Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 17/18.

De som har meldt interesse er:

 • Leder: Christoffer Lofsberg, Didrik Pemmer Aalen (benket)
 • Nestleder: Hege Louise Borge (benket)
 • Bankom: Christoffer Skar Lofsberg (benket)
 • Arrkom: Eivind Rydningen, Anzhelika Seliverstova, Edvard Gjessing Bakken, Johannes Kvamme
 • Bedkom: Emil Schrøder
 • Dotkom: Anders Larsen, Aslak Hollund
 • Fagkom: Henrik Munkeberg, Andreas Aursand (benket)
 • Prokom: Endre Ulberg, Peter Rydberg
 • Trikom: Fredrik Sørmo (benket), Taran Ruge (benket)

Vennligst merk at:

 • Denne listen vil oppdateres kontinuerlig frem til generalforsamlingen ettersom folk bestemmer og ombestemmer seg.
 • Du trenger ikke stå på listen for å stille til et verv i Hovedstyret, det vil fremdeles være åpent for benkeforslag på generalforsamlingen.
 • Du må ha hatt et verv i en kjernekomité i Online i minst ett semester for å kunne bli valgt inn i Hovedstyret på generalforsamlingen.