## Innhold 
* [2022 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h)  - Forside
* [2022 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2022 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2022 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2022 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2022 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2022 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

## Kandidater til verv 
Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 2022-2023. 

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen. 

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

* *Styremedlem fra arrkom:* Ingeborg Elly Skori-Holm
* *Styremedlem fra bedkom:* Magnus Ouren
* *Styremedlem fra dotkom:* Njål Ingersønn Sørland
* *Styremedlem fra fagkom:* Johannes Meldal
* *Styremedlem fra prokom:* Sondre Stokke
* *Styremedlem fra trikom:* Carolina Gunnesdal

### Godkjenning av Profil- og aviskomiteen-leder

Prokom-leder: Henrik Moe Wæhre 

### Eventuell godkjenning av FemniIT-leder
Grunnet vedtektsforslag 6 legger vi også inn FeminIT-leder for mulig godkjennelse på generalforsamlingen. Dette skjer kun dersom vedtektsforslag 6 - "FeminIT som kjernekomite" går gjennom.

FeminIT-leder: Ida Matre