Innhold

Hovedstyret

Generelt

 • Avholdt et stormøte
 • Gjennomført økonomi og vedtektskvelden
 • Planlagt og gjennomfører Onlines første andre genfors
 • Nominert riddere til Jubileum 2022 og Immball 2022
 • Gjennomført "Den nødvendige samtalen" for tillitsvalgte med SIT
 • Arrangert første koronafrie kompilering på 2 år
 • Avholdt ny-på-informatikk kurset for de nye studentene
 • Arrangert sommerfest for Online i Oslo
 • Arrangert hyttetur med Hovedstyret og komiteledere
 • Gjennomført komiteopptaket høsten 2022
 • Lagt ut nye prikkeregler
 • Skinnet et par hoder for veldedighet
 • Vedtatt av vi skal lage leder-bånd og alumni-bånd i Online

Samarbeid med andre

 • Støttet RFK med midler til utbedring av kjelleren
 • Deltatt på IE-møter
 • Deltatt på IDI-møter
 • Sendt to representanter til Oslo for FIF-møte
 • Deltatt på Linjeledermøter hver måned
 • Deltatt på En psykt vanlig uke 2022
 • Representert på diverste revyer, immball, jubileum og gallaer

Studentpolitikk

 • Hjulpet til med forbedring av arealene i A-blokka
 • Mistet muligheten til å sende ut linjeforeningsmateriell til nye studenter igjen :/

Debug

Generelt

 • Forbedret samarbeid med HS

Vår

 • Workshop
 • Åpent kontor med trikom

Høst

 • Tatt opp nytt medlem (og forhåpentligvis flere)
 • Plakater på A4
 • Planlegging av felles kommunikasjonskanal for tillitsvalgte
 • Planlegging av kulturpåvirkningsarrangement
 • Samarbeidet med HS om vedtekter
 • Sendt "How to" til komiteer
 • Skrive OW artikkel om rollen til Hovedtillitsvalgt og sammenhengen med Debug

Arrangementskomiteen

Overordnet:

 • Tatt opp 7 nye medlemmer i høst som har kommet godt inn i gruppen! Totalt 19 aktive medlemmer.

Vår 2022

 • Temafest (karaoke)
 • brunch
 • Eksamensfest 1.klasse
 • utmatrikulering for 3. og 5. klasse

Høst 2022

 • Immball
 • Komitekickoff, vellykket samarbeid med Backlog
 • Blåtur. Ikke til Lian denne gangen, ble Orkanger!
 • Hybel til hybel
 • Quiz x2, en allerede gjennomført
 • Oktoberfest
 • Paint'n sip
 • Casino
 • Pirbadet
 • Pizzakveld på A4
 • Julebord
 • Thanksgiving middag
 • Åre 2023, hytter ble booket før sommeren
 • Maskeradefest med annen linjeforening
 • Immball 2023, begynt planlegging, booking av lokale, håper på 9 september

Annet

 • Vi har merket en enorm økning i generelle priser, dermed også økning i billettpriser. Spesielt merkbart på arrangementer som Immball, Åre og Julebord

Bank- og økonomikomiteen

Komitespesifikt:

 • Fått 8 nye medlemmer
 • Totalt 14 aktive

Økonomispesifikt:

 • Revidert og regnskapsført alle kontoer for våren
 • Appkom har fått egen økans
 • Fokusert på å senke terskelen i Bankom for å stille spørsmål
 • 1 354 fakturaer er sendt i 2022
 • 3 722 kjøp er gjort i 2022

Bedriftskomiteen

Overordnet:

 • Fokusert på å ta mindre buss til arr og gjøre arr mer miljøvennlig.
 • Deltatt på Linjesamarbeidmøter (2-3 møter hvert semester)

