• Sterk innsats fra mange medlemmer førte til at wikien vokste til nye høyder og ble en allvitende skapning som kunne svare på spørsmål selv når Steinar Hagen ikke var til stede. Wikien ble blant annet fylt like full med studentsanger som visse kjente visebøker på Gløshaugen.
 • Hovedstyret startet med ukentlige polls som tillegg til de ukentlige infomailene.
 • Det ble satt i gang et initiativ for å lage et helt nytt linjeforeningsopptak. I slutten av sommeren sydde Hovedstyret sammen Kompileringen, med idéer fra Eldsterådet, pangKom, HS og flere komitemedlemmer. Det ble et høytidelig, nerdete opptak som falt i god smak hos de nye informatikerne.
 • Leder av Online stilte som varaen til varaen på et Studenttingsmøte rett før sommeren og sørget for at Studenttinget begynte å jobbe for PC på eksamen.
  • Dette resulterte i en meget aktiv “PC på eksamen”-kampanje på høstsemesteret. Mye press ble lagt på NTNU fra studentdemokratiets side.
  • Parallelt laget Online en underskriftskampanje, med egenlaget underskriftssystem, som ble kjørt på landsbasis og fikk nærmere 1.000 underskrifter fra studenter og ansatte landet rundt.
  • Online fortsatte å støtte kampanjen ved å stille opp hos Dagsnytt, Under Dusken, Student-TV og NRK.
  • Det samlede presset på NTNU førte til at NTNU vedtok å starte et pilotprosjekt for digital eksamen påfølgende vårsemester.
 • En storslått fadderuke ble avholdt, der både de internasjonale studentene og de nyankomne masterstudentene for første gang ble med på moroa.
  • Tradisjonen med stilige lommeprogrammer i fadderukene ble fulgt opp.
  • Vi fikk knallgod tilbakemelding fra flere hold. Den kanskje mest interessante var fra en utenforstående internasjonal student: “Joining the buddy program? (…) We heard Onlines buddy programme rocks the world up!”
  • I forkant av fadderukene ble det satt opp en tilpasset, sterkt forenklet nettside for nye informatikere som gjorde bruk av ny, flashy HTML5- og CSS3-funksjonalitet.
 • [[triKom|Trivselskomiteen]] ble opprettet for å møte det økende behovet for tilknytning til førsteklassingene og den økende bruken av linjeforeningskontoret.
  • Komiteen fikk som hovedansvar å sørge for at informatikere trivdes, og satte umiddelbart i gang med vaffeltirsdag der gratis vafler ble gitt ut til stor glede blant studenter på P15.
  • Komiteens sekundære oppgave ble å ha ansvar for linjeforeningskontoret: Oppsett av kontorvakter og møtetider, sørge for at det holdes ryddig og tildele tilgang til alle komitemedlemmer.
  • I år igjen fikk kontoret en ny sofa.
 • Inkludert triKom og studLAN talte Online 76 medlemmer i aktive verv, som var det høyeste antallet engasjerte informatikere noensinne og tilnærmet en dobling på bare tre år.
 • I løpet av året ble Online den nye sentrale kommunikasjonskanalen på Gløshaugen. Dette skjedde ved at mye arbeid ble lagt ned i å tilby lett tilgjengelige, oppdaterte epostlister for linjeforeningene på Gløshaugen. Dette var et ansvar Online tok over, med grønt lys, fra Høiskolens Chemikerforening (HC) som hadde driftet linjeforenings- og kjellerliste i mange år. I løpet av året ble det laget i alt åtte epostlister for bedre kommunikasjon og enklere samarbeid:
  • linjeforeninger@online.ntnu.no - Linjeforeningsstyrene på Gløshaugen.
  • linjeledere@online.ntnu.no - Linjeforeningslederne på Gløshaugen.
  • linjeredaksjoner@online.ntnu.no - Linjeforeningsredaksjoner på Gløshaugen.
  • masterforeninger@online.ntnu.no - Masterforeninger på Gløshaugen.
  • kjellere@online.ntnu.no - Kjellerne på Moholt.
  • foreninger@online.ntnu.no - Gløs’ linjeforeninger og Samfundet, NTNUI, Studenttinget, Velferdstinget og studentmediene.
  • studentligaen@online.ntnu.no - Fotballagene i linjeforeningene.
  • Samt et par epostlister for samarbeid mellom linjeforeningene og studentrådene på IME og IVT.
  • Foreninger over hele Trondheim meldte at de var kjempefornøyd med epostlistene vi hadde satt opp og skrøt mye over hvor godt epostlistene fungerte. Epostlistene var en kjempesuksess.
 • Hovedstyret åpnet referatene sine for Onlinere, andre linjeforeninger og alle som måtte ønske å følge med på hvilken retning Online tar. Dette ble gjort både for åpenhet og for at folk lettere skulle kunne gi innspill og idéer tilbake til Hovedstyret.
