Vår historie er hullete og vanskelig å oppdrive, men jubileumskomiteen og et par andre jobber for å fylle inn tomrommene. All hjelp tas imot med stor takk!

Linjeforeningen ble opprettet høsten 1985 under navnet “on-line” (merk små bokstaver). På denne tiden var informatikk en del av Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH) som holdt til på Lade. Informatikk lå da under instituttet som het UNIT.

Inntil 2011 eksisterte det meste av Onlines historie som myter og sagn om en tid da online.no fortsatt var ledig og Internett forøvrig ikke var påtenkt enda. I 2011 endte en langvarig jakt etter Onlines tidlige historie med grundig dokumentasjon av Onlines første formann. Den tidlige historien (før 2000) er som følger:

Stiftelsen

…som fortalt av vår første formann, Ole A. Brevik

Bakgrunnen for å opprette linjeforening var at vi som begynte å studere datafag høsten 1984 savnet et miljø både faglig og sosialt. I denne meget primitive fortiden snakket man ennå om at “nå er Norge kommet i dataalderen”. Man diskuterte om hva man skulle kalle disse elektroniske regne- og databehandlingsmaskinene på norsk. Skulle man kopiere begrepet dator for dataordner fra Sverige eller datamat for dataautomat fra Danmark, eller skulle man rett og slett kalle disse digre maskinene for datamaskiner? Man måtte også avgjøre om man skulle kalle faget “datafag” eller EDB (elektronisk databehandling), som endte med datafag. Fagkoder på datafaget på AVH var DA1 – Grunnleggende programmering, DA2 – Videregående programmering, DA6 – Datamaskinens oppbygning og virkemåte osv. Se oversikt over Datafag på AVH. Lærerne var leid inn fra blant annet Trondheim ingeniørhøyskole. Kommunalminister Rettedal i Kåre Willochs første regjering bevilget våren 1984 helt ekstraordinært en god slump penger (såkalte Rettedalsmidler) til datafaget ved AVH. Dette medførte at det høsten 84 ble langt flere studenter på datafag.

Datafaget var administrert av “Fagstyret for EDB” med representanter fra alle fakultetene ved AVH. Dette var begrunnet i at man ønsket å ivareta alle fakultetenes behov for datautdanning, og redsel for å ende med separate datastudier ved flere fakulteter, slik det hadde skjedd i Bergen. Fagstyret ble administrativt plassert under Mat-Nat-fakultetet etter påtrykk fra matematikerne og fysikerne som hadde flyttet fra Rosenborg til Lade. I disse bygningsmassene ble også datafaget innlosjert. Fra linjeforeningen ble stiftet tok vi ansvar for valg av studentrepresentant til alle de verv som var aktuelle, og vi hadde studentrepresentanter fra datafag i Fagstyret for EDB, Studenttinget og i Kollegiets samarbeidsutvalg for IT ved UNIT. Studentrepresentanten for Fagstyret for EDB gikk over til instituttstyret da institutt for informatikk ble opprettet høsten/vinteren 1987.

Vi var en gruppe studenter som i et ønske om å etablere et levende studiemiljø og å bedre studietilbudet prøvde å bidra med ulike innspill og initiativer. Vi skrev og trykket forelesningsnotater som kompendier, etablerte linjeforeningen, og vi trykket på som best vi kunne for å få flere og mer interessante emner. On-line jobbet til og med frem forslag til ny fagplan etter at institutt for informatikk ble etablert. Vi håpet at med tiden ville informatikk bli et stort og flott fag med bredt fagtilbud og studier helt fra grunnleggende nivå til doktorgrad, og med mer enn kun tre-fire ansatte. Noen av oss tok ekstra fag på TIH og NTH, men vi ønsket oss alle et større fagtilbud og ikke minst hovedfag. Senere etablerte vi også Ladebekken volleyballklubb uavhengig av AVHI (nå NTNUI).

På 80-tallet ble mange lærere videreutdannet innen datafag, og dette var en av de store student-gruppene i tillegg til heltidsstudentene. AVH hadde nettopp skiftet navn fra sin opprinnelse som Norges Lærerhøgskole og hadde et visst ansvar for lærerutdanning. Vi bestemte oss fra starten at vi ville gjøre linjeforeningen mest mulig åpen og minst mulig sekterisk, slik at den representerte alle datastudentene, både heltidsstudenter, lærere og andre yrkesaktive under etterutdanning. Vi ville derfor ikke ha noe spesielt medlemsskap, men lot alle som studerte datafag automatisk bli medlem.

