§1 Debugs formål

Debugs formål er å gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen.

§2 Debugs sammensetning

Debug består av følgende medlemmer:
- Leder
- Og øvrige medlemmer

Det skal etterstrebes at Debug sammensetning skal reflektere medlemsmassen i Online.

§3 Debug ansvarsområder

(1) Konflikthåndtering
I interne konflikter som hindrer samarbeid mellom to eller flere medlemmer i Online kan Debug bistå med hjelp for å håndtere saken. Dette skal gjøres på en måte som ivaretar alle parters interesser, slik at konflikten ikke eskaleres ytterligere.
(2) Rådgivning
Debugs ansvar er å være en samtalepartner, om noen av Onlines medlemmer har behov for å snakke om ting de synes er vanskelig. Debug har et ekstra ansvar for å følge opp alle saker eller henvendelser de er kjent med.
(3) Varslingssaker

Debug er ansvarlige for å behandle varslingssaker. Dette innebærer å ha rutinene for å kunne ta imot, behandle og følge opp saker som oppleves som vanskelige for medlemmer av Online. I dette så ligger det også et ansvar om å ivareta alle parter sine interesser.