Vårt virke

Debug er Online sitt uavhengige varslingsorgan, men hva vil det si? At vi er uavhengige betyr enkelt og greit at vi ikke tilhører noen komité, vi styrer oss selv. Vi gir ingen innsyn i våre saker, ikke engang til Hovedstyret. Det er en av fordelene med å være uavhengige - vi svarer ikke til noen. I hovedsak har Debug tre ansvarsområder: konflikthåndtering, rådgivning, og håndtering av varslingssaker. Dette kan du lese mer om i våre retningslinjer.

Medlemmer

År Medlemmer
2023-2024 Mats Klevstad (L), Aleksander Westergaard Karlsen, Hanne Sofie Haugland, Ingvild Løver Thon, Sunniva Bjerke, Torunn Bårdstu
2022-2023 Aleksander Westergaard Karlsen (L), Frida Eriksen Næss, Ingvild Løver Thon, Sunniva Bjerke, Torunn Bårdstu
2021-2022 Ingvild Løver Thon (L), Sunniva Bjerke, Benedicte Myrvold, Robin Lund Sadun, Runar Johnsen