Historie
--------

Gjennom tiden har Online flyttet mye på seg, både rundt i Trondheim og
lokalt på Gløshaugen. Relokalisering rundt om i Trondheim sammen med
mangel på et rom hvor vi kunne samle vår informasjon har ført til en
formidabel dataråte. De tidligste dokumentene som omtaler struktur og
ledelse i linjeforeningen var lagret på universitetets servere, grunnet
mangel på kapital til å drifte eget utstyr. Da universitetet oppgraderte
fra de gamle magnetbånd-rullene til nyere utstyr ble stort sett all
informasjon liggende i det universitetet tok vare på av gamle ruller.

Høsten 2009 ble det vedtatt at Online trengte å opprette en komite som
skulle jobbe med innsamling av linjeforeningens tidlige historie, og
planlegging av et eventuelt jubileum. Til stor hjelp med starten av
denne prosessen var Leiv Arild Andenes, som var med å grunnlegge
linjeforeningen. Med hans hjelp fikk vi tilgang på informasjon lagret på
gamle [VAX-ruller][] og [9 spors teip][]. Etter mye leting gjennom en
ekstremt tidkrevende prosess ble det funnet noen gamle referater og
andre dokumenter i [Mass11][] (dårlig kilde, wikipedia var rimelig
blankt på området) format. Her nevnes en rekke gamle medlemmer, og
videre samtaler og innsamling av informasjon om starten på
informatikkstudiet gjorde at vi ikke var sikre på våren 2010 som vårt
25-års Jubileum.

JubKom avsluttet sitt arbeid med jubileum før julen 2009 i påvente av en
avgjørelse i Hovedstyret om linjeforeningens alder. Hovedstyret vedtok å
fastslå stiftelsen til høsten 1986. Til grunn for denne avgjørelsen lå
vitneutsagn, tidligste omtalte datoer i dokumenter som var funnet og
alderen på informatikkstudiet. Det var dermed avgjort at vårt 25-års
jubileum ville bli i løpet av året 2011/2012.

I mars 2011 ble et nytt jubKom samlet for å tilrettelegge for det
kommende jubileet. Sammen med forberedelsene til jubileet fulgte mer
gravearbeid for å finne gamle medlemmer som kunne være interessert i å
møte opp.

Etter at jubKom var nesten ferdige med sine forberedelser, kom det i
juni 2011 både gode og dårlige nyheter fra en gruppe tidligere
medlemmer. I spissen for denne gruppen står Trude Selfors og Ole A
Brevik. De hadde vært i kontakt med daværende leder, Michael Johansen,
og hadde samlet en meget komplett oversikt over historien der vi manglet
mest. Men denne gladnyheten brakte også med seg informasjon om at
linjeforeningen faktisk ble stiftet høsten 1985.

På generalforsamlingen i 2011 ble periodiske komiteer som jubKom og
velKom nedtegnet i vedtektene.

25-års jubileum
---------------

Dette ble Online sitt første jubileum, og var egentlig tiltenkt
anledningen 25 år. Tidligere i artikkelen blir det sagt at
linjeforeningen ble stiftet høsten 1985, som betyr at i realiteten
fyller Online 26 år. Da det var lagt ned mye arbeid i jubileet og
mesteparten av de som hadde bidratt til både graving i historien og
planleggingen ville vært ferdige før neste jubileum, ble det foreslått
at alderen kunne nullindekseres for at det skulle passe med 25-års
jubileum, som er litt mer i tråd med sosiale normer og passet med materiell som allerede var produsert.

Nullindeksering er en vanlig ting i dataverdenen, og Online har både
grunnlag, mulighet og behov for å gjennomføre et slikt stunt, som
faktisk blir en morsom tradisjon.

Dato for jubileet var 12. november 2011, og involverer utstillinger fra
Onlines historie, taler fra tidligere medlemmer og en konsert med det
etter hvert velkjente after ski-bandet [Pink Hink][].

30-års jubileum
---------------

INFORMASJON SØKES

Medlemmer
---------------
|Milepæl|Leder|Medlemmer||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|35 år|**Jonas Lavik**|Mathias Schulstok|Duvara Nisharan|Mats Ellingsen|Henrik Giil Lisberg|Sigurd Oxaas Wie|Emma Blix|Idunn Stabell|Linn Holst-Dyrnes|Emilie Lia-Rognli|Martin Kvalsund|
|30 år|**Marthe Øynes**|Sverre Bjørke|Kathrine Steffensen|Caroline Odden|Silje Riseng|Thor Håkon Bredesen|Nils Herde|
|25 år|**Mathilde Oftedal**|Ingrid Kittelsen|Håvard S. Slettvold|Elling Overaa|Dag O. Prestegarden|John H. Kolstad|||
|Oppstart|**Trond M. Nyhus**|Steinar Hagen|Magnus Romnes|Hanne C. Lund|Ingrid Kittelsen|Håvard S. Slettvold|Elling Overaa|

  [Pink Hink]: http://pinkhink.se/
  [VAX-ruller]: http://en.wikipedia.org/wiki/VAX
  [9 spors teip]: http://en.wikipedia.org/wiki/9_track_tape
  [Mass11]: http://www.stanq.com/blog/?p=11