Møtetidspunkt: 09.15 - rom 354 it-vest

Servering: Nils

Referering: Nils

Vinstraff:

Tilstede:

Mangler: Marius

39 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

40 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

Immball er stort sett go.

Blir møte i morgen

velkom: griller kommer i dag(!)

banKom:

Økonomien er på stell

bedKom:

Alt er klart for bedpresser fremover

Kommer til å ta opp tre stk.

dotKom:

Ikke hatt møte, tar et lite i dag for å kjøre status før opptak osv.

fagKom, med eksKom:

Blir nok å ta opp syv stk.

Itera blir lego-mindstorms kurs

Fått sushikme-konto

proKom:

De første plakatene er hentet og hengt opp

Venter litt på info for videre plakater

Tar opp ca. fem stk.

Fotobytting med abakus-pr for immball

T-skjortesmell, fargekoder var sent riktig,

triKom:

Har møte i morgen

Vil vurdere å be om litt penger tilbake for sen grill og ekstrautgifter

SeniorKom:

Masterfadderuke har begynt

40-ish av 65 møtte på gårsdagens bli-kjent-kveld. Veldig vellykket!

Booket Nardo klubbhus til komitékickoff 9. september

Caroline kan bidra litt til kompileringen

IDI og ITV:

Leder og nestleder:

Har fått info fra vektere på linjelederlista om "ukontrollert" fulle personer ved hovedbygget og realfagsbygget. Vi oppholdt oss et annet sted og er nok ikke skyldige, men oppfør dere.

Opptaksinfomøte i morgen klokken 14 i S2.

Linjelederis på fredag sies det.

Det har kommet meldinger fra vaktene om "ukontrollert fyll" ved realfagsbygget 17.08 - si ifra

42 TBH oppsummerer burgermiddag med Login

Veldig interesserte i å bli bedre kjent med oss. Glade for at vi tok kontakt!

43 Scanneren på kontoret er ødelagt

Trikom kjøper ny scanner. Googler litt om kryssplattformstøtte. Win+Mac+Linux uten aidsdrivere.

44 Ukens infomail.

Bedpresser

Blesting av komitéopptak

Hold av 12. september(!)

45 Forespørsler som har kommet på epost

Edgarprisen - pass

Storband - arrkom diskuterer, videresender til jubkom

Swingkursting

Kjellerkontakt - Sverre blir kjellerkontakt. Nøkkelen ligger trygt og godt i safen.

46 Eventuelt

Bokser - send mail til triKom for å få boks

Lang&tro skriv inn på wikien hvem som skal ha

Hvem har betalt daljene sine? Skriv inn

47 Immballinvitasjoner

Done-ish

48 Møteevaluering

Sklei mye ut mot slutten

Mye pc-bruk ...