Vår

 • Gjennomført suppleringsopptak, tok opp fire nye medlemmer (3 andreklassinger og en 1 tredjeklassing)
 • Gjennomført
 • Oslotur(Besøkt relevante mulige samarbeidspartnere bedrifter i Oslo)
 • Gjennomført Oslotur(Besøkt relevante mulige samarbeidspartnere bedrifter i Oslo) ++++++++++++
 • Skaffet to generalsponsor og en tittelsponsor for fadderukene -- Arrangert og planlagt bedriftspresentasjon under fadderukene.
 • Støttet Kid under 1 arrangement.
 • Gjennomført 11 bedriftsarrangementer: -- Samarbeid m Abakus og Tilhde (Kahoot) - engelsk bedarr -- 1 Samarbeid m Abakus og Tilhde (Kahoot) - engelsk bedarr ++ -- Bedcrawl -- 7 vanlige bedarr -- 2 arr med Bekk
 • Skaffet 4 bedriftsannonser til Offline, 2 Bekk og 2 Knowit ^ ^
 • Skaffet 4 bedriftsannonser til Offline, 2 bekk og 2 knowit ^ ^
 • Signert ny LS avtale

Høst

 • Signert ny kaffeavtale med Netlight
 • Tok opp seks nye medlemmer (6 førsteklassinger)
 • Støtter ved planlegging av Tech talks ^^^^^^^^^^^^^
 • Planlegging av Tech talks ^
 • Signert ny kaffeavtale med Netlight
 • Sendt ut semesterundersøkelse der studentene fra Online kan gi tilbakemeldinger og forslag til arrangementer.
 • Støttet kid under 2 arr(sommerrebus og kid konferanse)
 • Gjennomført og planlagt 6 bedarr: -- 1 samarbeid med Abakus - Bredvid -- Bedcrawl -- 3 vanlig bedarr -- 1 arr m Bekk
 • Skaffet 4 bedriftsannonser til Offline, 2 bekk og 1 knowit
 • Signert ny Uka avtale i forbindelse med LS 
 • Lagt ut 139 stillingsannonser ^
 • Lagt ut 119 stillingsannonser ^

Drifts- og utviklingskomiteen

 • Tok opp 7 nye (1 andreklassing og 6 førsteklassinger)
 • 18 aktive medlemer, 5 permiterte
 • jobber med nye ow (backend og frontend)
 • Startet med demo på møter
 • Flyttet arbeidskvelder til onsdager på kontoret
 • Delt inn komiteen i teams som jobber med forskjellige domener
 • Jobber med nye ow
 • Snart ferdig med nye vinnstraffssystemet
 • Flytter alle systemer fra fysisk server i IT-bygge til skytjenester (grades og kvitteringer er ikke flytta enda)

Fag- og kurskomiteen

 • Tatt opp 6 nye medlemmer, 3 førsteklassinger, 2 andreklassinger og 1 fjerdeklassing
 • 17 aktive medlemmer

Vår 2022

 • 10 bedriftskurs
 • 2 ikke-bedriftskurs
  • Github-kurs
  • Yogakurs
 • Lightening talks med Abakus og Thilde
 • Midtsemester -og eksamenskurs

Høst 2022

 • Totalt 9 bedriftskurs
  • et samarbeid med Abakus
  • en temakveld: Impostor syndrome
 • 1 ikke berdrifts-kurs
  • Brattkortkurs
 • Midtsemester- og eksamenskurs
 • er med å planlegge tech talks, planlegger å gjennomføre flere temakvelder

Profil- og aviskomiteen

 • Opptak
  • Tatt opp 10 nye, 1 til vår 9 til høst
  • Nå er vi 17 aktive medlemmer (6 permittert, 3 pang)
 • Plakatbestillinger
  • 46 plakatbestillinger
 • Offline
  • Sluppet 2 utgaver pluss jubileumsutgave (35 år) på våren
 • Nettredaksjon
  • Laget 4 nettartikler
 • Årbok
  • Laget Årbok i vår
 • Merch
  • Kjøpt inn og solgt Offlinegensere
  • Kjøpt inn og solgt sløyfer
  • Solgt jubileumsglass
 • Innkjøp
  • Kjøpte ny blitz til kamera
  • Kjøpt 9 Affinity lisenser
 • SoMe
  • Har begynt en ny prosess om prokoms tilnærming til sosiale medier i linjeforeningen, diskusjon om hva vi skal gjøre videre
  • Laget grafisk profil for sosiale medier på wikien
 • Fadderuke
  • Laget Newbie
  • Laget fadderuke t-skjorter
 • Annet
  • Har hatt CV fotografering
  • Har deltatt på møte om å få igjen Gullblekka
  • Har laget miljøprofil, byttet til annen type plakatpapir (som er mer miljøvennlig)