 • Onlines 25-årsjubileum ble avholdt dette året.
  • JubKom og proKom la ned sin tyngste innsats og skapte årets mest minneverdige helg.
  • Mye tid ble lagt ned i forkant for å finne historie og informasjon om stiftelsen av Online.
  • Meget langt inn i planleggingen dukket det endelig opp informasjon om alderen, hvorpå det viste seg at linjeforeningen egentlig var 26 år gammel. Jubileet var allerede planlagt så tidsproblemet måtte løses. Den endelige løsningen ble, som programmerere, å nullindeksere tidsregningen.
  • Jubileet ble avholdt på Prinsen Hotell, med et episk historierom, Nyan-Cat kake etter en herlig middag, taler fra selveste stifteren og mange andre prominente Onlinere, samt glimrende oppmøte blant gamle, nye og gjestende styrer.
  • Erlend Klakegg Bergheim ble utnevnt som Onlines tredje æresmedlem på jubileet.
  • Jubileet ble hyllet i mangfold i sosiale medier dagen etter.
 • Reboot ble avholdt for første gang, for senere å bli en semesterlig fest der alle gamle og nye komitemedlemmer skulle mingle, bli venner og skape bedre samhold.
 • Julebordet hadde en morsom vri der alle komitemedlemmene fikk sin egen tittel.
 • LinkedIn ble gjennomgått grundig for å gjenskaffe full styring de profilene vi hadde liggende der. Gamle og nye grupper ble slått sammen og fokuset ble styrt mot Onlines viktigste oppføring, som company (bedriftsoppføring i stedet for gruppe).
 • Det ble forhandlet en ny hovedsamarbeidsavtale med Steria som var vår hovedsponsor på andre året. Stor glede over samarbeidet ble uttrykt på begge sider.
 • Offline #2, #3 og #4 ble gitt ut dette året, det ene stilgere enn det andre.
  • Hvert eneste nummer fikk mye skryt i jungeltelegrafen. Både gamle og nye medlemmer gledet seg til hver utgivelse.
  • [Offline #2][] fokuserte på fadderukene, Kompileringen, Steinar Hagen og sommerjobber.
  • [Offline #3][] var en jubileumsspesial som tok for seg historien og modellerte vår tidslinje fra historierommet på jubileet. Bladet markerte flere milepæler i utviklingen av tidsskriftet ved å gå fra 250 til 450 i opplag, være hele 36 sider tykt og ved å ha fullstendig sponsing av trykkekostnadene takket være et godt samarbeid mellom bedKom og redaksjonen.
  • Offline #4 var den første utgaven av Offline med et politisk innslag, der SOPA/ACTA ble tatt tak i.
  • Flere spalter ble faste innslag: Utgavens pattern, hacke-artikkel, kjøkken-hacks (oppskrift for nerder) og “Refresh” som tok for seg alt som hadde skjedd i miljøet rundt informatikerne siden sist nummer.
  • I løpet av den fjerde utgaven sto Offline økonomisk helt på egne ben, med sponsorer som dekket alt av utgifter med trykking.
  • Rundt utgivelsen av Offline #4 satte redaksjonen i gang arbeidet med å opprette en abonnementsordning for utgåtte medlemmer, bedrifter og andre interesserte. Flere av disse hadde fått de første numrene tilsendt gratis, men redaksjonen ønsket bedre oversikt over interesserte og mer bærekraftig økonomi.
 • Fjorårets overgang fra towerbokser til rackskap ble fulgt opp med kraftig utvidelse av serverparken.
  • Gaver fra THILDE og andre gav dotKom en herlig stabel med rackservere å jobbe med.
  • Serverparken og alle tjenester ble med stødig hånd flyttet over til nye tjenere.
  • Overgangen fra gode, gamle, legendariske Dworek til nye Dworek ble markert på 25-årsjubileet med litt statistikk over strømforbruk og antall behandlede eposter.
  • Med ny eposttjener og ny mailprogramvare ble det også satt opp eposttjeneste for alle komitemedlemmer slik at alle kunne sende og motta epost med sitt eget brukernavn og domenet online.ntnu.no.
  • OnlineWeb ble flyttet over til GitHub, og mye kode ble gjort open-source.
  • For å sitere lederen av dotKom på Hovedstyremøte: “Serverparken har blitt enterprise!”
  • Det kom inn flere kodebidrag fra utenforstående i løpet av året.
 • Online hadde nettopp blitt momspliktige da studieåret startet. I en lang prosess for å komme i gang med momsregnskap fikk banKom venner i økonomiavdelingen til SiT på Gamle Kjemi.
