Innhold

Kandidater til verv

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 2023-2024.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: Carolina Gunnesdal
 • Nestleder: Ida Matre
 • Økonomiansvarlig: Johanna Wilmers
 • Styrerepresentant for Trikom (Dersom Carolina blir leder): Frida Eriksen Næss

De som har meldt interesse til Fondstyret er:

 • Onlinemedlem: Magnus Byrkjeland
 • Tidligere hovedstyremedlem:
 • Ridder: Thea Karin Fladby

De som skal godkjennes som komitéledere er:

 • Appkomleder: David Lekve
 • Arrkomleder: William Bie
 • Backlogleder (Dersom vedtektsforslag 01 går gjennom): Milla Weium
 • Bankomleder: Brinje Marie Haugli
 • Bedkomleder: Ingrid Helene Kvitnes
 • Dotkomleder: Mats Jun Larsen
 • Debug:
 • Fagkomleder: Sara Seeberg-Rommetveit
 • FeminIT: Hanna Meland Vestvik
 • OIL-leder: Erik Menkin Lysfjord
 • Prokomleder: Markus Johansen
 • Trikomleder: Ida Tandberg