• Leder av Online holdt for første gang og helt i begynnelsen av perioden forventningsavklaringer med det nye Hovedstyret.
 • Leder av Online holdt velkomsttalen til alle realfagsstudenter på IME på immatrikuleringsdagen.
 • For første gang i historien ble alle Onlinere invitert til middag på Graffi på 17. mai.
 • Kompileringen ble gjennomført i likhet med i fjor. Åsmund Eldhuset er nå en kompilert Onliner.
 • Tidenes største immball ble arrangert med 190 deltakere.
 • Komitéopptak
  • 50 % flere søkere i 2012 enn i 2011.
  • 32 ble tatt opp
  • Etter opptaket hadde Online 86 aktive komitémedlemmer, ekskludert studLan.
 • Hovedstyret gjennomførte for første gang komité-kickoff rett etter komitéopptak. Dette startet med en innføring i det å det å være komitémedlem, etterfulgt av pizza og fest på Realfagskjelleren.
 • Hovedstyret startet eksKom2014. EksKom er godt i gang med planleggingen av en utenlandstur for daværende 3.klasse og oppover, våren 2014.
 • Hovedstyret startet en diskusjon om engelske betegnelser for verv i Online og vedtok endelige betegnelser. Stillingstitler på engelsk
 • Online byttet hovedsponsor fra Steria til Visma og endte opp med en historisk stor Online-sponsing.
 • Hovedstyret innførte taushetserklæringer i komiteene.
 • Komitébankkort har blitt innført.
 • BanKom innførte økonomiansvarlig for alle Onlines komiteer.
 • Nye styrebånd har blitt laget.
 • Hovedstyret har for første gang prøvd å arrangere kodekveld for jenter på informatikk. FagKom-leder har aktivt hjulpet Online-jenter med programmering ved å sette opp trefftider hun kan nås på kontoret.
 • Det har blitt laget en ordning med Byggsikring som gjør at det alltid er lov til å drikke alkohol på kontoret før 23.00 på hverdager.
 • Hovedstyret har jobbet med å rydde opp i Facebook-grupper. Online har nå en egen Facebook-gruppe for hvert kull, en for komitémedlemmer og en for jenter på informatikk. Online har også laget en Facebook-gruppe for Onlinere som skal være i Oslo i sommer, med den intensjon at man kan være sammen sosialt i sommerferien.
 • Leder av linjeforeningen har innført et fast “Interkom”punkt på Hovedstyre-møter. Dette punktet tar for seg samarbeid mellom komiteene.
  • Hovedstyret innførte at ITR, Realfag for IDI har møte og talerett på første del (de to første punktene) av HS-møter. Dette ble innført for å bedre samarbeidet med IDI. ITR har et fast underpunkt der hun har fortalt om status på IDI ukentlig. Hun har også hatt mulighet til å bringe Onlines status videre.
 • Kontoret har blitt pusset opp! Dette ble gjort for å øke trivsel på kontoret.
  • Ny sofa
  • Nytt møtebord
  • Nytt låsbart komitéskap
  • Ny hylle til personlige bokser, med nye bokser
  • Kontoret ble malt av NTNU sine malere (Online fikk ikke lov til å gjøre det selv)
  • Ny kjøkkenbenk med skap
  • Nytt bord i sofakroken
  • Lanseringsdag med champagne-brus og kake
 • Prikkereglene har blitt revidert.
 • Hovedstyret har samarbeidet med masterstudenter på informatikk om planleggingen av en utmarikulering og en utmatrikuleringsfest.
 • Hovedstyret har utformet vedtektsforslag som omhandler vervvarighet og opprettelse av en ny komité.
 • Hovedstyret sendte ut flere julekort fra Online enn noen gang. Et eksemplar sto blant annet i resepsjonen på IDI.
 • Hovedstyret satt i samarbeid med IME og NTNU IT opp en telefonsystem på kontoret. Når man ringer nå får man muligheten til å settes direkte over til leder av Online og leder av bedKom.
 • Hovedstyret har fortsatt samarbeidet med Datakameratene, og sponset dem med 5000 kr.
