Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

Administrativt

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 16.15 16.20 Velkommen v/leder 16.17
1 16.20 16.21 Valg av ordstyrer 16.19
1 16.21 16.22 Valg av referenter 16.20
2 16.22 16.24 Valg av tellekorps 16.20
2 16.24 16.26 Valg av paraferer 16.20
5 16.26 16.31 Gjennomgang av tegnsetting 16.21
5 16.31 16.36 Gjennomgang av stemmesystem 16.26
1 16.36 16.37 Godkjenning av forretningsorden 16.26
1 16.37 16.38 Godkjenning av gjester 16.26
1 16.38 16.39 Godkjenning av talerett 16.27
1 16.39 16.40 Godkjenning av stemmeberettigede 16.28
2 16.40 16.42 Godkjenning av dagsorden 16.28
1 16.42 16.43 Godkjenning av referat fra 18. april 2016 16.30
1 16.43 16.44 Godkjenning av innkalling 16.30
1 16.44 16.45 Godkjenning av saksliste 16.30
Total tid: 30 min

Årsberetninger

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
1 16.45 16.46 Forberedelse årsberetning 16.32
5 16.46 16.51 Årsberetning Hovedstyret 16.33
5 16.51 16.56 Årsberetning Bank- og økonomikomiteen 16.36
5 16.56 17.01 Årsberetning Arrangementskomiteen 16.37
5 17.01 17.06 Årsberetning Bedriftskomiteen 16.39
5 17.06 17.11 Årsberetning Drifts- og utviklingskomiteen 16.41
5 17.11 17.16 Årsberetning Fag- og kurskomiteen 16.43
5 17.16 17.21 Årsberetning Profil- og aviskomiteen 16.44
5 17.21 17.26 Årsberetning Trivselskomiteen 16.46
5 17.26 17.31 Årsberetning Seniorkomiteen 16.47
5 17.31 17.36 Årsberetning Applikasjonskomiteen 16.49
5 17.36 17.41 Årsberetning Ekskursjonskomiteen 2017 16.50
5 17.41 17.46 Årsberetning IT-ekskursjonen 16.52
5 17.46 17.51 Årsberetning Jubileumskomiteen 2016 16.52
5 17.51 17.56 Årsberetning Velkomstkomiteen 2016 16.54
5 17.56 18.01 Årsberetning Datakameratene FK 16.55
5 18.01 18.06 Årsberetning Realfagskjellern 16.56
5 18.06 18.11 Årsberetning Casual Gaming 16.58
Total tid: 1 t 26 min

Regnskap

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 18.26 18.56 Godkjenning av regnskap 2016 17.02
15 18.26 18.56 Godkjenning av budsjett 17/18 17.16
Total tid: 30 min

Pause 15 minutter

Saksforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
1 18.56 18.57 Forberedelse saksforslag 18.03
15 18.57 19.12 saksforslag 1 v/Christoffer 18.04
15 19.12 19.27 saksforslag 2 v/Signe 18.09
15 19.27 19.42 saksforslag 3 v/Hovedstyret 18.18
25 19.42 20.07 saksforslag 4 v/Hovedstyret 18.23
15 20.07 20.22 saksforslag 5 v/Hovedstyret 18.41
15 20.22 20.37 saksforslag 6 v/Hovedstyret 18.44
30 20.37 21.07 saksforslag 7 v/Hovedstyret
15 21.07 21.22 saksforslag 8 v/Hovedstyret
15 21.22 21.37 saksforslag 9 v/Endre 19.15
15 21.37 21.52 saksforslag 10 v/Endre 19.21
15 21.52 22.07 saksforslag 11 v/Marius 19.33
Total tid: 3 t 11 min

Pause 30 min med pizza

Vedtektsforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 22.37 22.47 Vedtektsforslag 1 v/Christoffer 19.50
10 22.47 22.57 Vedtektsforslag 2 v/Christoffer
5 22.57 23.02 Vedtektsforslag 3 v/Hovedstyret 19.57
5 23.02 23.07 Vedtektsforslag 4 v/Hovedstyret
5 23.07 23.12 Vedtektsforslag 5 v/Hovedstyret
5 23.12 23.17 Vedtektsforslag 6 v/Hovedstyret 20.07
5 23.17 23.22 Vedtektsforslag 7 v/Hovedstyret 20.10
5 23.22 23.27 Vedtektsforslag 8 v/Hovedstyret 20.12
5 23.27 23.32 Vedtektsforslag 9 v/Hovedstyret
15 23.32 23.47 Vedtektsforslag 10 v/Endre 20.15
10 23.47 23.57 Vedtektsforslag 11 v/Endre 20.20
15 23.57 00.12 Vedtektsforslag 12 v/Marius 20.27
5 00.12 00.17 Vedtektsforslag 13 v/August 20.31
Total tid: 1 t 40 min

Du vil ikke tro hva som skal skje nå

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 00.17 00.27
Total tid: 10 min

Pause 15 min

Valg

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
20 00.42 01.02 Valg av leder 21.55
20 01.02 00.22 Valg av nestleder 22.07
15 01.22 01.37 Valg av leder av bank- og økonomikomiteen 22.16
15 01.37 01.52 Valg av leder av arrangementskomiteen 22.25
15 01.52 02.07 Valg av leder av bedriftskomiteen 22.50
15 02.07 02.22 Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen
15 02.22 02.37 Valg av leder av fag- og kurskomiteen 23.09
15 02.37 02.52 Valg av leder av profil- og aviskomiteen 23.19
15 02.52 03.07 Valg av leder av trivselskomiteen
10 03.07 03.17 Valg av leder av valgkomite 23.48
Total tid: 2 t 35 min

5 minutter til å ta bilde av det nye HS

Medaljeutdeling

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 03.22 03.37 Medaljeutdeling
Total tid: 15 min