden
 • Har fortsatt å arbeide med komitedashboardet. Nå gjenstår tilbakemeldingsskjemaer (in progress) og litt Offline-funksjonalitet

Andre prosjekter

 • Regme (nytt oppmøteregistreringssystem):
  • 350 commits siste året.
  • Skrevet i React.JS mot API-et til OW4.
 • Nytt elektronisk stemmesystem til generalforsamlingen.
  • Skrevet i React.JS (frontend) og Node.JS (backend), bruker WebSockets for real-time asynkron kommunikasjon.
 • Har i flere tilfeller samarbeidet med prokom for input til design av web-en.

Drift

 • Har startet å se mer mot skyen for kritiske ting ettersom det virker som NTNU ikke bryr seg så veldig om lokale servere. Har planer om å satse i større grad fra høsten av.
 • Kommer til å fortsette å drifte ting lokalt, som f.eks. filområder, mindre viktige tjenester og ha muligheten for å leke og lære litt om drift av servere på serverne som ikke drifter kritiske ting (slik som i dag).

E-post

 • Gått over fra Postfix og Sympa til G Suite (tidl. Google Apps). Alle komitemedlemmer har nå en egen Google-konto i *@online.ntnu.no-domenet, som all komiteepost kommer på.
 • Gikk overraskende greit, men krevde en god del jobb. Fortsatt et par småting som gjenstår, men som ikke haster. Enda.

Sosialt

 • Prøver å bli bedre kjent med abakus-webkom.

Fag- og kurskomiteen

 • Tok opp fire nye, alle fra første klasse. En sluttet til jul, så vi er nå tretten personer + en i seniorkom
 • Ny økonomiansvarlig og nestleder
 • Har hatt et bra samarbeid med bedkom og fagkom Abakus, og hatt 2 sosialkvelder med hver av de
 • Dratt på oslotur 2. ganger med bedkom
 • Fulgt opp ekskursjonskomiteen

Høsten 2016

 • Hadde ny-i-trondheim-kurs i fadderuka
 • Gjennomført 9 kurs i samarbeid med bedrifter
 • To eksamenskurs og to midtsemesterforelesninger sammen med fagkom Abakus
 • Planlagt og gjennomført jubileumskurs sammen med jubkom og Sopra Steria
 • Holdte eget ITGK-kickstart kurs
 • Gjennomført bookingrunden
 • Startet samarbeid med dataforeningen (DND) og vært med på Trondheim Developer Conference
 • Kjøpte nytt kjøleskap til oppbevaring av brus
 • Feiret fagkom sin 10-års dag med nåværende og tidligere fagkommere

Våren 2017

 • Booket bedrifter for neste semester sammen med bedkom
 • Gjennomført 11 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav tre var kursserie
 • Gjennomført Lightning talks sammen med instituttet, Abakus og Tihlde
 • Hadde midtsemesterforelesning i samarbeid fagkom Abakus
 • Vært med på Javazone Academy
 • Skal ha 3 eksamenskurs, to av de i samarbeid med fagkom Abakus
 • Skal også være med på sikkerhet og sårbarhet, studentaften

Profil- og aviskomiteen

 • Har tatt opp seks medlemmer
 • Tre medlemmer sluttet i løpet av året
 • Tok opp ny økonomiansvarlig og redaktørminion
 • Hatt to runder med medarbeidersamtaler, ett hvert semester
 • Fått en i prokom i velkom

Grafisk:

 • Fikk solgt 26 Online-gensere før sommeren, og holder på med et nytt design nå
 • Fikk levert ut årboka rett etter sommeren, satser på å få levert årboka før sommeren i år
 • Produserte profileringsmateriale til fadderuka
 • Produserte grafisk materiell til immballet, blant annet et nytt banner
 • Bestillingssystemet viser 75 bestillinger

Venner:

 • Hatt teambuilding med PR i Abakus, og samarbeidet om profileringsustyr til KiD-arrangementer og X-fest
 • Vi fotograferte på deres immball og jubileum, og motsatt
 • Vært på date med readme, kjæresten vår, og skal på en ny date dette semesteret
 • Fordi vårt gamle trykkeri Indergaard og Svenil ble lagt ned, har vi vært på utkikk etter nytt trykkeri til både Offline og plakater. Midlertidig løsning for plakater har vært NTNU trykk, og Offline har vi trykket én gang hos Fagtrykk. Nå har vi fått en god avtale med, og bestemt oss for å satse på CopyCat til både Offline og plakater.

