**Vår historie er hullete og vanskelig å oppdrive, men jubileumskomiteen
og et par andre jobber for å fylle inn tomrommene. All hjelp tas imot
med stor takk!**

Linjeforeningen ble opprettet høsten 1985 under navnet “on-line” (merk
små bokstaver). På denne tiden var informatikk en del av [Den
allmennvitenskapelige høgskole][] (AVH) som holdt til på Lade.
Informatikk lå da under instituttet som het UNIT.

Inntil 2011 eksisterte det meste av Onlines historie som myter og sagn
om en tid da online.no fortsatt var ledig og Internett forøvrig ikke var
påtenkt enda. I 2011 endte en langvarig jakt etter Onlines tidlige
historie med grundig dokumentasjon av Onlines første formann. Den
tidlige historien (før 2000) er som følger:

Stiftelsen
----------

*…som fortalt av vår første formann, Ole A. Brevik*

Bakgrunnen for å opprette linjeforening var at vi som begynte å studere
datafag høsten 1984 savnet et miljø både faglig og sosialt. I denne
meget primitive fortiden snakket man ennå om at “nå er Norge kommet i
dataalderen”. Man diskuterte om hva man skulle kalle disse elektroniske
regne- og databehandlingsmaskinene på norsk. Skulle man kopiere begrepet
dator for dataordner fra Sverige eller datamat for dataautomat fra
Danmark, eller skulle man rett og slett kalle disse digre maskinene for
datamaskiner? Man måtte også avgjøre om man skulle kalle faget “datafag”
eller EDB (elektronisk databehandling), som endte med datafag. Fagkoder
på datafaget på AVH var DA1 – Grunnleggende programmering, DA2 –
Videregående programmering, DA6 – Datamaskinens oppbygning og virkemåte
osv. Se oversikt over [[Datafag på AVH]]. Lærerne var leid inn fra blant
annet Trondheim ingeniørhøyskole. Kommunalminister Rettedal i Kåre
Willochs første regjering bevilget våren 1984 helt ekstraordinært en god
slump penger (såkalte Rettedalsmidler) til datafaget ved AVH. Dette
medførte at det høsten 84 ble langt flere studenter på datafag.

Datafaget var administrert av “Fagstyret for EDB” med representanter fra
alle fakultetene ved AVH. Dette var begrunnet i at man ønsket å ivareta
alle fakultetenes behov for datautdanning, og redsel for å ende med
separate datastudier ved flere fakulteter, slik det hadde skjedd i
Bergen. Fagstyret ble administrativt plassert under Mat-Nat-fakultetet
etter påtrykk fra matematikerne og fysikerne som hadde flyttet fra
Rosenborg til Lade. I disse bygningsmassene ble også datafaget
innlosjert. Fra linjeforeningen ble stiftet tok vi ansvar for valg av
studentrepresentant til alle de verv som var aktuelle, og vi hadde
studentrepresentanter fra datafag i Fagstyret for EDB, Studenttinget og
i Kollegiets samarbeidsutvalg for IT ved UNIT. Studentrepresentanten for
Fagstyret for EDB gikk over til instituttstyret da institutt for
informatikk ble opprettet høsten/vinteren 1987.

Vi var en gruppe studenter som i et ønske om å etablere et levende
studiemiljø og å bedre studietilbudet prøvde å bidra med ulike innspill
og initiativer. Vi skrev og trykket forelesningsnotater som kompendier,
etablerte linjeforeningen, og vi trykket på som best vi kunne for å få
flere og mer interessante emner. On-line jobbet til og med frem forslag
til ny fagplan etter at institutt for informatikk ble etablert. Vi håpet
at med tiden ville informatikk bli et stort og flott fag med bredt
fagtilbud og studier helt fra grunnleggende nivå til doktorgrad, og med
mer enn kun tre-fire ansatte. Noen av oss tok ekstra fag på TIH og NTH,
men vi ønsket oss alle et større fagtilbud og ikke minst hovedfag.
Senere etablerte vi også Ladebekken volleyballklubb uavhengig av AVHI
(nå NTNUI).

