Nåværende gjengmedlemmer

  • Leder: Kristoffer Nyvoll
  • Økonomiansvarlig: Kaja Sofie Lundgaard (seniorkomøkans)

Medlemmer:

  • Emilie Lia-Rognli
  • Mathias Fossum
  • Johan August Østbye
  • Thomas Iversen Ramm
  • Fredrik August Madsen Malmo

Send mail til onski@online.ntnu.no hvis du ønsker å bidra!

Retningslinjer

§1 Onski's formål

Vi skal få med Onlinere ut på ski, kose oss, være fysisk aktive og ha det hyggelig! Onski etterstreber å arrangere en skitur i uka såfremt forholdene tillater det.

§2 Bruk av midler

Økonomiske midler som er bevilget interessegruppen kan utelukkende nytes på arrangementer som er informert om åpent og offentlig. #onski på slack skal benyttes til å annonsere turer.

Utstyr som er kjøpt inn skal arves av Online dersom interessegruppen opphører

Tidligere Arrangementer

  • Placeholder

Kontakt

E-post: onski@online.ntnu.no