**Møtetidspunkt:** 14:15 rom 054 it-vest

**Servering:** Kathrine

**Referering:** Kathrine

**Vinstraff:** Ingen

**Tilstede:** Nils, PØK, Erik, Henning, Linn, Marius, Caroline, Pia, Kathrine

**Mangler:** Ingen

### 196 Godkjenning av innkalling, servering og referent.

### 197 Status for komiteene.

- arrKom: 

Åre skjedde. ArrKom ble generelt ikke kontaktet tidsnok.

- banKom: 

Intet nytt å melde, internrevisjon på søndag.

- bedKom: 

Deloitte bedpres skjer. De har tatt ansvar for alt, gitt lite beskjed. BedKom tar det videre. De bestiller snart skjorter. Facebook er bare interessert i bedpres med Abakus.

- dotKom: 

Ny rutine på matbestilling. Ellers ingen ting.

- fagKom, med eksKom: 

Har ikke hatt møte ennå. Finn hackathon har blitt avlyst. EksKom skal ha arbeidskveld, fått ut utlysning til eksKom16 på innsida.

- proKom: 

Hatt møte, fikser plakater. Gullblekka skjer. Artikkelfrist søndag.

- triKom: 

Har hatt møte. Fikser grilling i eksamensperioden. Skal i butikken i morgen. Skal vurdere å flytte ut møtet, da det må være midt i arbeidstiden.

- IDI og ITR: 

### 198 Interkom

### 199 Ent3r

Initiativ for realfagslinjene til å bidre i skolene. Skal ha stand neste uke. Spørsmål om vi vil være med til å stå på stand. Vi har ikke vært med på dette før. Perk: Muligens flere søkere til informatikk, bedre synlighet etc.

### 200 (KAKE!) SeniorKom

Alle må si ifra til sine repektive komiteer. En løsning kan være å sende alle som ikke har søkt om fortsettelse i komiteene til seniorKom.

### 201 SAKS

Viktig å poengtere at reorganiseringen må ta vare på studentmiljøet. Linn sender mail til Letizia, CCer Abakus.

### 202 Forespørsler som har kommet på epost

Infomail: Iaeste, kodeklubben, datalosen
Trøndelagsdagen, fremtidsfylket: meh

### 203 Ukens infomail

Tech talks må inn!

### 204 Eventuelt.

Årbok: Carro lager wikiside, alle må legge inn forslag og stemme!

### 205 Møteevaluering.

PØK har litt problemer med møtetiden, men det ser ikke ut til at vi kan bytte. Fortsettelse følger.