Hovedstyret

Online

 • Stengte ned all fysisk drift i vår
 • Nominert riddere til immatrikuleringsballet
 • Arrangert sommerfest i Oslo
 • Deltatt på jentedag
 • Avlyste kompileringen
 • De fleste styremedlemmer, ledere, og tillitsvalgte har blitt kurset av SiT i relevante temaer.
 • Innvilget sosialt medlemskap til 7 medlemmer som vil bytte til informatikk/går annen master-retning
 • Tatt opp nytt AUO (Arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur)
 • Tatt opp leder og nestleder til velkom
 • Tatt opp leder av Jubkom
 • Laget julekalender
 • Gjennomført økonomi- og vedtektskveld i forkant av generalforsamlingen

Samarbeid med andre

 • Lunsj med HS i Abakus

Studentpolitikk

 • Vært på to semestermøter med IDI.
 • Vært på seks fakultetsmøter med IE.
 • Deltatt på to av NTNU styrets pressemøter

Sosialt og kos

 • Stått faddervakt en kveld i fadderukene
 • Arrangert grilling og quiz
 • Sendt julekort til linjeforeninger, samarbeidspartnere og fler.

AUO

Generelt

 • Startet høsten 2020
 • Har sett på problemer ved den nåværende organisasjonsstrukturen.
 • Intervjuet alle styremedlemmer og komitéledere samt deres varaer
 • Sett på hva folk har synes om splittelsen av ledervervet ved forrige generalforsamling.
 • Sett på muligheter for fremtidig struktur.

Veien videre

 • Skrive erfaringsskriv til neste AUO, og hva som kan være lurt å ta tak i fremover.
 • Følge opp sakene vi har presentert for hovedstyre

SiIfra

Generelt

 • Opprettet Vår 2020
 • En gruppering som ble laget med formålet å håndtere varslingssaker
 • 6 medlemmer, 3 gutter, 3 jenter, alle klassetrinn.
 • Ukentlige møter + workshops
 • Vi har skapt et samtaleverktøy vi oppriktig mener kan håndtere både varslingssaker, men også mindre alvorlige hendelser.

Høst 2020

 • Intervjuer
 • Prototyping

Vår 2021

 • Testing
 • Ferdigstilling

Veien Videre

 • Retningslinjer
 • Etterlate all kunnskapen vår på et saklig format
 • Opptak og opplæring av nye
 • Oppstart Høst 21

Arrangementskomiteen

Overordnet

 • Tatt opp 5 nye medlemmer, hvorav 4 førsteklassinger og 1 fjerdeklassing. Er per genfors 18 medlemmer. 1 av disse er også med i seniorkom.
 • Måtte kutte/tilpasse en del arrangementer grunnet Covid-19

Høst 2020

 • Immatrikuleringsball ble arrangert nesten som vanlig med 200 pers.
 • Escape room
 • Pirbadet
 • Blåtur, med en alternativ vri på Lian. Ble en suksess.
 • Tramplinepark
 • Paint and sip
 • Brunch
 • Quiz på Sabrura og Sot. Ble en suksess.
 • Oktoberfest. Arrangert litt under tvil, selv om alle regler ble fulgt. Gikk veldig bra. Fornøyd med gjennomføring.
 • Online Casino. Ikke så stor interesse for dette dog det var ganske populært våren 2020.
 • Curling, julebord, eksamensfest utgikk dessverre

Våren 2021

 • åre ble avlyst
 • pirbadet
 • vassfjellet
 • digital x-fest
 • virituell veldedighetsfest. Dette blir vårens arrangement, alle må spre ordet for det blir en episk kveld<3
 • gokart (dersom det åpner opp)
 • temafest (dersom det lar seg gjennomføre)
 • fyllafotball (^^)
 • trampolinepark (^^)
 • Utmatrikulering
 • Ølsmaking med fagkom
 • komitéseminar. flyttes så sent i semesteret som mulig, vil ha dette fysisk.
 • eksamensfest. Legger inn litt ekstra penger og energi på dette arrangementet i år ettersom vi ønsker å gi førsteklassingene en ordentlig feiring.
 • fått penger til sommergalla, som en erstatning for mistet julebord:D

Bank- og økonomikomiteen

Komitéspesifikt

 • Tatt opp mange nye som har etablert seg godt i komiteen, godt sosialt samhold
 • Komiteen består nå av 12 aktive medlemmer; 11 økonomiansvarlige og 1 komitéleder.

