Møtetidspunkt: 14:15 rom 054 it-vest

Servering: Kathrine

Referering: Kathrine

Vinstraff: Ingen

Tilstede: Nils, PØK, Erik, Henning, Linn, Marius, Caroline, Pia, Kathrine

Mangler: Ingen

196 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

197 Status for komiteene.

  • arrKom:

Åre skjedde. ArrKom ble generelt ikke kontaktet tidsnok.

  • banKom:

Intet nytt å melde, internrevisjon på søndag.

  • bedKom:

Deloitte bedpres skjer. De har tatt ansvar for alt, gitt lite beskjed. BedKom tar det videre. De bestiller snart skjorter. Facebook er bare interessert i bedpres med Abakus.

  • dotKom:

Ny rutine på matbestilling. Ellers ingen ting.

  • fagKom, med eksKom:

Har ikke hatt møte ennå. Finn hackathon har blitt avlyst. EksKom skal ha arbeidskveld, fått ut utlysning til eksKom16 på innsida.

  • proKom:

Hatt møte, fikser plakater. Gullblekka skjer. Artikkelfrist søndag.

  • triKom:

Har hatt møte. Fikser grilling i eksamensperioden. Skal i butikken i morgen. Skal vurdere å flytte ut møtet, da det må være midt i arbeidstiden.

  • IDI og ITR:

198 Interkom

199 Ent3r

Initiativ for realfagslinjene til å bidre i skolene. Skal ha stand neste uke. Spørsmål om vi vil være med til å stå på stand. Vi har ikke vært med på dette før. Perk: Muligens flere søkere til informatikk, bedre synlighet etc.

200 (KAKE!) SeniorKom

Alle må si ifra til sine repektive komiteer. En løsning kan være å sende alle som ikke har søkt om fortsettelse i komiteene til seniorKom.

201 SAKS

Viktig å poengtere at reorganiseringen må ta vare på studentmiljøet. Linn sender mail til Letizia, CCer Abakus.

202 Forespørsler som har kommet på epost

Infomail: Iaeste, kodeklubben, datalosen Trøndelagsdagen, fremtidsfylket: meh

203 Ukens infomail

Tech talks må inn!

204 Eventuelt.

Årbok: Carro lager wikiside, alle må legge inn forslag og stemme!

205 Møteevaluering.

PØK har litt problemer med møtetiden, men det ser ikke ut til at vi kan bytte. Fortsettelse følger.