Trivselskomiteen

 • Overordnet

  • Vi tok opp 7 nye medlemmer i høst.
  • 4 førsteklassinger, 1 andreklassing, 1 tredjeklassing og 1 fjerdeklassing.
  • Totalt er vi 18 aktive medlemmer, og 1 aktiv pang.
 • Arrangementer

  • Vi har innført noen nye arrangementer som for eksempel Bytte og gjenbruksdag. Dette noe som vi kan tenke oss å få gjort flere ganger.
  • Vi har planlagt å ha åpne vors før alle store arrangementer i Online som feks oktoberfest og julebord slik at alle har et vors de kan komme til enten alene eller med en gjeng.
 • Kontoret og kiosken

  • Helt i starten av semesteret så ryddet vi boden og ga bort varer gratis eller billigere på grunn av holdbarhet.
  • Vi har ordnet et litt bedre system i boden slik at vi slipper å tape så mye penger på at varene går ut på dato, og dette prøver vi å opprettholde så godt vi kan.
  • Vi har hatt workshop i starten av dette semesteret der vi fikk satt opp datoer for alle arrangementene våre for høsten.
 • Annet

  • Vi er litt frem og tilbake om hva vi tenker om bestikk og papptallerkener i kiosken, i og med at vi ønsker å bli mer bærekraftige som linjeforening, som ble innført på genvors nå i vår.
  • Vi har fortsatt en del problemer med nibble så vi skal snakke om å prøve ut noe mer lignende løsningene til Abakus eller TIHLDE. Når nibble er nede har vi bestemt at vi stenger kiosken helt, og man må vente til den er oppe og går igjen før man kan kjøpe noe. Dette er for å unngå så mye svinn.

Backlog

 • Generelt

  • 11 medlemmer, der to av de er prosjektledere
  • Backlog har offisielt satt i gang med den nye strukturen der vi drifter prosjekter, samt gjennomfører andre ting for å være en ressurs for linjeforeningen.
  • Arrangert et meget suksessfullt komitekickoff.
  • Er i prosess med å arrangere lederkurs for HS og komiteledere
  • Var med i hovedopptaket for første gang nå i høst og har rett og slett bare prøvd oss fram på hva som funker for oss.
  • Jobber generelt med hvordan backlog skal få fotfeste i Online med ny struktur, hvordan vi skal få vist frem hvem vi er og hva vi gjør.
 • Interessegrupper:

  • Jobbet med hvordan vi skal promotere interessegrupper
  • Fått 3 nye interessegrupper så langt
 • Prosjekter:

  • Startet opp et inkluderingsprosjekt
  • Feminit - jobber for jentenes trivsel i Online og mot å bli komite
  • Autobank - jobber med å digitalisere bankom og har laget mye nytt allerede

Applikasjonskomiteen

 • Tok opp 10 nye
 • Totalt 15 aktive, 2 permiterte
 • Påbegynt løsning for komiteopptak
 • Satt opp infoskjerm på kontoret
 • Påbegynt Chrome extension for onlinere
 • Fortsetta med OnlineApp

Ekskursjonskomiteen 2023

 • 12 aktive medlemer, 2 permiterte ut semesteret
 • Bestilt tur til Amsterdam, Zürich, Milano, Firenze og Roma
 • Turen varer fra 25. mars til 9. april
 • 48 stk + 2 ekskursjonsledere
 • Ferdig med innbetaling av depositum
 • Samarbeider med Fagkom og Bedkom om Tech Talks 2023
 • Jobber med opplegg for faglig uke
 • Flere dugnader i november, generelt vanskelig å få tak i
 • Ser på flere inntektskilder for å senke egenandelen