De tidlige årene

…som fortalt av vår første formann, Ole A. Brevik.

Linjeforeningens formål var å skape et sosialt miljø og et bedre fagmiljø for de som studerte datafag på AVH.
Sosialt miljø - AVH hadde ikke hadde klasser, kun studenter som tok enkeltfag i ulik rekkefølge i sine studier. Derfor var det viktig å skape en sosial arena (holde fester) hvor man kunne bli bedre kjent med de øvrige studentene.
Faglig miljø - Linjeforeningen jobbet for å få etablert hovedfagsstudium i informatikk. For å nå dette hovedmålet jobbet vi opp mot Fagstyret for EDB.

Da linjeforeningens navn skulle velges var alternativene blant annet “Dali” (Datastudentenes linjeforening), “DAL” og “on-line”. on-line ble navnet fordi det “hørtes data ut”, var litt engelsk og kult, og skulle symbolisere at vi var på nett med medlemmene. Skrivemåten med små bokstaver og bindestrek var gjengs i datidens ortografi, men også viktig for at det da ble sju tegn, og navnet ble i starten skrevet på samme måten som “digital”. Det vil si “on - line” skrevet på tekstskjerm (80x24) på VT100 med ikke-proposjonal font med reversert bakgrunn. DEC, altså Digital Equipment Corporation, laget VAX-maskinene og VT100/220/240-terminalene vi brukte i mange av fagene (og utenom), og som noen av oss hadde et mer enn sunt forhold til.

Vi var en liten gjeng som tidvis overnattet på terminalrommet eller mikrolabben, og etterhvert på stud.ass.kontoret. Sistnevnte kontor var det viktigste arnested og sosiale nav i informatikkstudentenes liv på Lade, inntil on-line fikk eget kontor på 90-tallet. I forbindelse med faglig miljø kartla on-line behov og interesse for hovedfag blant studentene gjennom en spørreundersøkelse. Dette ble brukt for å underbygge behovet for å opprette institutt for informatikk ved AVH.

Blant studentene var det ulike fritidsprosjekter innen både programmering og annet til enhver tid. Noen gjorde tidlige forsøk på phishing i form av passord-grabbere som illuderte innloggingsbilde, “feilet” og lagret passordet. Spill som snake og maxiyatzy ble laget i hui og hast, for å resultere i turneringer rundt om på universitetet i årevis etterpå. En egenutviklet plattform for lenking av ulike dokumentformater som hypertekst ble utviklet lenge før world wide web. Prosjekter i egenproduserte kompilatorer, editorer, fraktalgeometri og animasjon på tekstbasert skjerm ble laget på løpende bånd. For noen ble digital typografi og LaTeX en langvarig lidenskap, for andre startet ekskursjonen med MINIX og endte i Linux. For andre igjen ble mikromaskiner (datidens fellesnavn på Tiki, Scandis, PC, Mac, m.fler) lidenskapen, gjennom mulighetene for sanntidsprogrammering og grafikk. Noen av oss gjorde sine første spede steg ut i den store nettverksverdenen via DECnet, EARN og EAN-nettene, inkludert tilgang til Internett, epost, USENET News, Archie og FTP. Husk at dette var før HTTP og HTML.

Festene fra 80-tallet er nå (2011) svært vage minner. Vi leide Selskapssiden på Samfundet, Singsakerbodegaen, To Kokker på Moholt studentby og Grenaderen til ulike linjeforeningsfester. Noen av disse arrangementene var i samarbeid med Delta - linjeforeningen for matematikk og fysikk, mens andre var for alle realfagene på AVH. Felles for alle arrangementene var at deltakerne i etterhånd sliter med å erindre noe særlig av innholdet. Det må med andre ord ha vært brukbart. Fra nyttårsball for realfag på Bajazzo erindres sjekketrikset «bruk av dessertskje som biffbitkatapult med nedslagsområde i aldrendes professors ølglass", samt at jeg kom hjem med skoene på men hadde gått av meg sokkene, og fant ytterligere deler av festklærne da snøen smeltet samme vår.

Et av on-lines styrer som etterfulgte oss i det første styret startet opp fadderordningen. Gisle Forseth var primus motor, og fadderordningen ble startet på bakgrunn av egne erfaringer om hvor tungt det kunne være som ny student. Slik jeg husker historien, så var det on-line som først kom i gang med dette, og det spredte seg så til alle realfagene på AVH, og siden til hele AVH.