Offline:

 • Gitt ut 3 utgaver, fjerde kommer ut snart
 • Vært med på Gullblekka for fjerde gang. Vi ble nominert til «Årets morsomste artikkel» og vant «Åpen klasse». Vi kom på andreplass på Gullblokka, som er folkeprisen.
 • Fått ut 11 artikler på OW4

Andre ting:

 • Vi har fått kjøpt kamera, er veldig fornøyde med det
 • Hadde CV-fotografering på høsten, noe som var vellykket
 • Lagde fadderuke-film som kom opp på nyåret

Trivselskomiteen

 • Har startet et prøveprosjekt hvor Online er medlem av Trondheim Bilkollektiv, dette har gjort handleturene til trikom uendelig mye lettere
 • Har startet med månedens triveligste for å hedre de som gjør litt ekstra for økt trivsel til alle
 • Vi har hatt workshop for å bedre planlegge semesterne, dette vil vi fortsette med
 • 9 arrangementer og 20 seriefrokoster

Seniorkomiteen

 • Har vært 8 aktive medlemmer første semester og 7 det andre.
  • Mistet en grunnet studie.
  • En ny rett før genfors.- totalt 8 igjen.
 • Vi har for 2. gang gjennomført fadderuke for masterstudentene.
 • Utførte komitékickoff med etterfulgt fest.
 • Var med på å gjennomføre Reeboot.
 • Begynte å planlegge rundt å samle Onlines historie.
  • Nedprioritert grunnet arbeidsmengde.
 • Flere teambuildingskvelder og sosiale kvelder. Både alene og med Backup i Abakus.
 • Opplæring og kursing av hovedstyret for første gang.
 • Vært med på å starte tillitsvalgtordningen.
 • Er i gang med utmatrikuleringen som skal skje 9. juni og fadderuken for masterstudenter.
 • Seniorkom har vært kontinuerligt involvert i hs

Applikasjonskomiteen

 • Overført prosjekter fra utgående medlemmer
 • Jobbet videre på eksisterende prosjekter som Watchdog
 • La komitéen på frys over julen for å gjennoppta senere
 • Legger ned komitéen pga. for mange utgående medlemmer
 • Kodebase og andre eiendeler overføres til dotkom
 • Komitéen er klar til å gjenoppstartes ved potensielt fremtidig engasjement

Ekskursjonskomiteen 2017

Turen

 • Planlagt tur til Seoul i Sør-Korea 2. april - 18. april
 • 53 informatikere på tur
 • Fem dager med bedriftsbesøk, hvorav vi har besøkt blant annet LG, Samsung, Microsoft og ambassaden.
 • Fire dager med kulturelt opplegg før deltakerne kunne gjøre det de ville.

Økonomi

 • Arrangert dugnader for å samle inn midler til turen, da hovedsakelig hos IDI.
 • Arrangert Tech Talks med stor suksess. Hadde 7 sponsorer.
 • Alt overskudd føres tilbake til deltakerne.

Administrativt

 • Tatt inn under Online og deler nå økonomi
 • 11 medlemmer med ulike ansvarsområder
 • Samarbeidet med IDI om turen.
 • Startet opp ekskom18 ved å prøve ut valg av leder og nestleder.
 • Hjulpet ekskom18 i gang.
 • Laget en wikiside om det meste om å arrangere tur.
 • Fått mye kontakter i Sør-Korea.

IT-ekskursjonen

 • Tok opp 3 nye medlemmer våren 2016 fra tredje- og fjerde-klasse.
 • Totalt 5 aktive medlemmer som arrangerte turen.
 • 50 studenter var med på turen
 • Turen varte fra 30. august til 2. september
 • 6 Bedrifter ble besøkt, hvorav 2 av dem var ikke-konsulentbedrifter
 • Flyreise, transport til og fra bedrifter, og 3 netters hotellopphold ble dekket av bedriftene.