Økonomispesifikt

 • Ny teamdrive-struktur
 • Oppdatert kontrakter sammen med andre komiteer
 • Oppdatert kontoplanen i regnskapsprogrammet vårt, slik at den nærmere følger Norsk Standard Kontoplan NS4102
 • Mye opprydning av gamle rutiner, og gjenhengene overhead
 • Ny rutine for å hente inn, og ta vare på, fakturainformasjon fra bedrifter
 • Innført en "interkom"-konto, med tilhørende interkom-kort. For å minske det totale antallet bankkort i sirkulasjon
 • Vært på møter med Økonomiforumet, der samtlige økonomiansvarlige i linjeforeningene på Gløshaugen diskuterer saker og hjelper hverandre.
 • Hatt åpent budsjettmøte og fremlagt budsjettforslag til hovedstyret
 • Utviklet et sett med retningslinjer for å strømlinje budsjetteringsprossessen.
 • Revidert regnskapet til Online for 2020.
 • Revidert regnskapet til Abakus.
 • Fått vårt regnskap revidert av Abakus.
 • Fullført regnskap for 2020.
 • Mottatt 445 kvitteringsskjemaer.
 • Spist altfor lite pizza.

Arrangementer

 • Arrangert akjseNM

Bedriftskomiteen

Overordnet

 • Tatt opp 5 nye medlemmer, hvorav 4 førsteklassinger og 1 andreklassing. Er per genfors 16 medlemmer. 3 av disse er også med i seniorkomiteen.
 • Skaffet 2 generalsponsorer og 2 tittelsponsorer til fadderuka 2020 og avholdt bedriftspresentasjoner for generalsponsorne i samarbeid med velkom
 • Signerte avtaler med 16 bedrifter ifm Itex 2020. Turen ble senere avlyst
 • Revidert og fornyet kaffeavtale med Netlight, tar steg mot å bli mer miljøvennlig
 • Hatt teambuilding med fagkom
 • Sendt ut 5 mulighetermailer
 • Lagt ut ca 130 stillingsannonser
 • Hatt kontakt med ca 150 bedrifter

Høst 2020

 • Startet opp Analytics - et prosjekt som skal innhente, bearbeide og fremstille data om Onlines bedriftsrelasjoner
 • To bedkommere og en fagkommer dro til Oslo for å pitche Online til interessenter i næringslivet. Besøkte 8 bedrifter.
 • Arrangert 9 bedriftspresentasjoner, hvorav 4 digitale
 • Arrangert 1 KID-arrangement
 • Gjennomført bookingrunden i samarbeid med fagkom
 • Utviklet løsning for eldre ("pensjonerte") komitemedlemmer - en såkalt "Pang-stuktur"
 • Booket bedrifter til TechTalks 2021. TT2021 ble avlyst.
 • Fornyet hvordan vi booker bedrifter med et mål om å utvide spekteret av arrangementer.

Vår 2021

 • Avholdt 4 bedriftspresentasjoner, hvorav 3 digitalt
 • Planlegger å arrangere 6 bedriftspresentasjoner og 1 KID-arrangement ila våresemesteret
 • Bookingrunden for bedriftsarrangementer neste semester skjer nå
 • Samarbeid med jubkom for sponsorer til jubileumsuken høsten 2021

Drifts- og utviklingskomiteen

 • Tok opp 6 stykker, 4 av dem førsteklassinger. Er totalt 15 aktive i komiteen.

