Hovedstyret består av leder, nestleder og alle komitelederne. Hovedstyret står for videreutvikling og daglig drift av linjeforeningen. For å se hvem som har sittet i Hovedstyret gjennom tidene, ta en titt på Onlines historie.

Videreutvikling av Online

 • Finne nye områder der vi kan bidra til studenthverdagen
 • Bidra på ting som vi føler at universitetet har forsømt

Daglig drift av Online

Hovedstyret skal sørge for at alt i linjeforeningen går som det skal og rydde opp så fort som mulig dersom det oppstår en kritisk situasjon. Følgende er Hovedstyrets vanlige arbeidsoppgaver gjennom året, i kronologisk rekkefølge fra genfors til genfors (cirka):

 • Mai
  • Erfaringsoverføring mellom gamle og nye styremedlemmer
  • Finne noen som kan sjekke posthyllen i sommerferien
  • Avholde HS’ vinstraff, én samlet for hele året der gamle HS tar med straffen og drikker inn nye HS
 • Juni
  • Sende ut Offline med IDI Ambassadørenes brev til de som har informatikk på førstevalg
  • Sende ut påminnelse til foreninger@online.ntnu.no om at de gjerne må bruke våre epostlister på online.ntnu.no/mailinglists for immballinvitasjoner
 • Juli
  • Sende ut velkomstsmelding i Studentkontaktenes brev til de som har kommet inn på informatikk
 • August
  • Informere om komiteopptaket og sette søknadsfrist
  • Bidra til immballet, husk også at immballet fordrer daljeutdeling
 • September
  • Avholde intervjuer og ta opp nye komitemedlemmer
 • Oktober
  • Bidra til et eventuelt jubileum, husk også at jubileum fordrer daljeutdeling
 • November
  • Bidra til julebordet, husk også at julebordet fordrer daljeutdeling
  • Ta bilder til julekort og sørg for å ha dem klar til slutten av november, de skal sendes ut til foreninger og bedrifter
 • Desember
  • Finne noen som kan sjekke posthyllen i juleferien
 • Januar
  • Oppfølging av gamle saker, hva har blitt glemt?
  • Holde opptak til jubKom hvert jubileumsår (hvert femte år)
  • Holde opptak til velKom
 • Februar
  • Holde medarbeidersamtaler med komitemedlemmer, skal også gjøres i HS
  • Sette i gang valgkomiteen for å finne kandidater til genfors, valgkomiteen er å finne i referatet fra forrige genfors
 • Mars
  • Genfors: Sende innkalling
  • Genfors: Skrive saker og vedtektsendringer
  • Genfors: Skrive årsberetninger
  • Genfors: Gå gjennom nye budsjetter fra banKom
 • April
  • Holde generalforsamling, med alt det innebærer, inkludert å ferdigstille dokumenter i etterkant
  • Husk at genfors fordrer daljeutdeling