IT-ekskursjonen 2022

 • ITEX besto av 8 medlemmer
 • Turen varte fra 30. august - 2. september 2022
 • Var 89 studenter som reiste til Oslo
 • Besøkte 15 bedrifter

Online IL

Oversikt:

 • 14 aktive medlemmer, og 2 inaktive.
 • Tok opp 5 nye medlemmer denne høsten. Hvorav disse var det 2 førsteklassinger, 2 andreklassinger, og en fjerdeklassing.

Arrangement:

 • Vi har arrangert en rekke aktiviteter innenfor idretter som:
 • Sjakk x 1
 • E-sport x 1
 • Bowling x 1
 • CrossFit x
 • Padel x 2
  Slalom Sjakk x 1 ---- Sjakk Volleyball Kickboksing E-sport x 1 ---- E-sport Bowling x 1 ---- Bowling CrossFit x 2 --- CrossFit Curling Padel x 2 ---- Padel Buldring x 2 ^^^^^^^
 • Buldring x 2
  ^ ++ ---- Buldring Brattkortkurs x 1 ^^^^^^^
 • Brattkortkurs x 1
  ^ ++ Trampolinepark x 1 ^^^^^^^
 • Trampolinepark x 1
  ^ ++ Og frem til jul skal vi også ha: ^^^^^^^
 • Og frem til jul skal vi også ha:
  ^ ++ GoCart
 • GoCart
  Trampolinepark ^^^^^^^
 • Trampolinepark
  ^ ++ PistolSkyting ^^^^^^^
 • PistolSkyting
  ^ ++

Noen arrangementer er mer populære enn andre, men har generelt vært bra oppmøte hele det siste året. Vi har valgt ny økonomianvarlig: Brinje Marie Haugli som tok over for Billy Barret.

Velkomstkomiteen 2022

Overordnet

 • Holdt første fadderuken uten corona-restriksjoner siden 2019
  • Utfordrende erfaringsoverføring, måtte finne ut av mye selv da Corona ikke lenger en begrensning
  • Gikk veldig bra, skal sikre bedre overføring til neste år
 • Har fått meget gode tilbakemeldinger fra faddere, fadderbarn og eksterne
 • Gode erfaringer fra samarbeid med andre linjeforeninger i fadderuken

Bachelor

 • 13 Bachelormedlemmer i Velkom 2022
 • 57 Bachelorfaddere (ned fra 91 i 2021)
 • 140 Bachelorfadderbarn (opp fra cirka 120 i 2021)
 • Kjørte 12 faddergrupper med 4-5 faddere og cirka 10-13 fadderbarn
 • Veldig få jentefaddere, kjørte 4 rene "guttegrupper"

Master

 • 2 masteransvarlige i Velkom 2022.
 • 24 masterfaddere
 • 75 masterfadderbarn
 • Master deltok på mye av Bacheloropplegget
  • Gode tilbakemeldinger på det, de fleste arrangement var lett å tilpasse
 • Kjørte som vanlig egne arrangement (Gokart osv.)

Jubileumskomiteen 2021-2022

Overordnet:

 • Startet og tatt opp en hel komite (21)
 • Planlagt et helt jubileum for september 2021. Dette ble avlyst pga. korona (21)
 • Inaktiv frem til januar 2022
 • Planlagt eget jubileums-lø
 • Hadde en dårlig opplevelse med Scandic Lerkendal, hvor et arrangement ble avsluttet tidlig

Vår 2022:

 • Kakeslipp på kontoret
 • Barista på A4
 • Kickoff på Lager11
 • Paint and sip
 • Ølympics
 • Amazing race med BEKK
 • Kvelden før kvelden på RFK
 • Jubileumsbankett på Scandic Lerkendal

Underordnet:

 • Hendelsen på "SL" har hatt litt ringvirkninger, og andre hoteller har bitt seg merke i dette
 • Forbereder for øyeblikket en meglingsprosess for å reparere forholdet med hotellene.