OW

 • Launchet nye OW (OWF), OW4 kjører fortsatt på old.online.ntnu.no
 • GDPR ferdigstillt vår 2020
 • Bytta interessegrupper til sanity, nytt frontend management system
 • Påbegynt nytt komponentbibliotek

Andre prosjekter

 • Wiki: startet opp prosjekt for å lage ny wikiside, team på 4 stk.
 • Vinstraffsystem: fortsetter arbeidet med å lage nytt vinstraffsystem, team på 4 stk.

Drift

 • AWS kostnader senket, har halvert OWF-kostnader
 • Får credits fra Azure

Annet

 • Stort fokus på kulturendring innad i komiteen: 80 % drømmen
 • Ny omboarding
 • Endret fra å ha arbeidskvelder på onsdager til å ha arbeidsdager annenhver søndag. Har fått til å møtes splittet i teams den siste tiden
 • Innførte sosialansvarlige, sosial aktivitet har økt med 100 %
 • Hadde paintballteambuilding med fagkom
 • Planla og fikk penger til hackathon, ble ikke noe av pga. 'rona, tenker å få til digitalt hackathon ila semesteret

Fag- og kurskomiteen

Generellt

 • Tatt opp 7 nye medlemmer: 5 fra førsteklasse, 1 fra andreklasse og 1 fra fjerde klasse.
 • Fulgt opp ekskursjonskomiteen med bedkom
 • Har hatt teambuilding med bedkom og dotkom

Høst 2020

 • Har arrangert 10 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav et har vært i samarbeid med Abakus
 • Har arrangert følgende ikke-bedriftskurs
  • To frokostseminar: Jobbsøking og jobbintervju(denne med Bekk)
  • Kurs i Git i samarbeid med IDI
  • Kurs i stressmestring med Sit
 • Har arrangert to eksamensforelesninger og en midtsemesterforelesning, i samarbeid med Abakus
 • Gjennomført bookingrunden i samarbeid med bedkom

Vår 2021

 • Bookingrunden for bedriftsarrangementer neste semester skjer nå
 • Gjennomført 5 bedriftskurs, har 5 igjen
 • Planlegger å arrangere ølsmaking med andre arrkom, studentkokkekurs med Sit, eventuellt "Ta Ordet" kurs med Sit.
 • Planlegger midtsemesterkurs og eksamenskurs.

Profil- og aviskomiteen

 • 1 personer har tatt permisjon i løpet av året, 5 person har sluttet i vervet.
 • Tok opp 6 nye medlemmer etter sommeren.
 • Endelig fått økonomiansvarlig igjen
 • Hatt medarbeidersamtaler på høsten

Grafisk:

 • Produsert ny logo til arrkom og kjøpt inn nye arrkom-daljer.
 • Bestilt flere stickers med den nye logoen + "Take me Online"-motiv som selges på nibble.
 • Lansert en ny merch-kolleksjon
 • Ga ut årboka rett etter sommeren i fjor, solgte 40/40 stykk.
 • Har satt i gang arbeidet med årets utgave.
 • Må bruke bilder komiteer har tatt selv, siden det ikke er forsvarlig med gruppebilder.
 • Om lag 93 salg totalt på webshop.
 • Så langt 22 bestillinger på profileringsmateriell gjennom bestillingssystemet. Dette er ekskludert bestillinger over mail.
 • Kjøpt inn komitélederagraffer
 • Hjulpet velkom med produksjon av profileringsmateriale.