Online gjennom tidene

…det følgende er mangelfullt og trenger en overhaling fra de som var i Online på den tiden…

Antikken

Vi hadde en gang møtereferater og masse verdifull informasjon på gamle magnetruller stående i et lagerlokale på [Dragvoll]. Desverre fungerer lagerlokaler på Dragvoll slik at hvis ingen ber om å hente ut noe på tre år blir alt kastet. Ikke den beste plassen for backup av sin egen historie.

Bakrusen og reparasjonen

Cirka 1990 - Online og Delta utga sangboken “Nusse”. Nusse er oppkalt etter Norges første elektroniske regnemaskin: Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk. En kopi av denne sangboken ble funnet på kontoret og er tilgjengelig her: nusse.pdf

Informatikk ved AVH går i ukatog (UKA 91). Ca. 2min12s inn i klippet. Utdrag av youtube-klippet er lastet opp blant “Files” på denne wiki-en.

95-96 - Online lå nede og ble startet opp fra scratch. Aktiviteter: vaffelsteiking, fest på studenthytta, pub-til-pub rebus, fest i kjelleren på gamle Holdeplassen, rekrutteringsbrosjyre “Studere ved IFI”.

96-97 - Aktiviteter: Tur til Oracle og Software 97 6 februar 1997. Bussen brøt sammen halvveis og kun tre studenter møtte til Oracle på morraskvisten - Knut H. H. Nielsen, Anders Kofod-Petersen og Morten Dreier - de hadde kjørt bil dagen før. Ellers: bedpres, pub-til-pub rebus, div fester bl.a på AVH-senteret.

97-98 - Aktiviteter: Fotballfest, nyttårsball, bedpres, støtteforelsninger før eksamen. Representanter til Idi-styret: Anders Kofod-Petersen 1995-1997 og Morten Dreier 1997-1999.

Plutselig sprekker Dot com-boblen og informatikk mister halvparten av studentene over natten. Komitéene som var før blir oppløst. […] (er dette rett årstall?)

Denne mystiske epoken slutter ved at Informatikk flytter inn på Gløshaugen og starter [Realfagskjelleren] på [Moholt] sammen med Volvox rundt år 2000.

I årene som kom blir det mye omorganisering. Online vokser fra å bare være et styre til å igjen bli ett hovedstyre og flere komiteer. BedKom klarer å kapre bedpreser igjen. Vi lærer mye av Abakus-gjengen i nabokontoret på It-syd.

Når i 2002 et nytt bygg med datasaler står klart på parkeringsplass 15 på den andre siden av stripa velger vi likevel å søke om å få kontor der. Dette begrunnet vi med at vi ville komme nærmere studentene. I ettertid kan vi takke dette for et veldig godt miljø i Online og mange turer til Gløshaugen utelukkende ment for sosialisering og kaffedrikking.

2004/2005

  • Historie ønskes!
  • dotKom(Drifts- og utviklingskomiteen) opprettes. Før dette var det hovedsaklig medlemmer av Hovedstyret som laget og driftet hjemmesidene.

2005/2006

  • Historie ønskes!
  • fagKom (Fag- og kurskomiteen) opprettes for å fordele det økende ansvaret for bedriftsarrangementer utover bedpresser.

2006/2007

  • Historie ønskes!
  • Arbeidet med å få hovedsponsor ble satt i gang.

2007/2008

2008/2009

  • Historie ønskes!

