## Innhold  
* [2022 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h)   - Forside
* [2022 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2022 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2022 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2022 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2022 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2022 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

# Dagsorden 2022

Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.


## [Dagsorden Generalforsamlingen Høsten 2022](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ra0532bq3b1Sn6s_J1mG04yU2N0fRcYjjFBOm9_2MLg/edit#gid=0)