Realfagskjelleren

 • Generelt:
  • Tatt opp 3 nye Onlinere, 10 medlemmer totalt i høst
  • Vært booket mye siden fadderuka, både av interne og eksterne
  • Hatt fredagsåpninger siden fadderuken
  • Begynt med Happy Hour fra 18:00-19:00 på fredagsåpninger
  • Holdt styrevors før immball for 5 linjeforeninger, deriblant Online
  • Representert på diverse immball, gallaer og jubileum
  • Avholdt stormøte og ukentlige styrestyremøter
  • Deltatt på møte med kjellersamarbeidet
 • Oppussing:
  • Har drevet med et omfattende oppussingsprosjekt siden generalforsamlingen vår i mars
  • Kjøpt nye laserlys til dansegulvet
  • Fikset mye nytt dekor på veggene og malt vegger ventilasjonsrør
  • Snekret nye benker, hyller og skap, samt fikset nytt beerpongbord
  • Fått støtte fra linjeforeningene til oppussingen
  • Fått ekstra støtte fra Deltafondet for ryggputer
  • Fått ekstra støtte fra Onlinefondet for oppgradering av lys i hele lokalet

Casual Gaming

 • Årsmøte avholdt 5. mars.

 • StudLAN vår og spillkvelder på Gløshaugen avlyst.

 • Deltatt i ekstraordinært landsmøte i Norsk Digital Kultur og Regionstinget til Hyperion Midt.
 • Deltatt på spillkveld under Onlines jubileum i vår ("Kvelden før kvelden"), samt interessegrupperouletten og en spillkveld under fadderukene.

 • Deltatt på Den Fantastiske Spilldagen (Hyperion) og Torucon.

 • Deltatt i planleggingen av Nidaros Spillfest, samt avholdt premiert CS-turnering på Kultursenteret ISAK under festivalen.

 • Lånt utstyr til BuvikLAN (Buvik IL), Prototype LAN ( dataparty.gg), UKM Gaming, The Gathering: Online (KANDU) og Skandia Cup (Bitfix Gaming-teltet).
 • Vedlikeholder et permanent crew på rundt 10 personer.
 • TrøndeLAN (hovedarrangementet vårt):

 • Avholdes i Utleirahallen i høstferien, i samarbeid med bl.a. Bitfix Gaming, Smash Trondheim, Norges Beste Gamer og AbaTek (Abakus).

 • Sponset av bl.a. Trondheim kommune, NTNU, Telenor, SpareBank 1 SMN og Explo, samt med utstyrslån fra bl.a. Tiller VGS og Output (Online).

 • Planla for 300–500 deltakere, men forventer nærmere 200, tilsynelatende som følge av redusert interesse i miljøet.

 • Konkurranser med samlet premiepott på 40.000kr.

Output

Vår 2022

I løpet av våren fant Output seg ett semi-permanent øvingslokale for å erstatte F1-auditoriet. Lokalet tilhører AKKS og ligger nede på Buran. Vi gjennomførte to konserter: Catch IDI og gjennåpningsfesten. Fikk dessverre ikke spilt på jubiléet slik vi hadde planlagt.

Høst 2022

Høsten 2022 startet med at vi holdt konsert på immatrikuleringsballet til både Abakus og Online. Deretter har vi fokusert på Battle of the Bands som skal holdes 4. november og 18. november. Vi har også fått inn et tre nye medlemmer ettersom det var ett par medlemmer som ble ferdige med studiet våren 2022.

Videre planlegger vi å spille på julebordet til Online.

Datakameratene

Datakam er endelig tilbake i vanlig drift. Hele denne sesongen har vært preget med normal drift av studentligaen i arrangement av TSFF. Det vil si at alle treninger arrangert av Datakam, og alle kamper har foregått som vanlig uten noen form for restriksjoner. Det har vært solid engasjement for Datakam dette året, spesielt i oppstart av den nye sesongen på høsten 2022. Det har nesten utelukkende vært 25-30 spillere på fellestreninger, noe som viser til at tilbudet til Datakam utgjør en sentral del av hverdagen til flere studenter. 11-er laget er i gang med ligaen, men har fått en litt treg start med 4 spilte kamper med 2 tapt og 2 vunnet. Likevel Har vi funnet fram fjorårets momentum og lagets nivå begynner virkelig å komme på plass. Våren 22 ble det valgt nytt styre.