Jubileumskomiteen 2016

 • Vi tok opp eit nytt medlem og var på det meste 6 aktive medlem.
 • Det blei arrangert ei knakandes bra jubileumsveke, med tett program frå mandag til laurdag. Kakekickoff, Swingkurs, Jubileumskurs, rebusløp, pre-fest på fredagen og ein fantastisk bankett på Scandic Lerkendal som kronen på verket.
 • Det blei i samarbeid med Austmann brygga eit spesialøl, Ballmer Peak, som blei servert på fredagen og laurdagen. Restane av dette har blitt solgt på kontoret.
 • (I all audmjukheit) Banketten vår heva standarden for kva ein jubileumsfest bør være. Lyd, lys, show, timing, historierom, banner, dalje og andre detaljar var veldig bra. Vi har fått utruleg bra tilbakemelding her, både internt og eksternt.
 • Det blei gjort eit ganske omfattande arbeid med å samle inn kontaktinformasjonen til gamle Onlinerar for å sende ut invitasjon. Denne lista blir sjølvsagt blir videreført til neste jubkom. I tillegg blei invitasjon sendt ut gjennom NTNU sit alumninettverk.
 • Eit utfyllande erfaringsskriv er godt på veg, og skal sjølvsagt bli ferdigstillt.

Velkomstkomiteen 2016

 • Det var 10 medlemmer i velkom med leder og nestleder. Alle som søkte fikk være med
 • Det var med en fra prokom som tok av seg alt med t-skjorter og brosjyrer, og flere fra bedkom som tok seg av sponsorer
 • Det ble 16 faddergrupper og 6 masterfaddergrupper, med ca 10 fadderbarn og 3-4 faddere på hver gruppe. Denne fordelingen funket fint!
 • Masterstudentene hadde noen egne arrangementer som seniorkom arrangerte, men var med på det meste vi planla
 • Gjennomførte fadder-kick­off på Håndverkeren med bare fadderne. Kan kanskje invitere fadderbarn i år
 • Innførte edrufadderopplegg for de som ikke ønsket å drikke alkohol. Var ok oppmøte på dette. Prøvde fortsatt å få dem som ikke drikker til å være med på alle arrangementene
 • Kjøpte inn bånd til utestedene som vi delte ut til alle på informatikk. Dette funket bra

Datakameratene FK

 • Første sesong med TSFF som ansvarlig for ligaen og gjennomføring av sesongen 2016/2017.
 • Totalt denne sesongen(høst 2016/vår 2017) har Datakam 19 poeng på 15 kamper(5 seiere, 4 uavgjort og 6 tap) og -4 i målforskjell.
 • Vi er en fast spillergruppe på ca 15-20 som møter på kamper og treninger, og vi er ca 50 aktive som har vært på trening eller kamp i løpet av denne sesongen.
 • Nettsiden har vært nede det siste året, så det er dessverre litt mangel på statistikk når det kommer til oppmøte på treninger.
 • Vi har hatt 2 treninger i uken fast både høst og vår, pluss en kamp i uken.
 • Det er totalt 10 Onlinere som er aktive i Datakam, hvor alle har bidratt på både treninger og kamper.

Realfagskjelleren

 • Nye leder, nestleder og økonomiansvarlig: Andreas Eikeland (abaline), Anders noe (volvox), og Sigurd Wie (Online)
 • Medlemmer fra Online, Martin Bjerke, Sigurd Wie, Andreas F Eikeland, Petter Rostrup, (Marius Enerly går ut)
 • Har hatt totalt 8 arr + quizer
 • Flytter mest sannsynligvis til HK12 tidligst til jul
 • Inntil da organiserer Reddkjellerne gamle Moholt barnehage og kjelleren deler et område med smørekoppen. Det blir oppussing mot og i sommeren, så om du er interessert er det bare å ta kontakt!
 • Har tatt kontakt med alle faddergruppene og funnet datoer for arr i fadderperioden.
 • Trenger kassaapparat, ganske dyrt
 • Marius Enerly har gjort oss til organisasjon

Casual Gaming

 • Valgt nytt styre
 • Arrangert tre LAN, to på høsten og ett på våren
  • To av dem var kun åpne for studenter (studlan)
  • Ett var åpent for allmennheten (trøndelan)
 • Vi har hatt 332 betalende medlemmer
 • Arrangert to konsoll- og brettspillkvelder
 • CaG Brett og CaG Konsoll er slått sammen
 • Kommunen har satt opp et pilotprosjekt for e-sport
  • Prøver å samarbeide med Techonoport og Work-Work om dette.