  • I tillegg til omfattende bruk av Excel ble daTax foreningsøkonomi tatt aktivt i bruk. I den forbindelse ble den første Windowsserveren Online hadde sett installert og klargjort for daTax. Av frykt for hvordan det skulle gå med en Windowsserver på nettverket fikk maskinen navnet “Heimert”.
  • Arbeidet med økonomi som skulle bli mindre ved å fordeles over flere økonomiansvarlige steg likevel i takt med økonomien. For å lette på trykket og gi litt tilbake til de økonomiansvarlige ble det innført gratis pizza på alle banKoms arbeidskvelder.
  • Posting av fakturaer ble også en anelse enklere da proKom laget nytt stempel (omkring 10 år siden sist).
 • Da Google publiserte pages-funksjonaliteten sin på Google+ tok det mindre enn ett døgn før Online var å finne der. Det tok også mindre enn ett døgn fra Facebook slapp “timeline for pages” til Online hadde tatt i bruk funksjonaliteten. På grunn av manglende funksjonalitet for å legge til eiere ble ikke Google+ pagen tatt aktivt i bruk dette året.
 • Onlines plakater og glade budskap ble mer synlige på Gløshaugen da linjeforeningen fikk tildelt en tavle i glasskap på Stripa.
 • Etter at proKom debuterte med hyttetur som teambuilding året før fulgte både bedKom og dotKom opp med hyttetur-teambuilding fremfor den tradisjonelle teambuilding-festen.
 • Hovedstyret holdt et høyt tempo og kom seg gjennom mer enn 370 saker i tillegg til at de behandlet et høyt antall tilbud, forespørsler og eventueltsaker.
 • OnlineShop ble påbegynt for å lage en oversikt over alle effektene Online selger og tilbyr, det være seg gensere, tskjorter, pins eller hva man måtte ønske seg.
 • Etter brevveksling med Google ble Online plassert på kartet, bokstavelig talt. Finn Online på maps.google.com
 • Støtten til Datakameratene FK ble økt fra 2000,- i semesteret til 5000,-
 • I etterkant av suksessen med epostlistene gjennomførte Hovedstyret en omfattende innsamling av linjeforeningsinformasjon fra et høyt antall kilder, i tillegg til mye manuell innhenting. All informasjonen ble strukturert i wikien. Deretter ble domenene www.gloshaugen.info og www.dragvoll.info pekt til wikisidene. Etter å ha fortalt alle linjeforeningene og større studentforeninger om nettsidene fikk vi veldig mye positiv tilbakemelding.
  • Sidene inneholdt nettsider, facebooksider, aviser, kjennetegn ved styremedlemmer, brønnøysundslenker og ikke minst direktelenker til CampusGuiden for å finne linjeforeningskontorene på campus.
  • Mange linjeforeninger på Gløshaugen og Dragvoll uttrykte stor fornøyelse over oversiktene, mengden smigrende tilbakemelding var til stor glede.
  • Dragvolls linjeforeninger var spesielt fornøyd med at det endelig fantes en oppdatert, fullstendig liste over de 31 linjeforeningene på campusen da det tidligere hadde vært meget vanskelig å skaffe seg full oversikt.
  • Hovedstyret satte deretter i gang prosessen med å opprette en epostliste for linjeforeningene på Dragvoll, i håp om at det skulle fungere like godt som det hadde gjort på Gløshaugen.
 • Etter en gjennomgang av fordeler og ulemper med forskjellige komiteverv ble man oppmerksomme på at medlemmer av arrKom hadde mindre fordeler enn de i andre komiteer. For å utjevne litt av disse forskjellene vedtok Hovedstyret at arrKommere som sto ansvarlige for arrangement skulle få sin billett til arrangementet gratis.
 • Både høstsemesteret og vårsemesteret var preget av meget høy aktivitet. BedKom og fagKom avholdt mer enn dobbelt så mange som budsjettert av bedpresser og bedriftskurs i begge semestrene.
 • BedKom fikk for første gang på flere år nye generiske visittkort, designet av proKom, slik at personlig kontkat med næringslivet skulle bli litt stiligere.
 • Epostlisten for linjeledere ble fort tatt aktivt i bruk og førte raskt til at Emil og Smørekoppen kalte inn til første møte mellom alle de 19 linjelederne på Gløshaugen. Dette var det første møtet i det som senere skulle bli kjent som Linjerådet.
 • Hovedstyret holdt bedre kontakt enn noen gang med de andre linjeforeningene.
  • Det gikk ikke et eneste immball eller jubileum forbi uten at Online var representert.
  • Hovedstyret stod på for å beholde ryktet om å være gode på gaver. Blant annet ble det laget logobannere til et par linjeforeninger, og ikke minst en maskot kalt Abapus ifm. Abakus 35-årsjubileum.