**Møtetidspunkt:** 14:15 rom 054 it-vest

**Servering:** Sondre W.

**Referering:** Sondre W.

**Vinstraff:** 

**Tilstede:** Agnete, Thor Håkon, Pia, Marius, Nils, Christoffer, Sondre, Erik, Linn, Henning, Kathrine, Sverre, Sondre A, Kristian, Sondre W.

**Mangler:**  

## 0 Godkjenning av innkalling, servering og referent  

- Godkjent

## 1 Status for komiteene

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

- Syttende mai middag klar, og påmelding har åpnet
- Reservert bord på Three Lions Pub på kvelden 17. mai
- Eksamensfest 1. juni på Café 3B

- VelKom
  - Har fått inn endel fler faddersøkere siden sist møte, er nå et bra antall
  - Har nå fått inn flere 2.-5. klasse-søkere, som er bra

- JubKom
  - Har åpnet for søknader, søknadsfrist 17. mai
  - Har foreløbig bare sendt ut opptaksinfo til komiteemedlemmer
  - Ønsker å ta opp 5-6 personer
  - Kommer til å åpne opptaket for alle informatikere

#### banKom:  

- Marius sitt første møte som bankom leder
- Alle komiteene har nå økonomiansvarlig, med unntak av seniorkom
- All is good

#### bedKom:  

- Jobber med siste sølvsponsor til velkom
- Vurdere å avskaffe bankkort

#### dotKom:  

- Siste møte forrige uke
- Snakket litt rundt kjellersystemet
  - Skal hoste systemet, men ikke vedlikeholde
  - Skal snakke mer med realfagskjelleren
- Snakket om opptak
  - Ta opp en person med mye kunnskap fra før, i tillegg til nye

#### fagKom, med eksKom:  

- Hadde eksamenskurs på torsdag, i diskmat
  - Gikk veldig bra, flink foreleser
- Kickstartkurs i ITGK med påfølgende kodekveld
- Lightningtalks planlegging
  - Tentativt 9 nov
- Ekskom har fått 40 påmeldte (fullt) samme dag på påmelding

#### proKom:  

- 17 mai plakat klar og hengt opp
- Vurderer avskaffe bankkort
- Fått inn nesten alle innbetalinger til årbok
- Tar den store bestillingen av årbok imorgen 

#### triKom:  

- Fortsette med GoT fremvisninger
- Innhandling til 17. mai-middag neste uke
- Starte opp C# som nodekommité?
  - Vil komme en søknad til HS når noe er avklart med - Abakus sitt kor
- Bedre oversikt på regnskap
- Se om de kan bruke noen faddere fra velkom til master-fadderuke

#### SeniorKom: 

- Hatt møte på torsdag
- Daniel har vært på velkom møte
- Planlegger fadderuke for masterstudenter
  - Skal delta noe på velkom sitt opplegg, og ha noen egne dager med opplegg
- Ikke mye oppdatering siden sist


#### IDI og ITR:  

- Siden sist har studentrådene
- Alle studentrådene skal gå sammen
  - Åpner sannsynlig 2 undass stillinger
  - Får en ny webside
  - Har blitt ønsket ny logo
- Periodisk plan for vurdering av master og bachelor i informatikk
- Linn snakker om at vi ikke må være redd for å slå oss sammen med andre informatikk-miljøer
  - Snakke med THILDE om sammarbeid (?)

#### Leder og nestleder: 

- Vært på møte med den nyoppstartede nodekomiteen KobKom (Kort og brettspill)
- Pia og Thor Håkon har (ved hjelp av prokom) laget brosjyrer til 1. klassingene


## 2 Interkom  


## 3 Referat etter genfors

- Pia hadde glemt å legge til HS som kopi på mailen til paraferere
- Mange har lagt inn kommentarer
- Kan vi redigere i referatet?
  - Hvis paraferene godkjenner referatet - så ja?
  - Redaksjonelle endringer og skriveleif er greit
- Vi får frem definisjonen på paraferer
- Lengre diskusjon om hva vi kan redigere og hva paraferene skal gjøre

## 4 Retningslinjer

- “Virke” under retningslinjer
  - Føringer på hva som kan gjøre
  - Se HS sine retningslinjer for eksempel

- Opptak
  - Ha med føringer på dette også
- Det er ikke kritisk at dette blir ferdig fort
  - Skal være ferdig til høsten
  - Tar en økt senere der vi går igjennom

- Møtereferatene skal legges ut for alle medlemmene
  - Møtereferatene skal ut senest en uke etter møte

