-  Sterk innsats fra mange medlemmer førte til at wikien vokste til nye
  høyder og ble en allvitende skapning som kunne svare på spørsmål
  selv når [[Steinar Hagen]] ikke var til stede. Wikien ble blant
  annet fylt like full med studentsanger som visse kjente visebøker på
  Gløshaugen.
-  Hovedstyret startet med ukentlige polls som tillegg til de ukentlige
  infomailene.
-  Det ble satt i gang et initiativ for å lage et helt nytt
  linjeforeningsopptak. I slutten av sommeren sydde Hovedstyret sammen
  Kompileringen, med idéer fra Eldsterådet, pangKom, HS og flere
  komitemedlemmer. Det ble et høytidelig, nerdete opptak som falt i
  god smak hos de nye informatikerne.
-  Leder av Online stilte som varaen til varaen på et Studenttingsmøte
  rett før sommeren og sørget for at Studenttinget begynte å jobbe for
  PC på eksamen.
  -  Dette resulterte i en meget aktiv “PC på eksamen”-kampanje på
    høstsemesteret. Mye press ble lagt på NTNU fra
    studentdemokratiets side.
  -  Parallelt laget Online en underskriftskampanje, med egenlaget
    underskriftssystem, som ble kjørt på landsbasis og fikk nærmere
    1.000 underskrifter fra studenter og ansatte landet rundt.
  -  Online fortsatte å støtte kampanjen ved å stille opp hos
    Dagsnytt, Under Dusken, Student-TV og NRK.
  -  Det samlede presset på NTNU førte til at NTNU vedtok å starte et
    pilotprosjekt for digital eksamen påfølgende vårsemester.
-  En storslått fadderuke ble avholdt, der både de internasjonale
  studentene og de nyankomne masterstudentene for første gang ble med
  på moroa.
  -  Tradisjonen med stilige lommeprogrammer i fadderukene ble fulgt
    opp.
  -  Vi fikk knallgod tilbakemelding fra flere hold. Den kanskje mest
    interessante var fra en utenforstående internasjonal student:
    “Joining the buddy program? (…) We heard Onlines buddy programme
    rocks the world up!”
  -  I forkant av fadderukene ble det satt opp en tilpasset, sterkt
    forenklet nettside for nye informatikere som gjorde bruk av ny,
    flashy HTML5- og CSS3-funksjonalitet.
-  [[triKom|Trivselskomiteen]] ble opprettet for å møte det økende
  behovet for tilknytning til førsteklassingene og den økende bruken
  av linjeforeningskontoret.
  -  Komiteen fikk som hovedansvar å sørge for at informatikere
    trivdes, og satte umiddelbart i gang med vaffeltirsdag der
    gratis vafler ble gitt ut til stor glede blant studenter på P15.
  -  Komiteens sekundære oppgave ble å ha ansvar for
    linjeforeningskontoret: Oppsett av kontorvakter og møtetider,
    sørge for at det holdes ryddig og tildele tilgang til alle
    komitemedlemmer.
  -  I år igjen fikk kontoret en ny sofa.
-  Inkludert triKom og studLAN talte Online 76 medlemmer i aktive verv,
  som var det høyeste antallet engasjerte informatikere noensinne og
  tilnærmet en dobling på bare tre år.
-  I løpet av året ble Online den nye sentrale kommunikasjonskanalen på
  Gløshaugen. Dette skjedde ved at mye arbeid ble lagt ned i å tilby
  lett tilgjengelige, oppdaterte epostlister for linjeforeningene på
  Gløshaugen. Dette var et ansvar Online tok over, med grønt lys, fra
  Høiskolens Chemikerforening (HC) som hadde driftet linjeforenings-
  og kjellerliste i mange år. I løpet av året ble det laget i alt åtte
  epostlister for bedre kommunikasjon og enklere samarbeid:
  -  linjeforeninger@online.ntnu.no - Linjeforeningsstyrene på
    Gløshaugen.
