• Aslak Hollund, Endre Ulberg og Martin Bjerke blir utnevnt til riddere på immatrikuleringsball.
 • Arbeidsgruppen for Undersøkelse av Organisasjonsstruktur (AUO) opprettes.
 • SoMe-gruppe blir opprettet for å øke Onlines tilstedeværelse på sosiale medier.
 • UKE-toget blir en stor suksess! Online stilte med en svær, spinnende Planet Online som overraskende nok holdt seg sammen hele dagen.
 • NY LOGO! Online går inn i det nye tiåret med en ny, modernisert versjon av logoen sin.
 • TIHLDE flytter inn i A-blokka som en del av IDIs samlokalisering. En heidundrandes innflytningsfest på tvers av linjeforeningene blir arrangert av arrKom (med IDIs lommebok) for å markere begivenheten. Spredd over 3. og 4. etasje, var Silent Disco, rodeo, poledance, beerpong-turnering, karaoke og linjeband-konsert blant festlighetene.
 • BEKK blir ny hovedsamarbeidspartner.
 • TechTalks blir gjennomført og er en enorm suksess! Dagen starter med Knowit-frokost, med bedriftspresentasjoner og kule leketøy. Dagen avsluttes med en storslagen bankett, med underholdning fra Output.
 • Som en følge av koronaviruset, og dermed endringer i NTNU sine retningslinjer for reise, blir ekskursjonen avlyst for første gang i EksKoms historie.
 • Under generalforsamlingen skjer det som vanlig noen endringer:
 • Det to-delte vervet blir splittet! Etter en rapport blir lagt fram av Arbeidsgruppen for Undersøkelse av Organisasjonsstruktur (AUO), vedtar generalforsamlingen å dele komiteleder-rollen til styremedlem og komiteleder. Styremedlem blir valgt på genfors, komitéleder blir valgt innad i komiteen.
 • Et saksforslag blir innført for å fordele budsjetteringsmakten jevnere mellom HS og resten av Onlines medlemmer. Et budsjettreglement skal utformes av HS, bankom og andre interesserte Onlinere, og være tilgjengelig til alle medlemmer. Hvis reglementet fungere godt, skal HS fremme et forslag som gjør ordningen mer permanent.
 • JubKom får innvilget større støtte per år, fra 10k til 30k i året og er satt i gang. Vi gleder oss.
 • 13.mars følger NTNU resten av Norge og stenger ned som følge av koronaviruset, og alle studenter blir sendt hjem fra campus med umiddelbar virkning. Alle bedriftspresentasjoner og de fleste arrangementer blir utsatt, og til slutt avlyst.