 
## 5 Kompileringen


## 6 Regnskapsføring av teambuildingutgifter

- Marius har søkt litt rundt
  - Ikke blitt så mye klokere, men ikke funnet noe som tilsier at det er ulovlig å billagsføre alkohol
  - "Helt greit hvis det er til interne arrangementer" ifølge internett/Marius

- Det diskuteres hvorvidt det er greit å bruke teambuilding-penger på alkohol
  - Det kommer ikke frem av regnskapet om det er brukt på alkohol

- "Vi skal ikke fronte at komiteene bruker penger på alkohol, men dersom det er penger til over etc. så kan dette brukes på alkohol"

- "Kan vi regnskapsføre alkohol?"
  - Forslaget gikk gjennom
  - Må være mer forsiktig på hva vi stemmer over, dette kunne påvirket kompilering
    - Men det må også sees i kontekst

## 7 Søknader om fortsettelse av verv


## 8 Seniorkom

- Våre tanker rundt arbeidsoppgavene til leder av seniorkom
  - Skal lederen velges på genfors?
  - Skal være lett å kommunisere mellom HS og seniorkom
  - Skal han være med på alle møter? Eventuelt bare være tilstede som ITR, altså si sitt og gå?
  - Ta opp leder i HS når komiteen får mer fart?
  - SeniorKom leder kan bidra med erfaring til et nytt HS
  - Vi kan ikke gi leder noe mer makt enn det genfors har gjort

- Ønsker vi at leder av SeniorKom velges av HS?
  - Dette bestemmes av genfors

- Skal leder har møterett og talerett på HS møter?

## 9 Moderering av Onlinefacebooksiden

- Vi trenger en slags moderering av facebooksiden
- Burde ha en bedre plan over hva som skal postes
  - Ting burde komme kontinuerlig og ikke for mye på samme tid
- Vi sier ifra til Thor Håkon om vi skal poste noe på facebook
  - Unngå skriveleif, feilinformasjon osv

- Finnes en arrKom facebook page
  - Er det behov for det
  - Ønsker at de følger “grafiske retningslinjer” 
  - La arrkom diskutere nødvendigheten/ønskene av pagen internt, så tar vi en avgjørelse på det neste møte

- Ønsker vi å ha komitespesifikke pages?
- Eksamensquiz med Steria på facebook?

## 10 Vinstraff for ikke offentliggjorte møtereferater

- Frist innen neste møte

## 11 Ukens infomail. 

- Thor Håkon har vært tidlig ute!
- Sender ut mail imorgen

## 12 Forespørsler som har kommet på epost 

- Taler til immatrikuleringen 
  - Pia tar denne, med mindre;
  - Noen i Abakus tok denne før oss

- RaspberryPi tilkobling med wifi
  - Pia svarer

- Gammel PC til kompileringen
  - Vi takker ja
  - Erik svarer

- Broderskapet sin webside
  - Nils svarer

- NTNUVI
  - En organisasjon (?) for at studentene skal kunne si sin stemme ang fusjonsprosessen

- Mail fra velkom om byrebus og komitespesifikke poster
  - Få de til å sende en liste med poster allerede 
  - Supert tiltak, vi er med
  - Komiteledere forespørre om å få spesifikke poster til velKom

- StipendSushi
  - Vi er positive!
  - Nå ny nodekomitee!
  - StipendSushi nodekomite er nå en nodekomite av HS

- KobKom - Kort og brettspillkomiteen under trikom?
  - Sondre A. mener det har en litt naturlig plass under trikom
  - KobKom er nå en nodekomite av TriKom


## 13 Eventuelt 

- Referat
  - Marius mener alle må referere i annet teksdokument, og ikke live på nettsiden

- Grill - Velkom ønsker svar
  - Sparer penger istedenfor engangsgrill
  - Sondre har forhørt seg om griller, og om de får plass 
  - Vi går inn for å kjøp av grill, men tar det på mailinglisten når det dukker opp

- Medlemsliste etter overgang til seniorKom
  - De står på “chunk-listen” til seniorkom med gammel komitee i parantes
  - Kan skrive opp de gamle medlemmene på den komiteen de dro fra som “aktivt seniorkom-medlem” eller noe i den stil

- Møtekrav på gamle HS er over
  - Gamle folk ryker av epostlisten

- Ekskusjon
  - Ekskom skulle diskutere om å øke antall personer etter avmeldingsfristen
  - Når de får penger fra IME så **skal** det være åpent for alle
    - Støtten fra IME er på 1200 kr per pers
    - Christoffer skal gi beskjed om dette
  - Legg prisen i beskrivelsen på arrangementet!


## 14 Møteevaluering  

- Ta diskusjoner på mail

Møte hevet kl 17:03