• Kontoret ble fullstendig ommbølert, skillevegger ble tatt vekk og en større sofagruppe ble laget for å åpne for at kontoret kunne være en større sosial møteplass.
 • Aktiviteten på Facebook gikk kraftig opp, det ble vanlig å poste arrangementer og info om bedpresser/kurs på http://fb.com/LinjeforeningenOnline
 • Onlines første badekarpadlelag så dagens lys.
 • Antall plasser på informatikkstudiet steg betraktelig, og det var hele 180 nye studenter, - hvorav 60 på årsstudium (ÅIT).
 • Kontakt mellom Studentrådet IME og linjeforeningene på IME ble formalisert i form av en kontrakt om samarbeid.
 • [[proKom|Profil- og avisgruppa]] ble stiftet etter at flere røster i linjeforeningen ønsket at vi skulle starte en avis. I tillegg var det ønske fra Hovedstyret om å gi vår grafiske profil en overhaling, samt å sentralisere ansvaret. Komiteen ble ved påfølgende genfors omdøpt til [[proKom|Profil- og aviskomiteen]] (proKom). Komiteen iverksatte mange gode ideer i løpet av sitt første år:
  • Vi fikk en rollup som var mildt sagt rålekker og nerdete av beste sort.
  • [Offline]s første utgave kom ut på vårparten og ble meget populær blant alle daværende og eldre studenter som skrøt hemningsløst av avisens innhold og design.
  • Onlines designprofil ble samkjørt på alle fronter, fra plakater og brev til sanghefter og møtereferater.
 • Ny wikisoftware kom endelig på plass etter årevis med diskusjoner. Wikien ble tatt i bruk tidlig og flittig brukt til alt av komitearbeid. Etterhvert ble et større dokument om Onlines historie påbegynt, som trolig er det du leser nå.
  • Fagwikien tok fort form da en spesiell plugin ble utviklet for wikien slik at den hentet inn emneinformasjon og karakterstatiskk fra flere offentlige NTNU-sider.
 • Mye utvikling ble gjort på økonomifronten:
  • Det ble anskaffet bankbrikker og tilgang til bedriftsnettbanken for alle økonomiansvarlige.
  • Leder for [banKom] og nestleder i Hovedstyret får full administrasjonstilgang til bedriftsnettbanken slik at vi har redundans.
  • Trass i strengere finanslovgivning som har trått i kraft de siste årene har Onlines økonomi blitt lettere å administrere enn noen gang før.
  • I løpet av året flyttet vi all tilgang via privat nettbank hos de økonomiansvarlige over til bedriftsnettbank med egne kodebrikker.
 • Hovedstyret representerte Online på samtlige immball, juleball og jubileum på Gløshaugen. Vi gikk kun glipp av ett immball som falt på samme dag som vårt eget. I tillegg til all morro som disse anledningene bød på var det et mål å gjøre Online synlige og sørge for at linjeforeningen er fast inventar når andre på Gløshaugen kaller inn storfest.
 • Den første fagkvelden i Online ble holdt dette året. Et tilbud til studentene som skulle kombinere faglige og sosiale aspekter på samme kveld.
 • Den første osloturen ble avholdt, en tur der medlemmer av bedKom drar til Oslo for å besøke bedrifter og tilby dem bedpresser, kurs, hackathons og mer.
  • Denne turen sørget for at den første hovedsponsoravtalen vår ble signert med konsulenthuset Steria. Begge parter fikk mye igjen for dette i ettertid, og avtalen ble fornyet året etter.
  • Dette var også det første året Online ble invitert med på Capgeminis oppdalstur.
 • Tallinnturen ble avholdt for andre gang etter smøreturen året før. John H. Kolstad i [arrKom] påtar seg ansvaret for organisering og ble plutselig hele Gløshaugens kontakt og organisator for turen.
  • Rundt 150 studenter (3 busser) dro på denne turen, og Tallinnturen ble fort kjent for uttrykket “I’ll have a beer and the bear” for bjørnen som sto på menyen på restauranten “Ye Olde Hansa”.
 • Alle de gamle boksene vi hadde på serverrommet til IDI ble sakte, men sikkert faset ut. Vi hadde fått tak i et rackskap og noen rackservere med skinner og lagringsdrevshylser som tok godt over for de gamle traverne.
 • Selv om det ikke ble tatt opp mange jenter i Online dette året var det i en periode 50/50 med gutter og jenter i Hovedstyret.
 • Steinar Hagen ble utnevnt til Onlines andre æresmedlem på julebordet.
 • Da Arvid Holme holdt sin siste forelesning stilte vi alle opp, med HS i finstasen og pensjonerte medlemmer på plass. Vi satt og så på hele forelesningen før vi til slutt gav Arvid en god tale og all den æren han fortjente for sin glimrende innsats i det sagnomsuste emnet IT1103.
  • Både IDI, Universitetsavisa og Online selv dekket denne hendelsen.
 • Team Åre laget for tredje gang Åresang og Årefilm som ble premiert på Efter-Åre festen, - som forøvrig også ble avholdt for tredje år på rad.
 • Etter at [fagKom] havnet under ny ledelse hadde vi en kraftig økning i antall kurs. Selv etter at vårens bedpresser var ferdig så ble kalenderen fylt opp med kurs. Det ble avholdt seks kurs på mindre enn to uker!
 • I løpet av året laget vi en ny enkel nettside for linjesamarbeidet og sørget for å få med alle linjeforeningene på epostlisten i dette samarbeidsforumet.
 • RFID-leser ble endelig tatt i bruk for påmelding på bedpresser, kurs og mer.
 • Det ble utført en større produksjonssetting av hjemmesidene, der vi fikk annonsesystem, markdown editor, feedbackskjemaer, pollsystem og et eget JSON API.
 • Vedtektene til linjeforeningen ble totalrenovert på genfors, skrevet på nytt fra bunnen med mange nye forslag. Denne prosessen tok flere måneder.
  • På grunn av at Hovedstyret kjørte hele prosessen med full åpenhet, og lot alle bidra med egne forslag underveis, gikk prosessen på genfors på samlebånd. De nye vedtektene ble vedtatt i fleng med påfølgende applaus da det hele var på plass.
  • Periodiske komiteer som jubileumskomiteen ([jubKom]) og velkomstkomiteen [velKom] blir for første gang slått fast i vedtektene.