Offline:

 • Gitt ut 4 utgaver, ikke hatt kontor-slipp siden før forrige genfors.
 • Distribuert Offline til linjeforeninger/abonnenter

Samarbeid med Abakus:

 • Snakket om en felles workshop med ʀeadme når pandemien er ferdig

Annet:

 • Holdt CV-fotografering på høsten

Trivselskomiteen

Arrangementer

Vår 2020

 • Valentinsdag på kontoret
 • Fredagspils (digitalt)
 • Drikk te og vær kreativ (digitalt)
 • Online Netflix Party (digitalt)

Høst 2020

 • Breezermile
 • Perling på kontoret
 • Strikk og drikk
 • Halloween på kontoret
 • Juleverksted

Vinter 2021

 • Valentinesquiz (digitalt)
 • Valentinsmemekonkurranse (digitalt)

Fremover

 • 17.mai-frokost (hvis restriksjonene letter)
 • Kino

Kontoret

 • Kjøpt nytt arbeidsbord, sofabord, mikro og paninigrill
 • Innført nye varer i kiosken
 • Kjøpt nye spill til Switchen
 • Utviklet og testet ny kontorordning

Medlemmer

 • Våren 2020: 14 medlemmer
 • Nye: 7 (4 førsteklassinger, 2 andreklassinger og 1 tredjeklassing)
 • Er nå 13 medlemmer

Annet

 • Hovedstyret har tatt over ansvaret for boden i IT-vest
 • Engangskoppene skal i stor grad byttes ut med gjenbrukbare kopper fra Netlight
 • Jobbet med overgang fra plastbestikk til trebestikk man får kjøpt i kiosken. Har tidligere blitt kjøpt inn veldig mye plastbestikk som tar lang tid å få brukt opp

Seniorkomiteen

Generelt

 • Vi har tatt opp 11 nye medlemer siden sist genfors
 • Vi er totalt 13 aktive medlemer i komiteen

Arrangementer

 • Vi har arrangert utmatrikulering
 • Vi har arrangert Kickoff på Lian

Prosjekter

Nye prosjekter:

 • Promotering
 • Studiehverdag
 • Rekruttering
 • Lederutvikling

Eldre prosjekter som fremdles er aktive:

 • Interessegrupper
 • Idébanken

Interessegrupper

Nye interessegrupper:

 • UX
 • RacingLine
 • ChessLine
 • Onski
 • GratIste

 • Ny struktur hvor alle interessegrupper har egen kontaktperson

 • Nytt og mer rettferdig system for å fordele midler til interessegrupper

 • Fått økt budsjett til interessegrupper dette semestert pga større pågang

Applikasjonskomiteen

Vår 2020
- Pål Larsen og Petter Charles ble satt inn som leder og nestleder av appkom

Høst 2020
- Hadde opptak sammen med det ordinøre komitéopptaket. Tok opp 13 medlemmer med ulik klassetrinn og kunnskap, ble totalt 15 medlemmer
- 9 møter høst 2020
- Startet 3 ulike prosjekter
- 7-10 arbeidsager som blir holdt på søndager
- 4 planlagte sosiale samlinger, 2 fallt vekk pga. covid-19

Vår 2021
- 4 møter så langt
- 3-4 arbeidskvelder
- Martin Skatvedt og Fredrik Skaug valgt som ny leder og nestleder av appkom
- totalt frafall: 2

Ekskursjonskomiteen 2021

De som planla til tur 2021

Høst 2019 * Fredrik August Madsen-Malmo og Jon-Inge Heggstad ble satt inn som leder og nestleder

Vår 2020 - Tok opp 3 stykk - Noen møter. Lite ble gjort

Høst 2020 * Arrangerte opptak med jubkom og velkom: 0 søknader * Planlegging reisedestinasjon * Hyttetur til Tynset * Fikk med to venner av tidligere medlemmer * Begynte planlegging av TechTalks * Restauranter som lokasjon * Fullførte kontrakter med bedkom * Signerte to bedrifter * Avlyste alt

Vår 2021 * Tur og TT avlyst, så ingen møter * Spiste pølser og drakk øl i Bymarka en dag * Skal finne ny ekskom

IT-ekskursjonen

Aktivitet:

