-  Kontoret ble fullstendig ommbølert, skillevegger ble tatt vekk og en
  større sofagruppe ble laget for å åpne for at kontoret kunne være en
  større sosial møteplass.
-  Aktiviteten på Facebook gikk kraftig opp, det ble vanlig å poste
  arrangementer og info om bedpresser/kurs på
  http://fb.com/LinjeforeningenOnline
-  Onlines første badekarpadlelag så dagens lys.
-  Antall plasser på informatikkstudiet steg betraktelig, og det var
  hele 180 nye studenter, - hvorav 60 på årsstudium (ÅIT).
-  Kontakt mellom Studentrådet IME og linjeforeningene på IME ble
  formalisert i form av en kontrakt om samarbeid.
-  [[proKom|Profil- og avisgruppa]] ble stiftet etter at flere røster i
  linjeforeningen ønsket at vi skulle starte en avis. I tillegg var
  det ønske fra Hovedstyret om å gi vår grafiske profil en overhaling,
  samt å sentralisere ansvaret. Komiteen ble ved påfølgende genfors
  omdøpt til [[proKom|Profil- og aviskomiteen]] (proKom). Komiteen
  iverksatte mange gode ideer i løpet av sitt første år:
  -  Vi fikk en rollup som var mildt sagt rålekker og nerdete av
    beste sort.
  -  [[Offline]]s første utgave kom ut på vårparten og ble meget
    populær blant alle daværende og eldre studenter som skrøt
    hemningsløst av avisens innhold og design.
  -  Onlines designprofil ble samkjørt på alle fronter, fra plakater
    og brev til sanghefter og møtereferater.
-  Ny wikisoftware kom endelig på plass etter årevis med diskusjoner.
  Wikien ble tatt i bruk tidlig og flittig brukt til alt av
  komitearbeid. Etterhvert ble et større dokument om Onlines historie
  påbegynt, som trolig er det du leser nå.
  -  Fagwikien tok fort form da en spesiell plugin ble utviklet for
    wikien slik at den hentet inn emneinformasjon og
    karakterstatiskk fra flere offentlige NTNU-sider.
-  Mye utvikling ble gjort på økonomifronten:
  -  Det ble anskaffet bankbrikker og tilgang til bedriftsnettbanken
    for alle økonomiansvarlige.
  -  Leder for [[banKom]] og nestleder i Hovedstyret får full
    administrasjonstilgang til bedriftsnettbanken slik at vi har
    redundans.
  -  Trass i strengere finanslovgivning som har trått i kraft de
    siste årene har Onlines økonomi blitt lettere å administrere enn
    noen gang før.
  -  I løpet av året flyttet vi all tilgang via privat nettbank hos
    de økonomiansvarlige over til bedriftsnettbank med egne
    kodebrikker.
-  Hovedstyret representerte Online på samtlige immball, juleball og
  jubileum på Gløshaugen. Vi gikk kun glipp av ett immball som falt på
  samme dag som vårt eget. I tillegg til all morro som disse
  anledningene bød på var det et mål å gjøre Online synlige og sørge
  for at linjeforeningen er fast inventar når andre på Gløshaugen
  kaller inn storfest.
-  Den første fagkvelden i Online ble holdt dette året. Et tilbud til
  studentene som skulle kombinere faglige og sosiale aspekter på samme
  kveld.
-  Den første osloturen ble avholdt, en tur der medlemmer av bedKom
  drar til Oslo for å besøke bedrifter og tilby dem bedpresser, kurs,
  hackathons og mer.
  -  Denne turen sørget for at den første hovedsponsoravtalen vår ble
    signert med konsulenthuset Steria. Begge parter fikk mye igjen
    for dette i ettertid, og avtalen ble fornyet året etter.
  -  Dette var også det første året Online ble invitert med på
    Capgeminis oppdalstur.
-  Tallinnturen ble avholdt for andre gang etter smøreturen året før.
  John H. Kolstad i [[arrKom]] påtar seg ansvaret for organisering og
  ble plutselig hele Gløshaugens kontakt og organisator for turen.
  -  Rundt 150 studenter (3 busser) dro på denne turen, og
    Tallinnturen ble fort kjent for uttrykket “I’ll have a beer and
    the bear” for bjørnen som sto på menyen på restauranten “Ye Olde
    Hansa”.
-  Alle de gamle boksene vi hadde på serverrommet til IDI ble sakte,
  men sikkert faset ut. Vi hadde fått tak i et rackskap og noen
  rackservere med skinner og lagringsdrevshylser som tok godt over for
  de gamle traverne.
-  Selv om det ikke ble tatt opp mange jenter i Online dette året var
  det i en periode 50/50 med gutter og jenter i Hovedstyret.
-  [[Steinar Hagen]] ble utnevnt til Onlines andre æresmedlem på
  julebordet.
-  Da [[Arvid Holme]] holdt sin siste forelesning stilte vi alle opp,
  med HS i finstasen og pensjonerte medlemmer på plass. Vi satt og så
  på hele forelesningen før vi til slutt gav Arvid en god tale og all
  den æren han fortjente for sin glimrende innsats i det sagnomsuste
  emnet [[IT1103]].
  -  Både IDI, Universitetsavisa og Online selv dekket denne
    hendelsen.
-  [[Team Åre]] laget for tredje gang Åresang og Årefilm som ble
  premiert på Efter-Åre festen, - som forøvrig også ble avholdt for
  tredje år på rad.
-  Etter at [[fagKom]] havnet under ny ledelse hadde vi en kraftig
  økning i antall kurs. Selv etter at vårens bedpresser var ferdig så
  ble kalenderen fylt opp med kurs. Det ble avholdt seks kurs på
  mindre enn to uker!
-  I løpet av året laget vi en ny enkel nettside for linjesamarbeidet
  og sørget for å få med alle linjeforeningene på epostlisten i dette
  samarbeidsforumet.
-  RFID-leser ble endelig tatt i bruk for påmelding på bedpresser, kurs
  og mer.
-  Det ble utført en større produksjonssetting av hjemmesidene, der vi
  fikk annonsesystem, markdown editor, feedbackskjemaer, pollsystem og
  et eget JSON API.
-  Vedtektene til linjeforeningen ble totalrenovert på genfors, skrevet
  på nytt fra bunnen med mange nye forslag. Denne prosessen tok flere
  måneder.
  -  På grunn av at Hovedstyret kjørte hele prosessen med full
    åpenhet, og lot alle bidra med egne forslag underveis, gikk
    prosessen på genfors på samlebånd. De nye vedtektene ble vedtatt
    i fleng med påfølgende applaus da det hele var på plass.
  -  Periodiske komiteer som jubileumskomiteen ([[jubKom]]) og
    velkomstkomiteen [[velKom]] blir for første gang slått fast i
    vedtektene.