Emner

Alle linjeforeninger med respekt for seg selv har en fagwiki! Det er ingen regler for hvilke fag som skal listes her, men prøv å hold siden kategorisert fornuftig.

Emnekoder|Forklaring av emnekoder ved NTNU av emnekoder ved NTNU

Motivasjon

IT/Datafag

 • IT1101 - Informatikk basisfag

Programmering

 • ~~IT1103~~ Programmering, grunnkurs - HolmeJava-
 • TDT4100 - Objektorientert programmering - Java
 • TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering - C/C++
 • TMR4162 - Anvendt prosedyreorientert programmering - FORTRAN 90/C
 • TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web - C#

Systemutvikling og metodologi

 • TDT4140 - Systemutvikling
 • ~~IT2103~~ Objektorientert systemutvikling - ObjSys-
 • TDT4186 - Operativsystemer
  • OpSys
 • TDT4240 - Programvarearkitektur - ProgArk
 • TDT4190 - Distribuerte systemer
 • IT2603 - Systemering II
 • TDT4245 - Samhandlingsteknologi
 • DT8118 - Avansert samhandlingsteknologi
 • IT3604 - Organisasjon og IKT
 • TDT37 - Organisasjon og IKT
 • IT8003 - Videregående emner i Organisasjon og IKT
 • DT8100 - Open source Software

Databaser og lagring

 • TDT4145 - Datamodellering og databasesystemer
 • TDT4150 (DT8801) - Avanserte databasesystemer
 • TDT4225 - Behandling av store datamengder
 • TDT15 - Masselagringsteknologier
 • DT8106 - Transaksjonsprosesseringssystemer
 • DT8103 - Distribuerte databasesystemer
 • DT8102 - Databasesystemer, videregående kurs

Algoritmer og beregning

 • TDT4120 - Algoritmer og datastrukturer - AlgDat
 • TDT4125 - Algoritmekonstruksjon, videregående kurs - AlgKons
 • TDT4287 - Algoritmer for bioinformatikk
 • TDT4200 - Parallelle beregninger
 • TDT4220 - Ytelsesvurdering
 • TDT24 - Parallelle miljø og numeriske metoder
 • DT8117 - Gridteknologi og Heterogene Beregninger
 • DT8101 - Høy-parallelle algoritmer

Grafikk

 • TDT4195 - Bildeteknikk
 • TDT4230 - Visualisering
 • TDT3 - Avanserte emner i grafikk, visualisering og virtuell virkelighet
 • TPG4162 - 3D visualisering av petroleumsdata
 • TMA4235 - Visualisering av vitenskapelige data (Obs, fjernundervisning fra kjeller)

Datasyn

 • TDT4195 - Bildeteknikk
 • TDT4265 - Datasyn
 • TDT4270 - Statistisk bildeanalyse og læring
 • TDT17 - Avanserte emner i medisinsk bildeanalyse
 • TDT41 - Avansert datasyn, bildebehandling og grafikk

AI

 • TDT4136 - Logikk og resonnerende systemer - Ai1 / LogRes
 • TDT4171 - Metoder i kunstig intelligens - Ai2
 • IT3105 - Kunstig intelligens programmering - AiProg
 • IT3708 (IT8801) - Sub-symbolske AI-metoder
 • TDT4173 - Maskinlæring og case-basert resonnering
 • TDT4138 - Kunnskapsrepresentasjon og modellering
 • TDT4215 - Web-intelligens
 • TDT4275 - Naturlig språklig grensesnitt
 • TDT4280 - Distribuert kunstig intelligens og intelligente agenter
 • TDT4 - Advansert Bio-inspirert Metoder
 • TDT13 - Semantikk for naturlig språk
 • TDT73 - Nevrale netts historie
 • TDT70 - Forklarings-beviste systemer
 • TDT55 - Kunnskapsintensiv CBR
 • IT8000 - Videregående emner i casebasert resonnering
 • IT8001 - Kontekstsensitive systemer
 • DT8115 - Learning in Technology Rich Environments
 • DT8104 - Logikk for informatikk-disipliner

Kompilatorer o.l.

 • TDT4165 - Programmeringsspråk - ProgSpråk
 • TDT4205 - Kompilatorteknikk

Hardware

 • TFE4110 - Digitalteknikk med kretsteknikk - DigTek
 • TFE4105 - Digitalteknikk og datamaskiner
 • TDT4160 - Datamaskiner GK
  • DmGK
 • TDT4258 - Mikrokontroller systemdesign
 • TDT4260 (DT8803) - Datamaskinarkitektur
 • DT8105 - Datamaskinarkitektur 2
 • TDT4255 - Maskinvarekonstruksjon
 • TDT11 - Evolusjonær maskinvare: feiltoleranse og adaptivitet
 • TDT6 - Heterogen og energieffektiv prosessering
 • TDT22 - Ukonvensjonelle datamaskiner

Nettverk

 • TTM4100 - Kommunikasjon - Tjenester og nett - KTN
 • TTM4150 - Nettarkitektur i internett
 • TTM4165 - IKT, organisasjon og marked
 • TDT2 - Peer-to-peer-systemer

UI

 • TDT4180 - Menneske-maskin interaksjon - MMI
 • IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt
 • IT3709 - Intelligente brukergrensesnitt
 • IT8002 - Videregående emner i menneske-maskin interaksjon