På 80-tallet ble mange lærere videreutdannet innen datafag, og dette var
en av de store student-gruppene i tillegg til heltidsstudentene. AVH
hadde nettopp skiftet navn fra sin opprinnelse som Norges Lærerhøgskole
og hadde et visst ansvar for lærerutdanning. Vi bestemte oss fra starten
at vi ville gjøre linjeforeningen mest mulig åpen og minst mulig
sekterisk, slik at den representerte alle datastudentene, både
heltidsstudenter, lærere og andre yrkesaktive under etterutdanning. Vi
ville derfor ikke ha noe spesielt medlemsskap, men lot alle som studerte
datafag automatisk bli medlem.

De tidlige årene
----------------

*…som fortalt av vår første formann, Ole A. Brevik.*

Linjeforeningens formål var å skape et sosialt miljø og et bedre
fagmiljø for de som studerte datafag på AVH. 
* Sosialt miljø - AVH hadde ikke hadde klasser, kun studenter som tok
enkeltfag i ulik rekkefølge i sine studier. Derfor var det viktig å
skape en sosial arena (holde fester) hvor man kunne bli bedre kjent med
de øvrige studentene. 
* Faglig miljø - Linjeforeningen jobbet for å få etablert
hovedfagsstudium i informatikk. For å nå dette hovedmålet jobbet vi opp
mot Fagstyret for EDB.

Da linjeforeningens navn skulle velges var alternativene blant annet
“Dali” (Datastudentenes linjeforening), “DAL” og “on-line”. on-line ble
navnet fordi det “hørtes data ut”, var litt engelsk og kult, og skulle
symbolisere at vi var på nett med medlemmene. Skrivemåten med små
bokstaver og bindestrek var gjengs i datidens ortografi, men også viktig
for at det da ble sju tegn, og navnet ble i starten skrevet på samme
måten som “digital”. Det vil si “on - line” skrevet på tekstskjerm
(80x24) på VT100 med ikke-proposjonal font med reversert bakgrunn. DEC,
altså Digital Equipment Corporation, laget VAX-maskinene og
VT100/220/240-terminalene vi brukte i mange av fagene (og utenom), og
som noen av oss hadde et mer enn sunt forhold til.

Vi var en liten gjeng som tidvis overnattet på terminalrommet eller
mikrolabben, og etterhvert på stud.ass.kontoret. Sistnevnte kontor var
det viktigste arnested og sosiale nav i informatikkstudentenes liv på
Lade, inntil on-line fikk eget kontor på 90-tallet. I forbindelse med
faglig miljø kartla on-line behov og interesse for hovedfag blant
studentene gjennom en spørreundersøkelse. Dette ble brukt for å
underbygge behovet for å opprette institutt for informatikk ved AVH.

Blant studentene var det ulike fritidsprosjekter innen både
programmering og annet til enhver tid. Noen gjorde tidlige forsøk på
phishing i form av passord-grabbere som illuderte innloggingsbilde,
“feilet” og lagret passordet. Spill som snake og maxiyatzy ble laget i
hui og hast, for å resultere i turneringer rundt om på universitetet i
årevis etterpå. En egenutviklet plattform for lenking av ulike
dokumentformater som hypertekst ble utviklet lenge før world wide web.
Prosjekter i egenproduserte kompilatorer, editorer, fraktalgeometri og
animasjon på tekstbasert skjerm ble laget på løpende bånd. For noen ble
digital typografi og LaTeX en langvarig lidenskap, for andre startet
ekskursjonen med MINIX og endte i Linux. For andre igjen ble
mikromaskiner (datidens fellesnavn på Tiki, Scandis, PC, Mac, m.fler)
lidenskapen, gjennom mulighetene for sanntidsprogrammering og grafikk.
Noen av oss gjorde sine første spede steg ut i den store
nettverksverdenen via DECnet, EARN og EAN-nettene, inkludert tilgang til
Internett, epost, USENET News, Archie og FTP. Husk at dette var før HTTP
og HTML.

