Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 21/22 og Fondstyret i perioden 2021-2022.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: Thea Karin Fladby, Sindre Langaard, Øyvind Schjerven, André Schjøth
 • Nestleder: Elise Rabassa Stautland
 • Økonomiansvarlig: Milla Weium
 • Styremedlem fra arrkom: William Andersson
 • Styremedlem fra bedkom: Anders Robstad
 • Styremedlem fra dotkom: Thomas Hasvold
 • Styremedlem fra fagkom: Mari Lehne
 • Styremedlem fra prokom: Henrik Moe Wæhre, Runar Johnsen
 • Styremedlem fra trikom: Sarmi Ponnuthurai

De som har meldt interesse til Fondstyret er:

 • Onlinemedlem:
 • Tidligere hovedstyremedlem: Henrik Giil Liisberg
 • Ridder: Michael Johansen

De som skal godkjennes som komitéledere er:

 • Arrkomleder: Åse Merethe Wilhelmsen
 • Bedkomleder: Martin Kvalsund
 • Dotkomleder: Vigdis-Irene Steinsund
 • Fagkomleder: Sunniva Bjerke
 • Prokomleder: Magne Slåtsveen
 • Trikomleder: Carolina Gunnesdal

Eventuell godkjenning av bankomleder

Grunnet vedtektsforslag 2 legger vi også inn bankomleder for mulig godkjennelse på generalforsamlingen. Dette skjer kun dersom vedtektsforslag 2 - "Godkjenne bankomleder på generalforsamlingen" går gjennom.

 • Bankomleder: Duvara Nishaharan

Eventuelt valg av seniorkomleder på generalforsamlingen

Grunnet vedtektsforslag 4 som kan endre valgprosessen av seniorkomleder i år, legges det inn mulighet for å melde interesse til dette vervet. Dette dekker tilfelle der vedtektsforslag 4 - "Gi seniorkomleder stemmerett i styret" går gjennom.

Som kandidatlisten over viser man interesse for kandidatur i verv, og man har enda mulighet for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

 • Leder av seniorkom: Luka Grujic (rip)