• Øl ble tatt ut av nibble :(
 • Samlokprossessen startet og ble jobbet mye med, se egen historieside.
 • ExcITed blir startet.
 • Facebookgruppen til informatikk blir flyttet ut av i en selvstendig gruppe.
 • Online og Abakus samarbeidet med IDI og hackerspace for å finne ut av hvordan hackerspace sitt forhold til eksterne bedrifter skulle fungere.
 • Etter drama i opptaket til en annen linjeforeningen var det veldig stor fokus på vårt eget opptak. Det ble gjennomført en risikovurdering og vi laget rutiner for å fortsette med slikt.
 • Tihlabaline-slack blir opprettet for bedre samarbeid mellom TIHLDE, Online og Abakus-styrene.
 • Det ble avholdt ekstraordinær eksamen hvor tre ting skjedde:
 • Onlines fond ble opprettet.
 • Det ble opprettet en ny HS-stilling som testordning: kommunikasjonsansvarlig.
 • Budsjett ble revidert.
 • Retningslinjer for komiteene ble revidert og flyttet til offentlig del av wikien.
 • Smashfritime blir innført på kontoret.
 • Wikien blir åpnet for redigering for alle med Online-bruker. Noen kritiske sider er låst for redigering.
 • Julekortet ble byttet fra bilde av HS til fellesbilde av Onlinere tatt etter julegrøtspising.
 • IDI arrangerer julebord for alle studenter og ansatte, det er veldig skøy.
 • Sosialt medlemskap blir innført.
 • Online flytter midlertidig fra 3. etg i P15 til 5. etg i P15.
 • Studiemiljøstudentene blir opprettet. De skal jobbe for IDI med å forbedre studiemiljøet.
 • Vi går over til digitalt regnskapssystem.
 • Det blir opprettet en samarbeidsorganisasjon for alle IT-linjeforeninger i Norge. Navnet blir FIF - Forente IT Foreninger
 • Vi innfører buddysystemet. Gamle HS medlemmer og riddere står tilgjengelige for sittende styret som kanskje kan trenge noen å prate med.
 • På generalforsamlingen skjedde det ting som vanlig:
 • Det ble innført nodekomitedalje og kompileringsdalje.
 • Det blir vedtatt at julebordet skal være åpent for alle Onlinere.
 • Onlinepotten, der folk som ønsker å jobbe for Online i lengre arbeidsøkter kan søke om støtte til mat, blir opprettet.
 • Ekskom blir tatt ut av Online til en egen organisasjon.
 • Aggiedocs blir lagt frem men faller.
  • Aggiedocs er navnet på en større diskusjon rundt organisering av Online, spesielt hovedstyret.
  • Selv om vedtektsforslaget falt fikk Online mye igjen for diskusjonen og det var godt å få belyst hvilke problemer vi har hatt.