Festene fra 80-tallet er nå (2011) svært vage minner. Vi leide
Selskapssiden på Samfundet, Singsakerbodegaen, To Kokker på Moholt
studentby og Grenaderen til ulike linjeforeningsfester. Noen av disse
arrangementene var i samarbeid med Delta - linjeforeningen for
matematikk og fysikk, mens andre var for alle realfagene på AVH. Felles
for alle arrangementene var at deltakerne i etterhånd sliter med å
erindre noe særlig av innholdet. Det må med andre ord ha vært brukbart.
Fra nyttårsball for realfag på Bajazzo erindres sjekketrikset «bruk av
dessertskje som biffbitkatapult med nedslagsområde i aldrendes
professors ølglass", samt at jeg kom hjem med skoene på men hadde gått
av meg sokkene, og fant ytterligere deler av festklærne da snøen smeltet
samme vår.

Et av on-lines styrer som etterfulgte oss i det første styret startet
opp fadderordningen. Gisle Forseth var primus motor, og fadderordningen
ble startet på bakgrunn av egne erfaringer om hvor tungt det kunne være
som ny student. Slik jeg husker historien, så var det on-line som først
kom i gang med dette, og det spredte seg så til alle realfagene på AVH,
og siden til hele AVH.

Online gjennom tidene
---------------------

*…det følgende er mangelfullt og trenger en overhaling fra de som var i
Online på den tiden…*

**Antikken**

Vi hadde en gang møtereferater og masse verdifull informasjon på gamle
magnetruller stående i et lagerlokale på [[Dragvoll]]. Desverre fungerer
lagerlokaler på Dragvoll slik at hvis ingen ber om å hente ut noe på tre
år blir alt kastet. Ikke den beste plassen for backup av sin egen
historie.

**Bakrusen og reparasjonen**

Cirka 1990 - Online og Delta utga sangboken “Nusse”. Nusse er oppkalt
etter Norges første elektroniske regnemaskin: [Norsk Universell
Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk](http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk\_Universell\_Siffermaskin\_Selvstyrt\_Elektronisk). En kopi av denne sangboken ble funnet på kontoret og er tilgjengelig her: [attachment:137]

Informatikk ved AVH går i ukatog (UKA 91). Ca. 2min12s inn i [klippet](https://www.youtube.com/watch?v=XxiIYj-1LSc). Utdrag av youtube-klippet
er lastet opp blant “Files” på denne wiki-en.

95-96 - Online lå nede og ble startet opp fra scratch. Aktiviteter:
vaffelsteiking, fest på studenthytta, pub-til-pub rebus, fest i
kjelleren på gamle Holdeplassen, rekrutteringsbrosjyre “Studere ved
IFI”.

96-97 - Aktiviteter: Tur til Oracle og Software 97 6 februar 1997.
Bussen brøt sammen halvveis og kun tre studenter møtte til Oracle på
morraskvisten - Knut H. H. Nielsen, Anders Kofod-Petersen og Morten
Dreier - de hadde kjørt bil dagen før. Ellers: bedpres, pub-til-pub
rebus, div fester bl.a på AVH-senteret.

97-98 - Aktiviteter: Fotballfest, nyttårsball, bedpres,
støtteforelsninger før eksamen. Representanter til Idi-styret: Anders
Kofod-Petersen 1995-1997 og Morten Dreier 1997-1999.

Plutselig sprekker Dot com-boblen og informatikk mister halvparten av
studentene over natten. Komitéene som var før blir oppløst. […] (er
dette rett årstall?)

Denne mystiske epoken slutter ved at Informatikk flytter inn på
Gløshaugen og starter [[Realfagskjelleren]] på [[Moholt]] sammen med
Volvox rundt år 2000.

I årene som kom blir det mye omorganisering. Online vokser fra å bare
være et styre til å igjen bli ett hovedstyre og flere komiteer. BedKom
klarer å kapre bedpreser igjen. Vi lærer mye av Abakus-gjengen i
nabokontoret på It-syd.

Når i 2002 et nytt bygg med datasaler står klart på parkeringsplass 15
på den andre siden av stripa velger vi likevel å søke om å få kontor
der. Dette begrunnet vi med at vi ville komme nærmere studentene. I
ettertid kan vi takke dette for et veldig godt miljø i Online og mange
turer til Gløshaugen utelukkende ment for sosialisering og
kaffedrikking.