  -  linjeledere@online.ntnu.no - Linjeforeningslederne på
    Gløshaugen.
  -  linjeredaksjoner@online.ntnu.no - Linjeforeningsredaksjoner på
    Gløshaugen.
  -  masterforeninger@online.ntnu.no - Masterforeninger på
    Gløshaugen.
  -  kjellere@online.ntnu.no - Kjellerne på Moholt.
  -  foreninger@online.ntnu.no - Gløs’ linjeforeninger og Samfundet,
    NTNUI, Studenttinget, Velferdstinget og studentmediene.
  -  studentligaen@online.ntnu.no - Fotballagene i linjeforeningene.
  -  Samt et par epostlister for samarbeid mellom linjeforeningene og
    studentrådene på IME og IVT.
  -  Foreninger over hele Trondheim meldte at de var kjempefornøyd
    med epostlistene vi hadde satt opp og skrøt mye over hvor godt
    epostlistene fungerte. Epostlistene var en kjempesuksess.
-  Hovedstyret åpnet referatene sine for Onlinere, andre
  linjeforeninger og alle som måtte ønske å følge med på hvilken
  retning Online tar. Dette ble gjort både for åpenhet og for at folk
  lettere skulle kunne gi innspill og idéer tilbake til Hovedstyret.
-  Onlines 25-årsjubileum ble avholdt dette året.
  -  JubKom og proKom la ned sin tyngste innsats og skapte årets mest
    minneverdige helg.
  -  Mye tid ble lagt ned i forkant for å finne historie og
    informasjon om stiftelsen av Online.
  -  Meget langt inn i planleggingen dukket det endelig opp
    informasjon om alderen, hvorpå det viste seg at linjeforeningen
    egentlig var 26 år gammel. Jubileet var allerede planlagt så
    tidsproblemet måtte løses. Den endelige løsningen ble, som
    programmerere, å nullindeksere tidsregningen.
  -  Jubileet ble avholdt på Prinsen Hotell, med et episk
    historierom, Nyan-Cat kake etter en herlig middag, taler fra
    selveste stifteren og mange andre prominente Onlinere, samt
    glimrende oppmøte blant gamle, nye og gjestende styrer.
  -  [[Erlend Klakegg Bergheim]] ble utnevnt som Onlines tredje
    æresmedlem på jubileet.
  -  Jubileet ble hyllet i mangfold i sosiale medier dagen etter.
-  Reboot ble avholdt for første gang, for senere å bli en semesterlig
  fest der alle gamle og nye komitemedlemmer skulle mingle, bli venner
  og skape bedre samhold.
-  Julebordet hadde en morsom vri der alle komitemedlemmene fikk sin
  egen tittel.
-  LinkedIn ble gjennomgått grundig for å gjenskaffe full styring de
  profilene vi hadde liggende der. Gamle og nye grupper ble slått
  sammen og fokuset ble styrt mot Onlines viktigste oppføring, som
  company (bedriftsoppføring i stedet for gruppe).
-  Det ble forhandlet en ny hovedsamarbeidsavtale med Steria som var
  vår hovedsponsor på andre året. Stor glede over samarbeidet ble
  uttrykt på begge sider.
-  Offline \#2, \#3 og \#4 ble gitt ut dette året, det ene stilgere enn
  det andre.
  -  Hvert eneste nummer fikk mye skryt i jungeltelegrafen. Både
    gamle og nye medlemmer gledet seg til hver utgivelse.
  -  [Offline \#2][] fokuserte på fadderukene, Kompileringen,
    [[Steinar Hagen]] og sommerjobber.
  -  [Offline \#3][] var en jubileumsspesial som tok for seg
    historien og modellerte vår tidslinje fra historierommet på
    jubileet. Bladet markerte flere milepæler i utviklingen av
    tidsskriftet ved å gå fra 250 til 450 i opplag, være hele 36
    sider tykt og ved å ha fullstendig sponsing av trykkekostnadene
    takket være et godt samarbeid mellom bedKom og redaksjonen.