 • Planla originalt
  • 11 bedriftsbesøk
  • 7 besøk per student
  • 90 studenter
 • Ble endret til følgende p.ga. COVID-19
  • 21 og deretter 17 bedriftsbesøk (fredag ble avlyst i sommer)
  • 7 besøk per student
  • 90 studenter
 • Undersøkte mulighet for 120 studenter og få med 3. klasse. Ble ikke gjort p.ga. koronausikkerhet
 • Det så lovende ut for at turen ble gjennomført helt til fadderukene i august. Da så vi oss nødt til å avlyse turen og kreditere bedriftene
 • 17 bedrifter ble signert, hvorav 6 av dem var ikke-konsulentbedrifter.
 • Nye bedrifter som Online ikke har hatt kontakt med før:
  • Ingen, men vi kontaktet flere som takket nei til tilbud p.ga. COVID-19-usikkerhet

Medlemmer:

 • Tok opp 10 medlemmer i 3 omganger
  • 4 fra bedkom i januar
  • 3 til fra bedkom i april
  • 3 til i sommer (1 bedkom, 1 dotkom, 1 fagkom)

Online IL

Generelt

 • Online IL har i 2020 arrangert ukentlige treninger i flere tradisjonelle idretter.

Status medlemmer:

 • Tatt opp 7 nye medlemmer, hvorav 6 førsteklassinger og én andreklassing. Det er 15 medlemmer per dags dato.

Aktiviteter

Online IL har avholdt 25+ arrangementer det siste året med følgende idretter:

 • Paintball
 • Buldring
 • Topptur
 • Ski på Vassfjellet
 • Tennis
 • Kanonball
 • Volleyball
 • Kickboksing
 • Joggetur
 • Padeltennis
 • Cageball
 • Turnering i League of Legends

Fremover:

 • Uteidretter slik som ski, aking og turer
 • Gradvis flere idretter i samsvar med lettelser på restriksjoner

Velkomstkomiteen 2020

 • Velkom besto av 15 medlemmer inkludert leder, nestleder og to masterstudenter.
 • Bachelor hadde 12 grupper med rundt 15 fadderbarn. Hver gruppe hadde 5-7 faddere. Denne størrelsen ga gruppene en god fylde på tross av eventuelle frafall.
 • Master hadde seks grupper med 6-10 fadderbarn. Hver gruppe hadde ca. 3 faddere. Det var mindre skille mellom gruppene, og det meste ble gjort på tvers av grupper.
 • Før fadderukene hadde vi infomøte med Lykkepromillen og kickoff for fadderne.
 • Gjennomgående koronapreget fadderuke. Mange avlyste/endrede arrangementer i siste liten.
 • I løpet av to uker arrangerte vi åtte dager med mulighet for å drikke alkohol og seks dager uten.
 • Planla, og gjennomførte, park til park på liten tid.

Realfagskjelleren

Hva har vi gjort?

 • Tatt opp tre nye onlinere
 • Har måtte holde stengt i perioder, grunnet pandemien.
 • Fått støtte til høytalere og støydempeplater fra fondet. Har også fått nytt kassasystem som gjør det mulig å følge kravet om bordservering.
 • Fått online-kontorets gamle bord, som øker antall sitteplasser.

Fremover

 • Holder stengt for øyeblikket, men skal åpnes opp så snart det blir forsvarlig.
 • Skal holde generalforsamling i mars, hvor vi velger nytt styre.
 • Skulle ha hatt jubileum i april, men dette har blitt utsatt.

Casual Gaming

Pandemien har ført til at vi avlyste de fleste småarrangementer og crewsamlinger, men vi har likevel med et sterkt crewopptak, ekstra innsats og noenlunde heldige omstendigheter vedrørende pandemien klart å gjennomføre og videreutvikle hovedarrangementet vårt, TrøndeLAN.

