Historie

Gjennom tiden har Online flyttet mye på seg, både rundt i Trondheim og lokalt på Gløshaugen. Relokalisering rundt om i Trondheim sammen med mangel på et rom hvor vi kunne samle vår informasjon har ført til en formidabel dataråte. De tidligste dokumentene som omtaler struktur og ledelse i linjeforeningen var lagret på universitetets servere, grunnet mangel på kapital til å drifte eget utstyr. Da universitetet oppgraderte fra de gamle magnetbånd-rullene til nyere utstyr ble stort sett all informasjon liggende i det universitetet tok vare på av gamle ruller.

Høsten 2009 ble det vedtatt at Online trengte å opprette en komite som skulle jobbe med innsamling av linjeforeningens tidlige historie, og planlegging av et eventuelt jubileum. Til stor hjelp med starten av denne prosessen var Leiv Arild Andenes, som var med å grunnlegge linjeforeningen. Med hans hjelp fikk vi tilgang på informasjon lagret på gamle VAX-ruller og 9 spors teip. Etter mye leting gjennom en ekstremt tidkrevende prosess ble det funnet noen gamle referater og andre dokumenter i Mass11 (dårlig kilde, wikipedia var rimelig blankt på området) format. Her nevnes en rekke gamle medlemmer, og videre samtaler og innsamling av informasjon om starten på informatikkstudiet gjorde at vi ikke var sikre på våren 2010 som vårt 25-års Jubileum.

JubKom avsluttet sitt arbeid med jubileum før julen 2009 i påvente av en avgjørelse i Hovedstyret om linjeforeningens alder. Hovedstyret vedtok å fastslå stiftelsen til høsten 1986. Til grunn for denne avgjørelsen lå vitneutsagn, tidligste omtalte datoer i dokumenter som var funnet og alderen på informatikkstudiet. Det var dermed avgjort at vårt 25-års jubileum ville bli i løpet av året 2011/2012.

I mars 2011 ble et nytt jubKom samlet for å tilrettelegge for det kommende jubileet. Sammen med forberedelsene til jubileet fulgte mer gravearbeid for å finne gamle medlemmer som kunne være interessert i å møte opp.

Etter at jubKom var nesten ferdige med sine forberedelser, kom det i juni 2011 både gode og dårlige nyheter fra en gruppe tidligere medlemmer. I spissen for denne gruppen står Trude Selfors og Ole A Brevik. De hadde vært i kontakt med daværende leder, Michael Johansen, og hadde samlet en meget komplett oversikt over historien der vi manglet mest. Men denne gladnyheten brakte også med seg informasjon om at linjeforeningen faktisk ble stiftet høsten 1985.

På generalforsamlingen i 2011 ble periodiske komiteer som jubKom og velKom nedtegnet i vedtektene.

25-års jubileum

Dette ble Online sitt første jubileum, og var egentlig tiltenkt anledningen 25 år. Tidligere i artikkelen blir det sagt at linjeforeningen ble stiftet høsten 1985, som betyr at i realiteten fyller Online 26 år. Da det var lagt ned mye arbeid i jubileet og mesteparten av de som hadde bidratt til både graving i historien og planleggingen ville vært ferdige før neste jubileum, ble det foreslått at alderen kunne nullindekseres for at det skulle passe med 25-års jubileum, som er litt mer i tråd med sosiale normer og passet med materiell som allerede var produsert.

Nullindeksering er en vanlig ting i dataverdenen, og Online har både grunnlag, mulighet og behov for å gjennomføre et slikt stunt, som faktisk blir en morsom tradisjon.

Dato for jubileet var 12. november 2011, og involverer utstillinger fra Onlines historie, taler fra tidligere medlemmer og en konsert med det etter hvert velkjente after ski-bandet Pink Hink.

30-års jubileum

INFORMASJON SØKES

Medlemmer

Milepæl Leder Medlemmer
35 år Jonas Lavik Mathias Schulstok Duvara Nisharan Mats Ellingsen Henrik Giil Lisberg Sigurd Oxaas Wie Emma Blix Idunn Stabell Linn Holst-Dyrnes Emilie Lia-Rognli Martin Kvalsund
30 år Marthe Øynes Sverre Bjørke Kathrine Steffensen Caroline Odden Silje Riseng Thor Håkon Bredesen Nils Herde
25 år Mathilde Oftedal Ingrid Kittelsen Håvard S. Slettvold Elling Overaa Dag O. Prestegarden John H. Kolstad
Oppstart Trond M. Nyhus Steinar Hagen Magnus Romnes Hanne C. Lund Ingrid Kittelsen Håvard S. Slettvold Elling Overaa