  -  Offline \#4 var den første utgaven av Offline med et politisk
    innslag, der SOPA/ACTA ble tatt tak i.
  -  Flere spalter ble faste innslag: Utgavens pattern,
    hacke-artikkel, kjøkken-hacks (oppskrift for nerder) og
    “Refresh” som tok for seg alt som hadde skjedd i miljøet rundt
    informatikerne siden sist nummer.
  -  I løpet av den fjerde utgaven sto Offline økonomisk helt på egne
    ben, med sponsorer som dekket alt av utgifter med trykking.
  -  Rundt utgivelsen av Offline \#4 satte redaksjonen i gang
    arbeidet med å opprette en abonnementsordning for utgåtte
    medlemmer, bedrifter og andre interesserte. Flere av disse hadde
    fått de første numrene tilsendt gratis, men redaksjonen ønsket
    bedre oversikt over interesserte og mer bærekraftig økonomi.
-  Fjorårets overgang fra towerbokser til rackskap ble fulgt opp med
  kraftig utvidelse av serverparken.
  -  Gaver fra THILDE og andre gav dotKom en herlig stabel med
    rackservere å jobbe med.
  -  Serverparken og alle tjenester ble med stødig hånd flyttet over
    til nye tjenere.
  -  Overgangen fra gode, gamle, legendariske Dworek til nye Dworek
    ble markert på 25-årsjubileet med litt statistikk over
    strømforbruk og antall behandlede eposter.
  -  Med ny eposttjener og ny mailprogramvare ble det også satt opp
    eposttjeneste for alle komitemedlemmer slik at alle kunne sende
    og motta epost med sitt eget brukernavn og domenet
    online.ntnu.no.
  -  OnlineWeb ble flyttet over til GitHub, og mye kode ble gjort
    open-source.
  -  For å sitere lederen av dotKom på Hovedstyremøte: “Serverparken
    har blitt enterprise!”
  -  Det kom inn flere kodebidrag fra utenforstående i løpet av året.
-  Online hadde nettopp blitt momspliktige da studieåret startet. I en
  lang prosess for å komme i gang med momsregnskap fikk banKom venner
  i økonomiavdelingen til SiT på Gamle Kjemi.
  -  I tillegg til omfattende bruk av Excel ble daTax
    foreningsøkonomi tatt aktivt i bruk. I den forbindelse ble den
    første Windowsserveren Online hadde sett installert og klargjort
    for daTax. Av frykt for hvordan det skulle gå med en
    Windowsserver på nettverket fikk maskinen navnet “Heimert”.
  -  Arbeidet med økonomi som skulle bli mindre ved å fordeles over
    flere økonomiansvarlige steg likevel i takt med økonomien. For å
    lette på trykket og gi litt tilbake til de økonomiansvarlige ble
    det innført gratis pizza på alle banKoms arbeidskvelder.
  -  Posting av fakturaer ble også en anelse enklere da proKom laget
    nytt stempel (omkring 10 år siden sist).
-  Da Google publiserte pages-funksjonaliteten sin på Google+ tok det
  mindre enn ett døgn før Online var å finne der. Det tok også mindre
  enn ett døgn fra Facebook slapp “timeline for pages” til Online
  hadde tatt i bruk funksjonaliteten. På grunn av manglende
  funksjonalitet for å legge til eiere ble ikke Google+ pagen tatt
  aktivt i bruk dette året.
-  Onlines plakater og glade budskap ble mer synlige på Gløshaugen da
  linjeforeningen fikk tildelt en tavle i glasskap på Stripa.
-  Etter at proKom debuterte med hyttetur som teambuilding året før
  fulgte både bedKom og dotKom opp med hyttetur-teambuilding fremfor
  den tradisjonelle teambuilding-festen.