Å ta over for det gamle styret har gått veldig fint, da det har blitt gjennomført et godt erfaringsoverskriv og opplæring av Datakams drift. Dette har medført til at laget er godt samkjørt, og det nye styret har satt for seg nye mål og ambisjoner for den kommende sesongen:
- Ha et arrangement i fadderperioden for å vise oss frem for nye spillere. (Allerede gjennomført)
- Få en ny pallplassering i Studentligaen, da vi har fått tilbake mange viktige spillere fra utveksling, selv om vi derimot har mistet noen andre sentrale spillere.
- Fortsette å bygge på en større kjeren i 7’er laget og øke interessen for å delta i dette laget.
- Få en større kjerne fra informatikk på alle lag i tillegg til å rekruttere flere masterstudenter.
- Sikre en god plassering for 7’er laget i første div.
- Mulighet for alle til å dra på minst en lagfest.
- Opprettholde et sosialt og sportslig fotballtilbud for alle nivå.
- Finne treningstider slik at alle ved Datateknologi, Kommunikasjonsteknologi og Informatikk har mulighet til minst én trening i uken som ikke krasjer med forelesning.

11-er laget ønsker en topp 3 plassering i tabellens slik at vi kan rykke A-sluttspillet, da dette ikke gikk helt veien i fjor. Datakam har igjen store ambisjoner om vinne sluttspillet da vi har fått tilbake erfarne og essensielle spillere fra utveksling, og ser på dette målet som fullt oppnåelig.

7-er laget har ambisjoner om å komme seg høyt opp på tabellen etter et vellykket år som sørget for opprykk til første divisjon. Nå fortsetter ambisjonene mot toppen av 7-dentligaen.

Datakameratene har også et mål om å få flere fra informatikk og linjeforeningen Online. Slik situasjonen er idag er det kun ca 25% av de på trening som er fra Online. Dette er et utappet potensiale, og med aktivitet på sosiale medier, og blæsting på Onlines kontorer håper vi å rekuruttere flere Onlinere. En stor takk til alle støttespillere, supportere og spillere for å ha hjulpet oss komme gjennom koronaperioden. Vi gleder oss til resten av sesongen og fremtidige eventyr.

FeminIT

Overordnet:

 • Tok opp 3 nye medlemmer på våren og 6 medlemmer på høsten
 • Er 11 medlemmer, 1 permittert medlem på utveksling
 • Hatt ledervalg

Vår 2022:

 • Arrangert blindmiddag
 • Lunsj
 • Quiz
 • Eksamenslesing

Høst 2022:

 • Førsteklassemiddag
 • Vinonsdag
 • Blindbaking
 • Julefilm
 • Eksamenslesing
 • Treningsøkt
 • Secret santa
 • Selvforsvarskurs
 • Lunsj

Annet:

 • Har arbeidet med interne retningslinjer og veien frem til å fremme FeminIT som egen komite på generalforsamlingen
 • Har hatt god kontakt med trikom og etablert et godt samarbeid

Fondstyret

Investering:

 • Satt opp Nordnet konto, skal investere over de neste 12 månedene i henhold til styredokumentet
 • Tatt lenger tid å sette opp enn planlagt, men har vært en blessing in disguise siden markedet har gått i dass siden forrige genfors. Gir oss et bedre innkjøpstidspunkt.

Søknader:

 • 10 157kr til innkjøp av utlånbart disc-golf utstyr / Floppy Disk
 • Opptil 30k til RFK for innstallering av splitter nytt lysdesign
 • 88k for å senke Åre-priser
 • 20k for kjøp av ny sofa til kontoret