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Hovedstyrer

År Leder Nestleder Økonimiansvarlig Arrkom Bedkom Dotkom Fagkom Prokom Trikom
2022h-2023v Anders Robstad Robin Lund Sadun Henrik Horten Hegli Ingeborg Elly Skori-Holm Magnus Tomter Ouren Njål Ingersønn Sørland Johannes Landmark Meldal Sondre Stokke Carolina Gunnesdal
2022v-2022h Anders Robstad Robin Lund Sadun Henrik Horten Hegli Maiken Lie Karen Seim Midtlien Njål Ingersønn Sørland Kharan Singh Sandu Sondre Stokke Carolina Gunnesdal
2021v-2022v Sindre Langaard Thea Karin Fladby Milla Weium William Andersson Anders Robstad Thomas Hasvold Mari Lehne Henrik Moe Wæhre Sarmi Ponnuthurai
År Leder Nestleder Økonimiansvarlig Arrkom Bedkom Dotkom Fagkom Prokom Trikom Seniorkom Bankom
2020v-2021v Mathias Fossum Benedicte Helen Myrvoll Christoffer Stensrud Sindre Langaard Kristoffer Nyvoll Monika Muzyk Øyvind Jalland Schjerven Henrik Giil Liisberg Thea Karin Fladby Marius Johan Holm Johansen (ikke valgt på genfors) Thomas Ramm (ikke valgt på genfors)
2019v-2020v August Solvang Henrik Liodden Kaja Lundgaard Alis Wilson Sigrun Nummedal Ole Anders Stokker Andreas Amundsen Benedicte Myrvoll Silje Moksnes Emil Schrøder (ikke valgt på genfors) Mathias Fossum (ikke valgt på genfors)
År Leder Nestleder Økonimiansvarlig Arrkom Bedkom Dotkom Fagkom Prokom Trikom Seniorkom
2018v-2019v Aslak Hollund Christoffer Lofsberg Christian Nyvoll Johannes Kvamme Adrian Thompson Jakob Westermoen Andreas Aursand Hanne Brynildsrud Pål-Edward Larsen Endre Ulberg (ikke valgt på genfors)
År Leder Nestleder arrKom Bankom Bedkom Dotkom Fagkom Prokom Trikom Seniorkom
2017v-2018v Didrik Pemmer Aalen Hege Louise Borge Edvard Gjessing Bakken Christoffer Lofsberg Emil Schrøder Aslak Hollund Henrik Munkeberg Peter Rydberg Taran Ruge Erik Wiker (ikke valgt på genfors)
2016v-2017v Thor Håkon Bredesen Erik Wiker Sander Arnesen Kristoffer Hajem Didrik Pemmer Aalen Håkon Solbjørn Kristiane Westgård Andrea Bach Martin Bjerke Ingrid Myrann (ikke valgt på genfors)
2015v-2016v Pia Lindkjølen Thor Håkon Bredesen Sondre Widmark Marius Thingwall Kristian Svoren Nils Herde Christoffer Skar Lofsberg Agnete Djupvik Sondre Auestad Magnus Kongshem (ikke valgt på genfors)
År Leder Nestleder arrKom banKom bedKom dotKom fagKom proKom triKom
2014v-2015v Linn Vikre Caroline Odden Marius Thingwall Henning Moberg Wold Per Øyvind Kanestrøm Nils Herde Pia Lindkjølen Kathrine Steffensen Erik Wiker
2013v-2014v Sverre Bjørke Linn Vikre Marius Thingwall Jim Frode Hoff Jim Tørlen Nils Herde Henning Moberg Wold Thor Håkon Bredesen John Hanssen Kolstad
2012v-2013v Hanne Gunby Tri M. Nguyen Martin Akre Midtsund Marius Krakeli Vilde Kristine Grav Christian S. Young Linn Vikre Magnus Line David Storjord
År Leder Nestleder Kontorsjef arrKom banKom bedKom dotKom fagKom proKom
2011v-2012v Michael Johansen Håvard S. Slettvold Håkon Gulbrandsen Juni Angelfoss Ada A. Jordal Daniel T. Abrahamsen Christian S. Young Tri M. Nguyen Magnus Line, Erik Lothe
År Leder Nestleder Kontorsjef arrKom bedKom dotKom fagKom banKom/økonomiKom proKom/proGruppa (møterett i HS)
2010v-2011v Michael Johansen Helle Benjaminsen Juni Angelfoss Lars Tovsen Daniel T. Abrahamsen, Hilde V. Drange Christian S. Young Tri M. Nguyen, Jenny Rønningen, Christian Jonassen Even Østvold René Räisänen
År Leder Nestleder Økonomiansvarlig Kontorsjef arrKom-leder bedKom-leder dotKom-leder fagKom-leder
2009h-2010v Alexander Bjerkan Trond Martin Nyhus Michael Johansen Håvard Slettvold Lars Tovsen Hilde Visthoff Drange Dag Olav Prestegarden Christian Jonassen,Anders Brujordet
2008h-2009h Elling Overaa Alexander Bjerkan Linn Melby Meyer Kristian Oftedal Hanne Christine Lund Katarina Hunstad Dag Olav Prestegarden Vegard Økland
2007h-2008h Mats Ringstad Kristian Oftedal Linn Melby Meyer Steinar Hagen Hanne Christine Lund, Birgitte Fidjeland, Carl Christopher Hoel Elling Overaa Dag Olav Prestegarden Bjarne Muri
2006h-2007h Lars Tobias Børsting Mats Ringstad Lars Tobias Børsting Steinar Hagen Mats Ringstad Ketil Balle Asbjørn Fellinghaug Bjarne Muri
2005h-2006h Lars Tobias Børsting Ketil Balle Lars Tobias Børsting Steinar Hagen Mats Ringstad, Anders Brujordet Ketil Balle Asbjørn Fellinghaug
2004h-2005h Jørgen Hovelsen Patrick Mostad Bjørnar Jønsberg (ingen) Steinar Hagen Ketil Balle Asbjørn Fellinghaug
År Leder Nestleder Økonomiansvarlig Kontorsjef Festsjef Bedriftskontakt PR-sjef Sekretær/-tøse
2003h-2004h Patrick Mostad Jørgen Hovelsen Bjørnar Jønsberg, Asgeir Ingebrigtsen Silje Sletteng Mari Lie Hæreid May Linda Martinsen Steinar Hagen Kari Korntorp
2002h-2003h Patrick Mostad Kristoffer Strømsvåg Asgeir Ingebrigtsen Silje Sletteng Erik Nikolai Olne Geir G. Pedersen Aanund Austrheim
2001h-2002h Aanund Austrheim Linn Kristin Knudsen Erik Nikolai Olne Torgeir Sesseng
2000h-2001h Laila Jøssund/Åste Reppe Thomas N. Ertkjern Martin Kulhawzhuc (slaver: Gunnhild Aasprang, Ingvild Granum) Øyvind Lillerødvann (slaver: Thomas Nedland Ertkjern, Linn Kristin Knudsen) Ida Uran Jørgensen (slave: Marius Mikalsen, web: Ola Eirik Klingen) Øyvind Vestavik