-  Hovedstyret holdt et høyt tempo og kom seg gjennom mer enn 370 saker
  i tillegg til at de behandlet et høyt antall tilbud, forespørsler og
  eventueltsaker.
-  OnlineShop ble påbegynt for å lage en oversikt over alle effektene
  Online selger og tilbyr, det være seg gensere, tskjorter, pins eller
  hva man måtte ønske seg.
-  Etter brevveksling med Google ble Online plassert på kartet,
  bokstavelig talt. Finn Online på [maps.google.com][]
-  Støtten til Datakameratene FK ble økt fra 2000,- i semesteret til
  5000,-
-  I etterkant av suksessen med epostlistene gjennomførte Hovedstyret
  en omfattende innsamling av linjeforeningsinformasjon fra et høyt
  antall kilder, i tillegg til mye manuell innhenting. All
  informasjonen ble strukturert i wikien. Deretter ble domenene
  www.gloshaugen.info og www.dragvoll.info pekt til wikisidene. Etter
  å ha fortalt alle linjeforeningene og større studentforeninger om
  nettsidene fikk vi veldig mye positiv tilbakemelding.
  -  Sidene inneholdt nettsider, facebooksider, aviser, kjennetegn
    ved styremedlemmer, brønnøysundslenker og ikke minst
    direktelenker til CampusGuiden for å finne
    linjeforeningskontorene på campus.
  -  Mange linjeforeninger på Gløshaugen og Dragvoll uttrykte stor
    fornøyelse over oversiktene, mengden smigrende tilbakemelding
    var til stor glede.
  -  Dragvolls linjeforeninger var spesielt fornøyd med at det
    endelig fantes en oppdatert, fullstendig liste over de 31
    linjeforeningene på campusen da det tidligere hadde vært meget
    vanskelig å skaffe seg full oversikt.
  -  Hovedstyret satte deretter i gang prosessen med å opprette en
    epostliste for linjeforeningene på Dragvoll, i håp om at det
    skulle fungere like godt som det hadde gjort på Gløshaugen.
-  Etter en gjennomgang av fordeler og ulemper med forskjellige
  komiteverv ble man oppmerksomme på at medlemmer av arrKom hadde
  mindre fordeler enn de i andre komiteer. For å utjevne litt av disse
  forskjellene vedtok Hovedstyret at arrKommere som sto ansvarlige for
  arrangement skulle få sin billett til arrangementet gratis.
-  Både høstsemesteret og vårsemesteret var preget av meget høy
  aktivitet. BedKom og fagKom avholdt mer enn dobbelt så mange som
  budsjettert av bedpresser og bedriftskurs i begge semestrene.
-  BedKom fikk for første gang på flere år nye generiske visittkort,
  designet av proKom, slik at personlig kontkat med næringslivet
  skulle bli litt stiligere.
-  Epostlisten for linjeledere ble fort tatt aktivt i bruk og førte
  raskt til at Emil og Smørekoppen kalte inn til første møte mellom
  alle de 19 linjelederne på Gløshaugen. Dette var det første møtet i
  det som senere skulle bli kjent som Linjerådet.
-  Hovedstyret holdt bedre kontakt enn noen gang med de andre
  linjeforeningene.
  -  Det gikk ikke et eneste immball eller jubileum forbi uten at
    Online var representert.
  -  Hovedstyret stod på for å beholde ryktet om å være gode på
    gaver. Blant annet ble det laget logobannere til et par
    linjeforeninger, og ikke minst en maskot kalt Abapus ifm. Abakus
    35-årsjubileum.


 [maps.google.com]: http://maps.google.com/maps/place?q=Online,+linjeforeningen+for+informatikk,+H%C3%B8gskoleringen,+Trondheim,+Norway&hl=no&ie=UTF8&cid=9127931427751188784

 [Offline \#2]: https://online.ntnu.no/media/documents/offline_201109.pdf
 [Offline \#3]: https://online.ntnu.no/media/documents/offline_201112.pdf