Browsing /online/generalforsamlingen/genfors2024v/. There are 6 articles in this level.
Tittel Slug Last modified
Dagsorden Generalforsamlingen Våren 2024 dagsorden 3 måneder, 3 uker siden
Forretningsorden Våren 2024 forretningsorden 3 måneder, 4 uker siden
Halvårsberetninger våren 2024 aarsberetninger 2 måneder, 3 uker siden
Kandidater våren 2024 valg 2 måneder, 3 uker siden
Saksforslag våren 2024 saksforslag 3 måneder siden
Vedtektsforslag våren 2024 vedtekstforslag 3 måneder siden