Innhold

Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 5. Oktober kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak 1 - Retningslinjer for kompileringen v/ Sebastian Hegreberg og Sondre Stokke

Forslag:

Kompileringen endres til å handle om lagarbeid og oppgaveløsning sammen med gruppa si. Fjern de ekle og ydmykende elementene som har vært en del av kompileringen de siste årene. Smøring og det å vende lagkamerater mot hverandre skal ut, og essensen av kompileringen går tilbake til slik den var før pandemien. Hovedstyret setter ned tydelige retningslinjer for å irettesette trenden kompileringen har tatt.

Sak 2 - Kompileringsdaljen v/ Sebastian Hegreberg og Sondre Stokke

Forslag:

Kompileringsdaljen løsrives fra kompileringen og blir utdelt i en sammenheng som bedre gjenspeiler Online sitt formål.