Diverse

 • TDT10 - Software Technology: COTS and Open source software
 • TDT2 - Peer-to-peer-systemer
 • TDT64 - XML teknologi og standarder
 • TDT26 - Virksomhetsarkitektur, IT strategi og IT styring
 • TDT28 - Resonnering om forandring
 • TDT29 - Allestedsnærværende samhandlingsteknologi
 • TDT32 - Søking i multimedia på Internett
 • TDT33 - Transaksjonshåndtering
 • TDT39 - Empiriske studier i IT
 • TDT48 - Utvikling av mobile applikasjoner
 • TDT49 - Mobile informasjonssystemer
 • TDT57 - Representation of Similarity
 • TDT65 - Outsourcing
 • TDT69 - Kunstnerisk programvare: Prosesser og produkter
 • TDT71 - Utvikling av spill
 • TDT72 - Konnektololgi
 • DT8109 - Forretningssystemer

Informasjonssystemer

 • IT2802 - Informasjonsforvaltning
 • TDT4175 - Informasjonssystemer
 • IT3803 - Digitale bibliotek
 • IT3807 (IT8802) - Videregående informasjonsgjenfinning
 • TDT4252 (DT8802) - Modellering av informasjonssystemer, videregående kurs
 • TDT4250 - Modellbasert utvikling av informasjonssystemer
 • TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web
 • TDT44 - Semantisk Web
 • TDT46 - Informasjonsgjenfinning
 • TDT7 - Digitale bibliotek
 • DT8116 - Web-gruvedrift
 • DT8110 - Utvikling av informasjonssystemer

Drift

 • TDT4285 - Planlegging og drift av IT-systemer
 • TDT47 - Rammeverk for storskala IT-drift

Helseinformatikk

 • TDT4210 - Helseinformatikk
 • TDT4213 - Kliniske informasjonssystemer
 • TDT30 - Datagruvedrift i helseinformatikk
 • DT8112 - Forskningsemner i helseinformatikk

Kvalitet og sikkerhet

 • TDT4235 - Programvarekvalitet og prosessforbedring
 • TDT4237 - Programvaresikkerhet
 • TDT4242 - Kravspesifikasjon og testing
 • TDT25 - Programvarekvalitet og empirisk arbeid
 • IT3605 - Videregående emner i administrativ databehandling/systemarbeid
 • TDT74 - Metoder, teknikker og verktøy for testing av kritiske IT-systemer
 • TDT68 - Analyse av trygghet (safety) i IT-systemer
 • TDT60 - Informasjonssikkerhet i datasystemer

Kryptering

 • TTM4135 - Informasjonssikkerhet
 • TTM4137 - Informasjonssikkerhet i trådløse nett
 • TMA4160 - Kryptografi

Prosjekter

 • IT1901 - Informatikk prosjektarbeid I
 • IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II
 • IT3010 - Forskningsmetoder i informatikk
 • TDT4295 - Datamaskinprosjekt

Diverse

 • IT1301 - Datastøttet læring
 • IT2302 - Pedagogisk programvare
 • IT1603 - IKT, kultur og samfunn

Eksperter i Team

Matematikk

Mens SivIng-matten går fokuserer på å lære bort bruk av veldig mange avanserte teknikker iløpet av få studiepoeng, går realfagsmatten dypt inn i hvert tema, ett etter ett. På grunn av dette må man ha nesten dobbelt så mange realfagsmattefag for å ha dekt alle temaene man toucher innom i SivIng-matten (og få fullt overlapp).

Mange mener realfagsmatten er bedre enn SivIng-matten, da man tar seg bedre tid til å få en ordenlig forståelse for det man lærer. Andre vil kanskje mene at det er litt for mye bevisføring i realfagsmatten.

|.Realfag|.SivIng|\ |MA1101] - Grunnkurs i analyse 1|/2.[TMA4100 - Grunnkurs i analyse 1|/2.[[TMA4100 - Matematikk 1|\ |/2.MA1102 - Grunnkurs i analyse 2|\ |/2.TMA4105 - Matematikk 2|\ |MA1103 - Grunnkurs i analyse 3|\ |MA1201] - LinAlg 1|/2.[TMA4110 - LinAlg 1|/2.[[TMA4110 - Matematikk 3|\ |MA1202 - LinAlg 2|\ |MA2201] - Algebra|[TMA4150 - Algebra|[[TMA4150 - Algebra og tallteori|\ |MA0301] - Elementær Diskret Matematikk|/2.[TMA4140 - Elementær Diskret Matematikk|/2.[[TMA4140 - Diskret Matematikk|\ |MA1301 - Tallteori|\ |MA2301 - Beregnbarhets- og kompleksitetsteori||\ |MA2105] - Kompleks funksjonsteori med differensiallikninger|/2.[TMA4135 - Kompleks funksjonsteori med differensiallikninger|/2.[[TMA4135 - Matematikk 4D|\ ||\ |ST0103 - Brukerkurs i statistikk\ ( Evnt. ST1101] og [ST1201] ) |[TMA4240 og [ST1201] ) |[[TMA4240 - Statistikk|

Hvis du bare vil bli fort ferdig med det minste du trenger av matte finnes MA0003, brukerkurs i matte for informatikere, men du kommer mest sannsynlig til å angre senere i studiet.[citation needed]

Andre fagfelt

Perspektivemner