Emnene som teller på masteropptak for 2018 er følgende:
-------------------------------------------------------------
Alle emner i bachelorgraden i informatikk.

Emnene som teller på masteropptak for 2016 og 2017 er følgende:
-------------------------------------------------------------

**Obligatoriske emner:**

-  IT1901 Informatikk prosjektarbeid 1 **7,5 sp**
-  IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2 **15 sp**
-  TDT4100 Objektorientert programmering **7,5 sp**
-  TDT4120 Algoritmer og datastrukturer **7,5 sp**
-  TDT4140 Programvareutvikling **7,5 sp**
-  TDT4145 Datamodellering og databasesystemer **7,5 sp**
-  TDT4160 Datamaskiner, grunnkurs **7,5 sp**
  ELLER
-  TDT4186 Operativsystemer **7,5 sp**

**Inklusiv 3 valgte emner innen IT eller TDT
  fag: (totalt 82,5 sp)**

Hvordan regne snitt:
-------------------------------------------------------------
((Karakter i emnet * Studiepoeng for emnet) + (Karakter i emnet * Studiepoeng for emnet) + ...) / (Studiepoeng for alle emnene) = Snitt

[Enkel kalkulator for å regne ut ditt snitt fra Høgskolen i Molde](https://www.himolde.no/studier/opptak/master-videreutdanning/snittkalkulator.html)

2,5 regnes som C i snitt og er minstekravet for å kunne søke.


Emnene som teller på masteropptak for 2013/2014 er følgende:
-------------------------------------------------------------
For opptaket til master i informatikk trenger man et godt snitt på et
utvalg av emnene. Dette er en liste fra 30.11.2012

-  **Obligatoriske emner:**

-  IT1901 Informatikk prosjektarbeid 1 **7,5 sp**
-  IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2 **15 sp**
-  TDT4100 Objektorientert programmering (Kan erstattes med
  TDT4102) **7,5 sp**
-  TDT4120 Algoritmer og datastrukturer **7,5 sp**
-  TDT4140 Systemutvikling **7,5 sp**
-  TDT4145 Datamodellering og databasesystemer **7,5 sp**
-  TDT4160 Datamaskiner, grunnkurs **7,5 sp**
  ELLER
-  TDT4186 Operativsystemer **7,5 sp**

-  **Inklusiv 3 valgte emner fra følgende liste og andre IT eller TDT
  fag: (totalt 82,5 sp)**

-  TDT4110 IT GK * (7,5 sp)*
-  IT1603 IKT, Kultur og Samfunn * (7,5 sp)*
-  TDT4180 Menneske-maskin interaksjon **7,5 sp**
-  TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs **7,5 sp**
-  IT2302 Pedagogisk programvare **7,5 sp**
-  TDT4117 Informasjonsgjenfinning **7,5 sp**
-  TDT4136 Logikk og resonnerende systemer **7,5 sp**
-  TDT4165 Programmeringsspråk **7,5 sp**
-  TDT4171 Metoder i kunstig intelligens **7,5 sp**
-  TDT4175 Informasjonssystemer **7,5 sp**
-  TDT4186 Operativsystemer **7,5 sp**
-  TDT4190 Distribuerte informasjonssystemer **7,5 sp**
-  TDT4195 Grunnleggende visuell databehandling **7,5 sp**
-  TDT4258 Mikrokontroller systemdesign **7,5 sp**
-  TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift **7,5 sp**
-  TDT4125 Algoritmekonstruksjon videregående kurs **7,5 sp**
-  TDT4205 Kompilatorteknikk **7,5 sp**
-  TDT4240 Programvarearkitektur **7,5 sp**
-  TDT4220 Ytelsesvurdering **7,5 sp**
-  TDT4242 Kravspesifikasjon og testing **7,5 sp**

Kilde: [Studieplanen for de forskjellige årskullene](http://www.ntnu.no/studier/studieplan-realfag#programmeCode=BIT)

Det skjer stadig endringer i fagkombinasjoner og hvilke emner som er tilgjengelig, så det er viktig å holde seg oppdatert med studiehåndboken og å besøke studieveileder en gang i blant. Dersom du startet før 2013 finner du ikke din plan på siden og du bør sende en mail til studieveileder for mer info.