Full årsberetning for kalenderåret 2020:

 • Årsmøtet: Ble gjennomført fysisk 27. februar.
 • Møter: Vi hatt 32 crew- og styremøter, derav ett fysisk, samt rundt 5 arbeidskvelder.
 • Crew: I 2020 var vi cirka 21 crewmedlemmer, derav 8 nye.
 • Medlemmer: Vi hadde totalt 235 medlemmer, derav 201 under 26 år. Dette er en nedgang på 13 stk. siden 2019.
 • Økonomi: Vi hadde i 2020 inntekter på totalt 263 701kr og utgifter på totalt 184 362kr. Overskuddet på 79 339kr skyldes en nødvendig buffer i tilfelle avlysning av TrøndeLAN, samt tidlig sponsing til TrøndeLAN 2021.
 • Casual Gaming ble medlemsforening i forbundet Norsk Digital Kultur, som vi tidligere deltok på stiftelsesmøtet av i 2019.
 • Spillkvelder: Grunnet pandemien arrangerte vi ingen ordinære fysiske spillkvelder ila. året, men gjennomførte tre offentlige digitale ila. vårsemesteret og to interne digitale ila. høstsemesteret. Digitale spillkvelder ble ikke prioritert i 2020, men vi begynte i desember å tenke på arrangering av faste digitale spillkvelder fra starten av 2021.
 • StudLAN vår: Ble arrangert 6.–7. mars i A4 i Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen med 30 deltakere i tillegg til crew. Grunnet nedgang i deltakere etter pausen i 2018 så valgte vi å flytte fokuset fra “arrangert LAN” til “casual spillkveld”.
 • StudLAN høst: Ble avlyst grunnet pandemien.
 • TrøndeLAN: Ble arrangert 9.–11. oktober i Utleirahallen med Bitfix Gaming som hovedsamarbeidspartner og Smash Trondheim som arrangør av Super Smash Bros.-konkurransene. Etter fem år i Autronicahallen så byttet vi til den over dobbelt så store Utleirahallen, der vi også fikk innlagt 10Gb/s fiberlinje. Ifm. pandemien så ble mye tid brukt på planlegging av forsvarlig gjennomføring og godkjenning fra lokalmyndighetene, og vi mener vi oppnådde dette målet meget bra. Vi arrangerte 12 konkurranser med en samlet premiepott på 28 000kr. Totalt hadde vi i tillegg til crew 199 deltakere (med maksgrense på 200 fra nasjonale føringer), derav 178 under 26 år.
 • Onlines fadderuker (NTNU): Vi deltok på interessegrupperouletten og bistod Online med arrangeringen av to spillkvelder.

Output

2020 har vært et utfordrende år. Konserter og opptredener har vært utfordrende i forbindelse med korona. 3 bandmedlemmer har gått ut, og aktiviteten har vært redusert.

Likevel har det vært mye interesse rundt bandet, og flere har deltatt på åpne øvinger. Bandet har fått en del nytt utstyr, og arbeider også med å finne nye medlemmer.

 • To konserter i 2020: Catch IDI, Etasjefest
 • Avlysinger: BotB2020, Immball, Julebord
 • En god del øvinger i August/September.
 • Åpen øving i F1 på høsten

Innkjøp

 • Digital stagebox
 • Kabler
 • Lysutstyr
 • Transportkasse

Søknader

 • Søknad Bandorg 01.03.2020 - Ikke godkjent
 • Søknad 01.03.2021 - kr 30.000 - Avventer Svar

Kommende

 • Opptak av nye medlemmer
 • Musikkvideo #2
 • Jubileum
 • Immball

Fondstyret

 • Har vært et rolig år, da det ikke har vært så mange søknader.

 • Støttet Realfagskjelleren med nytt kassasystem, to stk høytalere og støydempeplater, som tilrettelegger for bordbetaling og god stemning på kjelleren.

 • Støttet Trikom med midler til nye møbler og utstyr som mikrobølgovn og håndstøvsuger. Tanken bak dette var å bytte slitt og ødelagt utstyr, samt gjøre kontoret mer universalt utformet.