• Blestekalender blir opprettet.
 • Arbeid med å starte en eksponeringsgruppe startes.
 • Vi kartlegger bruken vår av auditorium for et prosjekt i linjelederforumet.
 • Har vært på flere FIF møter og det viktigste resultatet er at man ikke lenger annonserer for sommerjobber som har frist før 1. oktober, i et forsøk på å påvirke trenden som har vært her i det siste.
 • Boden på Moholt blir lånt ut til kjelleren.
 • Signaturfrist blir gitt til leder alene eller to styremedlemmer i felleskap.
 • Online flytter til A4 i realfagbygget! Med unntak av noe rot gikk prossessen veldig bra, og vi har fått det veldig bra i nye lokaler.
 • Vi har vært på sommerfest med CYB i Oslo. I tillegg til vanlig sommerfest med Online selvsagt.
 • Kjelleren er gjenåpnet 🎉
 • Vi har skjerpet oss i forholdet til CYB i Oslo og har representert på deres 50 års jubileum.
 • UKE-sjef vil gjennopplive UKE-toget og Online er hypet og skal gå.
 • Opprettet #korktavla på slack.
 • Vi har mekka super smud ny kaffemaskin med innlagt vann!
 • Vi har automatisk drikketillatelsesskript.
 • Skrevet samarbeidsavtale med ekskom.
 • Sluttet med topquoting i epost.
 • Oppdatert prikkreglene.
 • Begynt arbeidet med endring av techtalks formatet.
 • Laget en inventarliste for boden.
 • Opprettet Output, Onlines linjeband! 🎸
 • Under generalforsamlingen skjer som vanlig flere endringer:
 • Budsjetteringsmakt flyttes fra genfors til HS for å lettere kunne følge regnskapsåret.
 • Online IL opprettes som nodekomite under HS!
 • Bankom endrer struktur slik at bankom leder og økans i Online er to separerte stillinger.
 • Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal undersøke alternativer til organisasjonsstrukturen til Online.