### 2004/2005

-  **Historie ønskes!**
-  dotKom(Drifts- og utviklingskomiteen) opprettes. Før dette var
  det hovedsaklig medlemmer av Hovedstyret som laget og driftet
  hjemmesidene.

### 2005/2006

-  **Historie ønskes!**
-  fagKom (Fag- og kurskomiteen) opprettes for å fordele det økende
  ansvaret for bedriftsarrangementer utover bedpresser.

### 2006/2007

-  **Historie ønskes!**
-  Arbeidet med å få hovedsponsor ble satt i gang.

### 2007/2008

-  **Historie ønskes!**
-  Linjeforeningen registreres i [Brønnøysundregistrene](http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=992548045)

### 2008/2009

-  **Historie ønskes!**

### [2009/2010](/wiki/online/historie/om/0910)

### [2010/2011](/wiki/online/historie/om/1011)

### [2011/2012](/wiki/online/historie/om/1112)

### [2012/2013](/wiki/online/historie/om/1213)

### [2017/2018](/wiki/online/historie/om/p1718)

### [2018/2019](/wiki/online/historie/om/p1819)

### [2019/2020](/wiki/online/historie/om/p1920)

### [2020/2021](/wiki/online/historie/om/p2021)

### [2021/2022](/wiki/online/historie/om/p2122)


## Hovedstyrer
|År|Leder|Nestleder|Økonimiansvarlig|Arrkom|Bedkom|Dotkom|Fagkom|Prokom|Trikom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2022h-2023v| Anders Robstad |Robin Lund Sadun|Henrik Horten Hegli |Ingeborg Elly Skori-Holm|Magnus Tomter Ouren|Njål Ingersønn Sørland|Johannes Landmark Meldal|Sondre Stokke|Carolina Gunnesdal|
|2022v-2022h| Anders Robstad |Robin Lund Sadun|Henrik Horten Hegli |Maiken Lie|Karen Seim Midtlien|Njål Ingersønn Sørland|Kharan Singh Sandu|Sondre Stokke|Carolina Gunnesdal|
|2021v-2022v| Sindre Langaard |Thea Karin Fladby|Milla Weium|William Andersson|Anders Robstad|Thomas Hasvold|Mari Lehne|Henrik Moe Wæhre|Sarmi Ponnuthurai|

|År|Leder|Nestleder|Økonimiansvarlig|Arrkom|Bedkom|Dotkom|Fagkom|Prokom|Trikom|Seniorkom|Bankom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2020v-2021v| Mathias Fossum |Benedicte Helen Myrvoll|Christoffer Stensrud|Sindre Langaard|Kristoffer Nyvoll|Monika Muzyk|Øyvind Jalland Schjerven|Henrik Giil Liisberg|Thea Karin Fladby|Marius Johan Holm Johansen (ikke valgt på genfors)|Thomas Ramm (ikke valgt på genfors)|
|2019v-2020v| August Solvang |Henrik Liodden|Kaja Lundgaard|Alis Wilson|Sigrun Nummedal|Ole Anders Stokker|Andreas Amundsen|Benedicte Myrvoll|Silje Moksnes|Emil Schrøder (ikke valgt på genfors)|Mathias Fossum (ikke valgt på genfors)|

|År|Leder|Nestleder|Økonimiansvarlig|Arrkom|Bedkom|Dotkom|Fagkom|Prokom|Trikom|Seniorkom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2018v-2019v| Aslak Hollund |Christoffer Lofsberg|Christian Nyvoll|Johannes Kvamme| Adrian Thompson|Jakob Westermoen|Andreas Aursand|Hanne Brynildsrud|Pål-Edward Larsen|Endre Ulberg (ikke valgt på genfors)|

