* [2017 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2017 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2017 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2017 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2017 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2017 Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret?


Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 11. april kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp. 

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

[TOC]

### Forslag 1 (Christoffer Lofsberg)

Ved valg hvor det stiller flere kandidater, byttes spørsmålsrunden ut med en åpen spørsmålsrunde etter alle kandidatenes appeller. Alle kandidater svarer på samme spørsmål og hører på hverandres svar. Det rulleres på hvem som starter med å svare. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart. (Spørsmålsrunden vil foregå etter kandidatene sine appeller og disse vil fortsatt foregå uten at kandidatene hører hverandres).

 _Hvorfor?_

Spørsmålsrunden ved tidligere valg har enkelte ganger blitt brukt til useriøse spørsmål og negativt snakk om de andre kandidatene. Dette gjøres i flere seriøse organisasjoner og vil forhåpentligvis føre til mer fremsnakk av motkandidater og bedre svar.

### Forslag 2 (Signe Elise Livgard)

Under generalforsamlingen skal det settes av tid (foreslått: 30 min) til å evaluere sittende hovedstyre, hvor medlemmene får mulighet til å stille spørsmål. Hovedstyremedlemmenes valgsaker fra forrige generalforsamling kan tas opp, og hovedstyremedlemmene får mulighet til å svare for hvordan arbeidet med valgsakene har blitt utført og oppfylt. Dette bør skje før valg av nytt hovedstyre.

_Hvorfor?_

Det er i dag ingen forum der man kan stille spørsmål til sittende hovedstyre, foruten å sende mail. Dette er uheldig, og gir ikke medlemmene mulighet til å være oppdatert på hovedstyremedlemmenes aksjoner. Ved å ha en evalueringsrunde på slutten av et hovedstyreverv kan medlemmene få mulighet til å spørre hvordan, eller hvordan ikke, valgløfter har blitt oppfylt. Dette kan være verdifult for neste hovedstyre, komitémedlemmer, samt for medlemmer som skal stemme inn nye kandidater. Spesielt dersom noen stiller til gjenvalg. Det er heller ikke noe i veien for at dette kan gjøres tidligere i perioden, men det finnes per i dag ingen arena der medlemmene er samlet på samme måte, og i samme antall, som på generalforsamlingen.

### Forslag 3 (Hovedstyret)

Påmeldingslistene til sosiale arrangement på onlineweb skal være offentlige. Dette skal være en opt-in feature, og kun navn vil bli synlig.

_Hvorfor?_

Å se hvem som skal på arrangement kan øke interessen blant andre onlinere. Sosiale arrangement bruker ofte Facebook-arrangement også, der det allerede er synlig. Ved å ha det på onlineweb-en også har medlemmene tilgang på en korrekt liste, men kun med de som ønsker å bli oppført.

### Forslag 4 (Hovedstyret)

Alle onlines medlemmer som er nåværende studenter ved BIT eller MIT skal gis korttilgang til kontoret.

_Hvorfor?_

Kontoret skal være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, også for de som ønsker å være på skolen utenom åpningstidene. Alle som får tilgang på godta reglene for bruk av kontoret. Komitémedlemmer skal sitte kontorvakt i åpningstiden.

### Forslag 5 (Hovedstyret)

**Dersom forslag 4 faller**

Alle onlines medlemmer som er nåværende studenter ved BIT eller MIT kan søke om å få tilgang til kontoret.

_Hvorfor?_

Kontoret skal være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, også for de som ønsker å være på skolen utenom åpningstidene. Alle som får tilgang på godta reglene for bruk av kontoret. Komitémedlemmer skal sitte kontorvakt i åpningstiden.

### Forslag 6 (Hovedstyret)

Det neste hovedstyret skal en gang i måneden la en del av møtet være åpent slik at medlemmer kan komme og stille spørsmål/diskutere ansikt til ansikt med hovedstyret.

_Hvorfor?_

Vi ser at dette kunne vært et nyttig verktøy for å få tilbakemeldinger fra medlemmer.

### Forslag 7 (Hovedstyret)

Online skal spare minst 100.000 kr i forvaltningsfond. Overskuddet fra fondet administreres av Hovedstyret etter søknader fra Onlines medlemmer.

