• Jubileumskomiteen (jubKom) ble stiftet for første gang. Det ble satt i gang omfattende graving i historie, men det tok ikke lang tid før vi fant ut at det var et år for tidlig.
  • JubKom skulle med andre ord ikke startes før neste år. I 2010/2011 skulle dette igjen vise seg å være feil, jubKom ble startet rett år, men 25(26)-årsjubileum ble det likevel.
 • Vi fikk dette året en regning fra hærverk på en leilighet i Åre der det viste seg at en viss medstudent hadde vært for full. Låneavtale og nedbetalingsavtale ble signert mellom Hovedstyret og den stakkars studenten.
 • Ny logo ble designet for linjeforeningen av René Räisänen og vedtatt. Dette er den blå gradiente logoen med det oransje lynet gjennom.
 • Online fikk en bedriftskonto hos Rema 1000 for lettere innkjøp til kontoret uten å måtte legge ut.
 • Den aller første Tallinnturen gikk av stabelen denne høsten. Det var en smøretur fra Thorleifs Bussreiser til linjeforeningsstyrene på Gløshaugen for å sjekke om dette var noe vi var interessert i.
 • Komiteludøl blir avholdt for første gang i Online og ble en suksess med blandet fryd. ArrKom, ved Kristian Laskemoen, vant ludølen mot harde odds. Ludølen ble dessverre ikke avholdt igjen på flere år, mye av grunnen til dette er at man slet med å finne deltakere fra alle komiteene.
 • Prikkesystemet innføres for første gang for å få bukt med de som ikke møter på bedriftsarrangementer / betaler innen frister / gjør andre problemskapende ting.
 • Økonomigruppa blir startet. Online går fra å ha én økonomiansvarlig til å få én i hver av komiteene som hadde mange transaksjoner.
  • Komiteene som fikk økonomiansvarlig var arrKom, bedKom, fagKom, velKom (velKom ble den gang kalt fadderKom).
  • Både regnskapene for dette året, samt budsjettene for året som fulgte var laget helt fra bunnen med et helt nytt oppsett i Excel. I ettertid så man at dette oppsettet bare skulle leve et par år før Online ble nødt til å ta i bruk profesjonell programvare for økonomistyring.
  • Påfølgende generalforsamling blir Bank- og økonomikomiteen slått fast i vedtektene (den gang bare kalt “økonomikomiteen”).
 • Det ble bestemt at generalforsamlingen skulle flyttes fra høstsemesteret til vårsemesteret for å unngå at studenter som går ut sitter med aktive stillinger i Hovedstyret. Dette året var derfor betydelig kortere for Hovedstyret enn andre år.