|År|Leder|Nestleder|arrKom|Bankom|Bedkom|Dotkom|Fagkom|Prokom|Trikom|Seniorkom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2017v-2018v| Didrik Pemmer Aalen |Hege Louise Borge| Edvard Gjessing Bakken|Christoffer Lofsberg| Emil Schrøder|Aslak Hollund|Henrik Munkeberg|Peter Rydberg|Taran Ruge|Erik Wiker (ikke valgt på genfors)|
|2016v-2017v| Thor Håkon Bredesen |Erik Wiker| Sander Arnesen|Kristoffer Hajem| Didrik Pemmer Aalen|Håkon Solbjørn|Kristiane Westgård|Andrea Bach|Martin Bjerke|Ingrid Myrann (ikke valgt på genfors)|
|2015v-2016v| Pia Lindkjølen |Thor Håkon Bredesen| Sondre Widmark|Marius Thingwall| Kristian Svoren|Nils Herde|Christoffer Skar Lofsberg|Agnete Djupvik|Sondre Auestad|Magnus Kongshem (ikke valgt på genfors)|


|År|Leder|Nestleder|arrKom|banKom|bedKom|dotKom|fagKom|proKom|triKom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2014v-2015v| Linn Vikre |Caroline Odden| Marius Thingwall|Henning Moberg Wold| Per Øyvind Kanestrøm|Nils Herde|Pia Lindkjølen|Kathrine Steffensen|Erik Wiker|
|2013v-2014v|Sverre Bjørke|Linn Vikre|Marius Thingwall|Jim Frode Hoff|Jim Tørlen|Nils Herde|Henning Moberg Wold|Thor Håkon Bredesen|John Hanssen Kolstad|
|2012v-2013v|Hanne Gunby|Tri M. Nguyen|Martin Akre Midtsund|Marius Krakeli|Vilde Kristine Grav|Christian S. Young|Linn Vikre|Magnus Line|David Storjord|

|År|Leder|Nestleder|Kontorsjef|arrKom|banKom|bedKom|dotKom|fagKom|proKom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2011v-2012v|Michael Johansen|Håvard S. Slettvold|Håkon Gulbrandsen|Juni Angelfoss|Ada A. Jordal|Daniel T. Abrahamsen|Christian S. Young|Tri M. Nguyen|Magnus Line, Erik Lothe|

|År|Leder|Nestleder|Kontorsjef|arrKom|bedKom|dotKom|fagKom|banKom/økonomiKom|proKom/proGruppa (møterett i HS)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2010v-2011v|Michael Johansen|Helle Benjaminsen|Juni Angelfoss|Lars Tovsen|Daniel T. Abrahamsen, Hilde V. Drange|Christian S. Young|Tri M. Nguyen, Jenny Rønningen, Christian Jonassen|Even Østvold|René Räisänen|

|År|Leder|Nestleder|Økonomiansvarlig|Kontorsjef|arrKom-leder|bedKom-leder|dotKom-leder|fagKom-leder|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2009h-2010v|Alexander Bjerkan|Trond Martin Nyhus|Michael Johansen|Håvard Slettvold|Lars Tovsen|Hilde Visthoff Drange|Dag Olav Prestegarden|Christian Jonassen,Anders Brujordet|
|2008h-2009h|Elling Overaa|Alexander Bjerkan|Linn Melby Meyer|Kristian Oftedal|Hanne Christine Lund|Katarina Hunstad|Dag Olav Prestegarden|Vegard Økland|
|2007h-2008h|Mats Ringstad|Kristian Oftedal|Linn Melby Meyer|Steinar Hagen|Hanne Christine Lund, Birgitte Fidjeland, Carl Christopher Hoel|Elling Overaa|Dag Olav Prestegarden|Bjarne Muri|
|2006h-2007h|Lars Tobias Børsting|Mats Ringstad|Lars Tobias Børsting|Steinar Hagen|Mats Ringstad|Ketil Balle|Asbjørn Fellinghaug|Bjarne Muri|
|2005h-2006h|Lars Tobias Børsting|Ketil Balle|Lars Tobias Børsting|Steinar Hagen|Mats Ringstad, Anders Brujordet|Ketil Balle|Asbjørn Fellinghaug|
|2004h-2005h|Jørgen Hovelsen|Patrick Mostad|Bjørnar Jønsberg|(ingen)|Steinar Hagen|Ketil Balle|Asbjørn Fellinghaug|