Hovedstyret skal utforme retningslinjer for søknader og utdeling av midler. Retningslinjene skal ut på høring blant medlemmene før retningslinjene blir vedtatt. Medlemmenes tilbakemeldinger skal tas til etterfølge.

_Hvorfor?_

Den høyeste renten man kan få på en høyrentekonto i 2017 er mellom 1.7% og 1.8%. Regjeringen anslår at konsumprisindeksen i 2017 kommer til å være 2.0% [0]. Med 1.8% i rente taper vi i effekt penger. Fondsparing gir mulighet for større avkastning, men dette vil også medføre en høyere risiko enn høyrentekonto. 

Forvaltningsfond har generelt lav risiko og liten vedlikeholdskostnad. 

[0] http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Konsumprisindeksen/

### Forslag 8 (Hovedstyret)

**Dersom forslag 7 faller**

Online skal spare på høyrentekonto. Overskuddet fra høyrentekontoen administreres av Hovedstyret etter søknader fra Onlines medlemmer.

Hovedstyret skal utforme retningslinjer for søknader og utdeling av midler. Retningslinjene skal ut på høring blant medlemmene før retningslinjene blir vedtatt. Medlemmenes tilbakemeldinger skal tas til etterfølge.

_Hvorfor?_

Sparing på høyrentekonto gir mer forutsigbarhet og ingen risiko, sammenlignet med sparing i fond. DNB tilbyr en rente på 1.7%. Dette er en høyere rente enn kontoene vi benytter i dag. Uttak fra høyrentekonto koster penger, så dette bør gjøres på et årlig basis.

### Forslag 9 (Endre Ulberg)


Prokom skal få en økning i utstyrsbudsjettet sitt på 6.000 for å kjøpe inn utstyr de i dag låner av medlemmene.

_Hvorfor?_

Prokom ønsker å kjøpe inn utstyr de i dag låner av Thor Håkon og Endre, jfm. forrige generalforsamling sin avgjørelse om at Online ønsker å eie ting istedenfor å låne av medlemmene våre. I dag låner prokom kamerastativ, minnekort, minnekortleser, mikrofon og linsefilter. 

### Forslag 10 (Endre Ulberg )

Det neste hovedstyret skal i samarbeid med medlemmene utvikle et vedlegg til vedtektene som supplerer og forsterker vedtektene. 

_Hvorfor?_

En slikt dokument vil tillatte oss å ha kortfattete og konsise vedtekter men samtidig utbrodere ytterligere på ting som er viktig. dette dokumentet vil kunne inneholde begrunnelsen for hvorfor vedtekter er slik de er, så folk som kommer etter 5 år kan forstå begrunnelsen. Det kan i tillegg inneholde anbefalte måter å løse eller håndtere situasjoner ved brudd av vedtekter eller regelverk. Dette er ting som ikke nødvendigvis passer inn i vedtektene, men som allikevel kan være av stor verdi for linjeforeningen å ha.

### Forslag 11 (Marius Enerly)

Online støtter Realfagskjelleren med 6.500 NOK til innkjøp av nytt kassaapparat. Volvox & Alkymisten, Delta og Spanskrøret sponser samme beløp. Kassaapparatet koster totalt 26.312,50 NOK inkl mva.

_Hvorfor?_

Nå som Realfagskjelleren skal gjenåpnes, har Sit satt høyere krav til driften av kjellerne. For å fortsette med driften er det nødvendig med et kassaapparat som følger den nye kassasystemlova og -forskrifta. 

Reddkjellerne har vært i kontakt med Response Retail, og fått tilbud om et brukt kassaapparat, skuff, og bankterminal til en samlet pris på 21050 NOK, eksl. mva. (15900 + 1650 + 3500). Kassaapparatet er nødvendig for driften av Barnehagen nå, og kjelleren når den åpnes igjen. 

Spanskøreret, Delta og Volvox & Alymisten har alle blitt enige om å komme med et innskudd på 6.500,-. Grunnet kjellerens økonomiske tilstand kan ikke Realfagskjelleren betale beløpet tilbake.