- Blestekalender blir opprettet.
- Arbeid med å starte en eksponeringsgruppe startes. 
- Vi kartlegger bruken vår av auditorium for et prosjekt i linjelederforumet.
- Har vært på flere FIF møter og det viktigste resultatet er at man ikke lenger annonserer for sommerjobber som har frist før 1. oktober, i et forsøk på å påvirke trenden som har vært her i det siste. 
- Boden på Moholt blir lånt ut til kjelleren.
- Signaturfrist blir gitt til leder alene eller to styremedlemmer i felleskap.
- Online flytter til A4 i realfagbygget! Med unntak av noe rot gikk prossessen veldig bra, og vi har fått det veldig bra i nye lokaler. 
- Vi har vært på sommerfest med CYB i Oslo. I tillegg til vanlig sommerfest med Online selvsagt. 
- Kjelleren er gjenåpnet 🎉
- Vi har skjerpet oss i forholdet til CYB i Oslo og har representert på deres 50 års jubileum. 
- UKE-sjef vil gjennopplive UKE-toget og Online er hypet og skal gå. 
- Opprettet #korktavla på slack. 
- Vi har mekka super smud ny kaffemaskin med innlagt vann!
- Vi har automatisk drikketillatelsesskript. 
- Skrevet samarbeidsavtale med ekskom. 
- Sluttet med topquoting i epost. 
- Oppdatert prikkreglene. 
- Begynt arbeidet med endring av techtalks formatet. 
- Laget en inventarliste for boden. 
- Opprettet Output, Onlines linjeband! 🎸
- Under generalforsamlingen skjer som vanlig flere endringer:
  - Budsjetteringsmakt flyttes fra genfors til HS for å lettere kunne følge regnskapsåret. 
  - Online IL opprettes som nodekomite under HS!
  - Bankom endrer struktur slik at bankom leder og økans i Online er to separerte stillinger.
  - Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal undersøke alternativer til organisasjonsstrukturen til Online.