 • Hovedstyret har fortsatt samarbeidet med StartIT, og har økt sponsingen av dem fra 2000 kr til 3000 kr.
 • Online har for første gang deltatt på Gløsmesterskapet i brettspillet “Ingeniørspillet”. Hovedstyret arrangerte kvalifiseringsrunde og laget som stilte kom på imponerende 2. plass.
 • Notifier ble lansert av dotKom.
  • Applikasjonen har vært til stor glede for informatikkstudenter
  • Mulig utvidelse til å gjelde flere foreninger er i arbeid.
  • En mobilversjon er lansert
  • Notifer kjøres på infoscreenen utenfor kontoret
 • ProKom laget promoteringsvideo for informatikk
  • Den har nådd over nesten 3500 Facebook-brukere
  • Smigrende tilbakemeldinger fra insituttet og studenter
  • Fikk applaus på ledermøte til IDI.
  • Den er blant annet publisert på NTNU sin nettsider
 • Online-genseren er designet og bestilt.
 • ProKom har designet en fane og utforming og sying er i gang. Fanen skal være ferdig til 17. mai 2013
 • Hovedstyret har for første gang kontroll over hvem som skal ha tilgang til kontoret. Kontorsjef har nå selv myndighet til å si i fra til adgangskontrollen hvem som skal tilgang.
 • Hovedstyret har for første gang arrangert et informasjonsmøte om Online for masterstudentene på informatikk. De fortalte der både om Online generelt, hvilke kurs og bedpresser de hadde fremover, samt hvilke sosiale arrangmenter de tilbydde. De serverte pizza og brus. Ca. 18 masterstudenter møtte opp.
 • Online har for første gang fått en bod på campus. Boden vår befinner seg i kjelleren på P15.
 • Komitéårbok er en realitet for første gang. Alle komiteene har blitt tatt bilde av og desinget er ferdig. Bestilling skjer fortløpende.
 • VelKom2013 er godt i gang. Foreløpig har over 30 søkt om å være fadder høsten 2013.
 • Totalt gjennomført 22 kurs. 16 av disse var åpne for 1. - 5. klasse.
 • Totalt gjennomført 18 sosiale arrangementer. Dette innkluderer blant annet Åre-tur.
 • Totalt gjennomført 24 bedriftspresentasjoner.
 • Utgave #5, #6, #7, #8 og #9 av Offline har blitt gitt ut. Dette er to flere enn forrige periode.
 • BedKom og FagKom har samarbeidet om et nytt påmeldingssystem for kurs og bedpresser. Bedriftene fikk beskjed om dato og klokkeslett for reservering av bedpresser og kurs. I løpet av den første halvtimen etter at påmeldingen åpnet hadde syv bedrifter kontaktet Online. I løpet av den første dagen ble det booket 7 kurs og 7 bedriftspresentasjoner.
 • TriKom har for første gang arrangert temakveld på kontoret.
 • FagKom har for første gang arrangert Lightning Talks på Samfundet.
 • ArrKom har for første gang arrangert stor-middag på Studenterhytta.
 • ArrKom har for første gang arrangert Lazer-Tag.
 • DotKom har fått en ny server(XO) som skal fungere som ny filtjener. Den skal også gi komitémedlemmer shell-tilgang.
  • 2 x Quadcore Intel Xeon 5606 @ 2.13 Ghz
  • 24GB RAM
  • 5 x 300GB 15k RPM @ 6 Gbit
  • 2 x 2TB 7200 RPM
 • DotKom har iløpet av året grovt sett fått ferdig Onlineweb4. Endelig finish mangler og lansering er på vent.
 • Hovedstyret har holdt et høyt tempo og kom seg gjennom mer enn 420 saker i tillegg til at de behandlet et høyt antall tilbud, forespørsler og eventueltsaker.
