Emnene som teller på masteropptak for 2018 er følgende:

Alle emner i bachelorgraden i informatikk.

Emnene som teller på masteropptak for 2016 og 2017 er følgende:

Obligatoriske emner:

 • IT1901 Informatikk prosjektarbeid 1 7,5 sp
 • IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2 15 sp
 • TDT4100 Objektorientert programmering 7,5 sp
 • TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5 sp
 • TDT4140 Programvareutvikling 7,5 sp
 • TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5 sp
 • TDT4160 Datamaskiner, grunnkurs 7,5 sp ELLER
 • TDT4186 Operativsystemer 7,5 sp

Inklusiv 3 valgte emner innen IT eller TDT fag: (totalt 82,5 sp)

Hvordan regne snitt:

((Karakter i emnet * Studiepoeng for emnet) + (Karakter i emnet * Studiepoeng for emnet) + ...) / (Studiepoeng for alle emnene) = Snitt

Enkel kalkulator for å regne ut ditt snitt fra Høgskolen i Molde

2,5 regnes som C i snitt og er minstekravet for å kunne søke.

Emnene som teller på masteropptak for 2013/2014 er følgende:

For opptaket til master i informatikk trenger man et godt snitt på et utvalg av emnene. Dette er en liste fra 30.11.2012

 • Obligatoriske emner:

 • IT1901 Informatikk prosjektarbeid 1 7,5 sp

 • IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2 15 sp
 • TDT4100 Objektorientert programmering (Kan erstattes med TDT4102) 7,5 sp
 • TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5 sp
 • TDT4140 Systemutvikling 7,5 sp
 • TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5 sp
 • TDT4160 Datamaskiner, grunnkurs 7,5 sp ELLER
 • TDT4186 Operativsystemer 7,5 sp

 • Inklusiv 3 valgte emner fra følgende liste og andre IT eller TDT fag: (totalt 82,5 sp)

 • TDT4110 IT GK * (7,5 sp)*

 • IT1603 IKT, Kultur og Samfunn * (7,5 sp)*
 • TDT4180 Menneske-maskin interaksjon 7,5 sp
 • TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs 7,5 sp
 • IT2302 Pedagogisk programvare 7,5 sp
 • TDT4117 Informasjonsgjenfinning 7,5 sp
 • TDT4136 Logikk og resonnerende systemer 7,5 sp
 • TDT4165 Programmeringsspråk 7,5 sp
 • TDT4171 Metoder i kunstig intelligens 7,5 sp
 • TDT4175 Informasjonssystemer 7,5 sp
 • TDT4186 Operativsystemer 7,5 sp
 • TDT4190 Distribuerte informasjonssystemer 7,5 sp
 • TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling 7,5 sp
 • TDT4258 Mikrokontroller systemdesign 7,5 sp
 • TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift 7,5 sp
 • TDT4125 Algoritmekonstruksjon videregående kurs 7,5 sp
 • TDT4205 Kompilatorteknikk 7,5 sp
 • TDT4240 Programvarearkitektur 7,5 sp
 • TDT4220 Ytelsesvurdering 7,5 sp
 • TDT4242 Kravspesifikasjon og testing 7,5 sp

Kilde: Studieplanen for de forskjellige årskullene

Det skjer stadig endringer i fagkombinasjoner og hvilke emner som er tilgjengelig, så det er viktig å holde seg oppdatert med studiehåndboken og å besøke studieveileder en gang i blant. Dersom du startet før 2013 finner du ikke din plan på siden og du bør sende en mail til studieveileder for mer info.