Nåværende gjengmedlemmer
---------------------------------

- **Leder:** Kristoffer Nyvoll
- **Økonomiansvarlig:** Kaja Sofie Lundgaard (seniorkomøkans)  

Medlemmer: 

- Emilie Lia-Rognli
- Mathias Fossum
- Johan August Østbye
- Thomas Iversen Ramm
- Fredrik August Madsen Malmo


Send mail til onski@online.ntnu.no hvis du ønsker å bidra!


Retningslinjer
--------------

### §1 Onski's formål

Vi skal få med Onlinere ut på ski, kose oss, være fysisk aktive og ha det hyggelig! 
Onski etterstreber å arrangere en skitur i uka såfremt forholdene tillater det.

### §2 Bruk av midler

Økonomiske midler som er bevilget interessegruppen kan utelukkende nytes på arrangementer som er informert om åpent og offentlig. #onski på slack skal benyttes til å annonsere turer.  

Utstyr som er kjøpt inn skal arves av Online dersom interessegruppen opphørerTidligere Arrangementer
--------------
- Placeholder


Kontakt
--------------

**E-post**: onski@online.ntnu.no