(kjellersjef 2000-2001: Aanund Austrheim)

År Leder Nestleder Kasserer Kontorsjef Leder for Festkomitéen Leder for Bedriftskomitéen Leder for PR-komitéen
1999h-2000h Gøril Tronslien Kjerst Rønholt Michal Koziel? Jan Erik Bakke Nævdal Ida Uran Jørgensen
1998h-1999h Rune A. Hollås Gøril Tronslien, Ove Kuvåssæter? John Krogstad Anita Iren Oppedal Jan Erik Bakke Nævdal? Ida Uran Jørgensen
År Leder Styremedlemmer
1997h-1998h Kim O. Johansen Bente Torp Pederse, Morten Dreier, Anders Kofod-Petersen, Gøril Tronslien, Ove Kuvåssæter, Ralf Jørgensen?, Sigmund Aamodt?, Ellen Lippe?

97/98: Konflikt i informasjon: Rune A. Hollås (leder), Rina Bjørntvedt (nestleder og kasserer), Bjørn Endresen (kasserer)

År Leder Sekretær Web Styremedlem
1996h-1997h Kim O. Johansen Morten Dreier Knut H. H. Nielsen Anders Kofod-Petersen, Stian Græsli

96/97: Konflikt i informasjon: Rina Bjørntvedt (leder for bedriftskomiteen)

År Leder Sekretær Web Styremedlem
1995h-1996h Jan L. Børsheim Morten Dreier Knut H. H. Nielsen Anders Kofod-Petersen
År ?
1994-1995 ?
1993-1994 ?
1992-1993 ?

I disse tre årene er det mulig at Online ikke hadde noen styremedlemmer. Under avsnittet "bakrusen og reparasjonen" står det et notat om at Online ble startet fra scratch i 95/96.

År Formann Ukjent stilling ??
1991-1992 Asgeir Drøyvoldsmo
1990-1991 Gisle Forseth
1989-1990 Randi Bjærum Ole Einar Langen
1988-1989 Ola Einar Langen

Skal ligge her en plass: Nils Fredriksen, Knut Stølen,

År Formann Sekretær ??
1987h-1988h Ole A. Brevik Leiv Arild Andenes
1986h-1987h Ole A. Brevik Leiv Arild Andenes

Se forøvrig referatet fra Årsmøtet 1987.

År Formann Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem
1985h-1986h Ole A. Brevik Leiv A. Andenes Svein Gjølmesli N.N. (kjørte 2CV og Kawasaki) N.N. (blond studine)