**Møtetidspunkt:** 09.15 - rom 354 it-vest

**Servering:** Nils

**Referering:** Nils

**Vinstraff:** 

**Tilstede:** 

**Mangler:** Marius

## 39 Godkjenning av innkalling, servering og referat 
Godkjent

## 40 Status for komiteene

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

Immball er stort sett go. 

Blir møte i morgen

velkom: 
  griller kommer i dag(!) 

#### banKom:  

Økonomien er på stell

#### bedKom: 

Alt er klart for bedpresser fremover

Kommer til å ta opp tre stk. 

#### dotKom: 

Ikke hatt møte, tar et lite i dag for å kjøre status før opptak osv. 

#### fagKom, med eksKom:  

Blir nok å ta opp syv stk. 

Itera blir lego-mindstorms kurs

Fått sushikme-konto

#### proKom:  

De første plakatene er hentet og hengt opp

Venter litt på info for videre plakater 

Tar opp ca. fem stk. 

Fotobytting med abakus-pr for immball

T-skjortesmell, fargekoder var sent riktig, 

#### triKom: 

Har møte i morgen

Vil vurdere å be om litt penger tilbake for sen grill og ekstrautgifter

#### SeniorKom: 

Masterfadderuke har begynt

40-ish av 65 møtte på gårsdagens bli-kjent-kveld. Veldig vellykket! 

Booket Nardo klubbhus til komitékickoff 9. september

Caroline kan bidra litt til kompileringen


#### IDI og ITV:  


#### Leder og nestleder: 

Har fått info fra vektere på linjelederlista om "ukontrollert" fulle personer ved hovedbygget og realfagsbygget. Vi oppholdt oss et annet sted og er nok ikke skyldige, men oppfør dere. 

Opptaksinfomøte i morgen klokken 14 i S2. 

Linjelederis på fredag sies det. 

Det har kommet meldinger fra vaktene om "ukontrollert fyll" ved realfagsbygget 17.08 - si ifra


## 42 TBH oppsummerer burgermiddag med Login

Veldig interesserte i å bli bedre kjent med oss. Glade for at vi tok kontakt! 


## 43 Scanneren på kontoret er ødelagt

Trikom kjøper ny scanner. Googler litt om kryssplattformstøtte. Win+Mac+Linux uten aidsdrivere. 

## 44 Ukens infomail. 

Bedpresser

Blesting av komitéopptak

Hold av 12. september(!)

## 45 Forespørsler som har kommet på epost 

Edgarprisen - pass

Storband - arrkom diskuterer, videresender til jubkom

Swingkursting

Kjellerkontakt - Sverre blir kjellerkontakt. Nøkkelen ligger trygt og godt i safen. 

## 46 Eventuelt 

Bokser - send mail til triKom for å få boks

Lang&tro skriv inn på wikien hvem som skal ha 

Hvem har betalt daljene sine? Skriv inn

## 47 Immballinvitasjoner 

Done-ish

## 48 Møteevaluering 

Sklei mye ut mot slutten

Mye pc-bruk ...