 • Mailinglistene har blitt utvidet og endret. Online opererer og drifter nå følgende mailinglister (i tillegg til de som eksisterte i fjor):
  • gloshaugen@online.ntnu.no - denne listen når alle linjeforeningsstyrene på Gløshaugen
  • dragvoll@online.ntnu.no - denne listen når alle linjeforeningsstyrene på Dragvoll
  • linjeforeninger@online.ntnu.no - denne listen når alle linjeforeningsstyrene på NTNU.
  • glosfaddere@online.ntnu.no - denne listen når alle fadderansvarlige på Gløshaugen.
 • Forbedring av samarbeid:
  • Abakus. Hovedstyret har jobbet aktivt med å bedre samarbeidet med Abakus. I tillegg til å kjøre noen felles bedriftspresentasjoner og kurs, har Hovedstyrene i Online og Abakus hatt to kvelder for å forbedre samarbeidet. FagKom Abakus og fagKom Online har også hatt bli-kjent-kvelder. Samarbeidet og kommunikasjonen mellom Online og Abakus har blitt kraftig bedret.
  • IDI. Hovedstyret har jobbet aktivt for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen med IDI. Leder av Online har deltatt på IDI sine semestermøter og IDI har anerkjent mye av arbeidet Online har gjort. Leder av Online har også sittet i en arbeidsgruppe på instituttet som har bygd opp det nye informatikkstudiet som trer i kraft høsten 2015.
  • Realfagskjelleren. Leder av Realfagskjelleren har vært på HS-møte. Hovedstyret og Reafagskjelleren har samarbeidet om retningslinjer for utlån av Realfagskjelleren.
  • UKA. BedKom og Hovedststyret har for første gang samarbeidet med UKA angående ekslusivitet i forbindelse med bedpresser i UKA-perioden. For første gang har linjeforeningene fått en avtale som Online er fornøyde med. Leder av Markedsgjengen i UKA har vært på HS-møter, linjeledermøter (der leder av Online var representert) og på møter med linjesamarbeidet (der Ada fra bedKom var representert).
  • Cyb. Hovedstyret har arbeidet aktivt med å få et samarbeid med Cybernetisk Selkab (Cyb) på IFI i Oslo. Dette har resultert i at Hovedstyremedlemmer har deltatt på sommerfest og julefest på IFI på Blindern. Representanter fra Cyb kom til Trondheim og fikk observere deler av Komplieringen, samt delta på immball.
 • Representasjon
  • Hovedstyret representerte på alle 19 immball.
  • Hovedstyret representerte på jubileene til Alf, Nabla, Hybrida, Aarhønen og TIHLDE (HIST).
  • Hovedstyret representerte på revyen til EMIL og Smørkoppen.
  • Hovedstyret representerte på Sorte Faars Ridderskab på Samfundet.
  • Hovedstyret representerte på revyen til Placebo.
  • Hovedstyret representerte på Styrefesten i regi av Placebo og EMIL.
  • Online representerte på et informasjonsmøte for internasjonale studenter. De fortalte der internasjonale informatikkstudenter om Online, og ga kontaktinformasjon. Flere av disse har deltatt på bedpresser, kurs og sosial tilstelninger.
  • Leder av linjeforeningen representerte på Festmøtet på Samfundet
   1. mai sammen med andre linjeledere på Gløshaugen.
  • Hovedstyret representerte på linjeforeningskamp våren 2013 på Samfundet.
  • Leder av linjeforeningen har deltatt på alle møter med linjelederrådet. Linjelederrådet har møter én gang i måneden, og diskuterer der problemstillinger som er aktuelle for flere. Rådet har hatt besøk av studiedirektør Inge Fotland, MOT, ansvarlig for SIT foreningskurs, samt fått et innføringskurs i HMS, risikovurdering og krisehåndtering.
  • Online stilte for første gang på Jentedagen i regi av Jenteprosjektet Ada helt i begynnelsen av høstsemesteret. Leder av Online var også med på presentere konseptet linjeforeninger i form av et foredrag for de nye jentene.
  • Hovedstyret og jenter fra informatikk representerte på stand på Teknologicampen for jenter høsten 2012. Det ble delt ut Offline, godteri og reklamert for informatikk og Online.