|År|Leder|Nestleder|Økonomiansvarlig|Kontorsjef|Festsjef|Bedriftskontakt|PR-sjef|Sekretær/-tøse|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2003h-2004h|Patrick Mostad|Jørgen Hovelsen|Bjørnar Jønsberg, Asgeir Ingebrigtsen|Silje Sletteng|Mari Lie Hæreid|May Linda Martinsen|Steinar Hagen|Kari Korntorp|
|2002h-2003h|Patrick Mostad|Kristoffer Strømsvåg|Asgeir Ingebrigtsen|Silje Sletteng|Erik Nikolai Olne|Geir G. Pedersen||Aanund Austrheim|
|2001h-2002h|Aanund Austrheim||Linn Kristin Knudsen||Erik Nikolai Olne||Torgeir Sesseng||
|2000h-2001h|Laila Jøssund/Åste Reppe||Thomas N. Ertkjern||Martin Kulhawzhuc (slaver: Gunnhild Aasprang, Ingvild Granum)|Øyvind Lillerødvann (slaver: Thomas Nedland Ertkjern, Linn Kristin Knudsen)|Ida Uran Jørgensen (slave: Marius Mikalsen, web: Ola Eirik Klingen)|Øyvind Vestavik|

(kjellersjef 2000-2001: Aanund Austrheim)

|År|Leder|Nestleder|Kasserer|Kontorsjef|Leder for Festkomitéen|Leder for Bedriftskomitéen|Leder for PR-komitéen|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1999h-2000h|Gøril Tronslien|Kjerst Rønholt|||Michal Koziel?|Jan Erik Bakke Nævdal|Ida Uran Jørgensen|
|1998h-1999h|Rune A. Hollås|Gøril Tronslien, Ove Kuvåssæter?|John Krogstad||Anita Iren Oppedal|Jan Erik Bakke Nævdal?|Ida Uran Jørgensen|

|År|Leder|Styremedlemmer|
|---|---|---|
|1997h-1998h|Kim O. Johansen|Bente Torp Pederse, Morten Dreier, Anders Kofod-Petersen, Gøril Tronslien, Ove Kuvåssæter, Ralf Jørgensen?, Sigmund Aamodt?, Ellen Lippe?|

97/98: Konflikt i informasjon: Rune A. Hollås (leder), Rina Bjørntvedt (nestleder og kasserer), Bjørn Endresen (kasserer)

|År|Leder|Sekretær|Web|Styremedlem|
|---|---|---|---|---|
|1996h-1997h|Kim O. Johansen|Morten Dreier|Knut H. H. Nielsen|Anders Kofod-Petersen, Stian Græsli|

96/97: Konflikt i informasjon: Rina Bjørntvedt (leder for bedriftskomiteen)

|År|Leder|Sekretær|Web|Styremedlem|
|---|---|---|---|---|
|1995h-1996h|Jan L. Børsheim|Morten Dreier|Knut H. H. Nielsen|Anders Kofod-Petersen|

|År|?|
|---|---|
|1994-1995|?|
|1993-1994|?|
|1992-1993|?|

I disse tre årene er det mulig at Online ikke hadde noen styremedlemmer. Under avsnittet "bakrusen og reparasjonen" står det et notat om at Online ble startet fra scratch i 95/96.

|År|Formann|Ukjent stilling|??|
|---|---|---|---|
|1991-1992|Asgeir Drøyvoldsmo|||
|1990-1991|Gisle Forseth|||
|1989-1990|Randi Bjærum|Ole Einar Langen||
|1988-1989||Ola Einar Langen||

Skal ligge her en plass: Nils Fredriksen, Knut Stølen,

|År|Formann|Sekretær|??|
|---|---|---|---|
|1987h-1988h|Ole A. Brevik|Leiv Arild Andenes||
|1986h-1987h|Ole A. Brevik|Leiv Arild Andenes||

Se forøvrig referatet fra [Årsmøtet 1987](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/arsmotet1987/).

|År|Formann|Sekretær|Styremedlem|Styremedlem|Styremedlem|
|---|---|---|---|---|---|
|1985h-1986h|Ole A. Brevik|Leiv A. Andenes|Svein Gjølmesli|N.N. (kjørte 2CV og Kawasaki)|N.N. (blond studine)|

 [Den allmennvitenskapelige høgskole]: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_allmennvitenskapelige_h%C3%B8gskole