Møtetidspunkt: 11.15 (forhåpentligvis rom 054)

Servering: Thor Håkon

Referering: Thor Håkon

Vinstraff: Agnete (kom for sent), Marius (ikke svart på idémyldring-doodle)

Ølstraff:

Tilstede: Pia, Marius, Nils, Dre, Magnus, Agnete, Sondre, Kristian, Christoffer, Thor Håkon

Mangler: Ingen

74 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent som bare det! Han Thor kan sannelig å bake.

75 Informasjon fra SIT

 • SiT Råd syns frivillighet er bra, men at det går på studieprogresjonen løs. Det blir arrangert kurs rettet mot de som er frivillige, alle er gratis og laget i samarbeid med studentfrivilligheten.
  • Kurs i presentasjonsteknikk
  • Kurs i regnskapsføring
  • Kurs i stressmestring og tidsplanlegging
  • Kurs i møteledelse og møtefasilitering
  • Kurs i arbeidsmiljø og samarbeid
  • Kurs i mediehåndtering
  • Kurs tilpasset enkeltforeninger (kurs på bestilling)
 • Lykkepromille
  • Ikke et avholdsprosjekt, finansiert av helsedirektoratet
  • 40% studenter mener det drikkes for mye
  • Skape alkoholvaner som ligger rundt 0.6 og 1, fokusere på det positive
  • Skape arrangementer der alkohol ikke er i fokus
  • Blir holdt tre møter der det snakkes om lykkepromille, ruspolicy og den nødvendige samtalen
 • Ønsker å møte de frivillige på deres premisser

76 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Immball skjedde
 • Blåtur kommer, påmelding åpner om to dager
 • Swingkurs ble gjennomført, men få møtte opp.
  • Bleste mer at swing er en greie på Gløshaugen
 • Prøve å få til litt nye arrangement ila semesteret
  • Aktivitetsdag med barneleker
  • Gjøre om ølsmaking til casinofest (står tre casinobord på Moholt, hvem eier de?)
  • Skattejakt
  • Fortsette med curling (15. november)
 • Alt går på skinner med julebord
 • Juleverksted kommer
 • Teambuilding på fredag
 • Leder reiser på ferie, nestleder tar over i tre uker
 • JubKom har møte i morgen (onsdag)

banKom:

 • Betalt fakturaer
 • SeniorKom har fått 20.000, ref budsjettet

bedKom:

 • Endelig funnet fast møtetid
 • Planlagt Oslo-tur med fagKom, 8. til 10. oktober
 • Jobber med å få annonser til Offline
 • BedKom-leder kommer ikke på møte neste uke, nestleder kommer

dotKom:

 • Hadde møte på tirsdag
  • Bli-kjent-leker for de nye
  • Gått gjennom grunnleggende
 • Første ordentlige arbeidskveld i morgen
 • Betalingssystemet har fungert bra

fagKom:

 • Skal på Oslo-tur med BedKom
 • Velge økonomiansvarlig i morgen
 • Bli-kjent-kveld i morgen
 • Bedrift vil ut og spise, fikk hjelp av bedKom
 • Starte med planlegging av Lightning Talks neste uke

proKom:

 • PR tok bilder på immballet
 • Plakater jobbes med
 • Nye kommer ikke inn på filområdet
 • Brekkehelg til helgen
 • Merket blits, så folk vet at det er vårt
 • Testet bestillingssystem fra dotKom, og det er bra!

triKom:

 • Valgt nestleder
 • Kaffekopper blir ryddet opp i
 • Kontorvakter er nesten helt på plass. EksKom og AppKom tar vakter.
 • Må bytte møtetidspunkt
 • Det blir TV-kickoff når TV-en kommer (som er snart)

SeniorKom:

 • Komitékickoff skjedde, og det gikk bra!
 • Tror det funket bra med quiz etter hver post
 • Sende ut tilbakemeldingsskjema til de nye komitémedlemmene?

IDI og ITV:

 • Ikke møtt

Leder og nestleder:

 • Vært i møte med Login etter immballet
 • Tenkt på teambuilding, idémyldring og teambuilding med Abapus

77 Interkom

78 Tilbakemelding til kompilering og immball

79 Møte med Login

 • Login hadde en del spørsmål til Online
 • Det er ønske om å arrangere konkurranser mellom Online og Login (FagKom-leder tar kontakt)
 • Login spurte en del om økonomi
  • Online kan hjelpe de i gang her
  • BanKom-leder tar kontakt
 • Snakket mye om fadderperiodene
  • Hvordan Online arrangerer fadderukene
  • Linjeforeningene på Gjøvik sliter med engasjement blant studentene
 • Underskriftskampanje mot ny studieforskrift blir spredt til Gjøvik
 • Bedriftspresentasjon og kurs
  • Login ønsker å uppe seg i bedpres-gamet, og snakket med bedKom-leder om det
 • Det bør ikke være et spørsmål om Online skal komme på besøk til Gjøvik.

80 Ukens infomail

81 Forespørsler som har kommet på epost

 • AppLab: Legges ut på Facebook
 • Sopra Steria: Legges ut på Facebook i morgen
 • NTVA-møte: Dropper det
 • Startup weekend Trondheim: Infomail
 • Gobi: Vi ønsker oss kanal, og kommer til å bleste for Gobi. ArrKom-leder svarer.
 • Invitasjon til Teaterlosjens immball (fredag): Thor Håkon, Christoffer
 • Bokskap: Gjelder ikke oss

82 Eventuelt

 • Bånd til gamle styremedlemmer
  • Bånd til alumnistyre og 5. klasse
  • Alumni: blå
   1. klasse: hvit
  • Komitémedlemmer som deltar på andres ball: oransje
 • Plakater på P15
  • Det henges mange plakater på datasaler (ikke på korktavlene)
  • Online styrer korktavlen ved kontoret
  • Undersøke med IDI om de har en policy på plakater på P15 (BanKom-leder tar dette)
  • Plakater som henger der de ikke skal henge oppe blir tatt ned
 • Bruk av Facebook

  • Policy på å poste ting på Onlines Facebook-side mot andre steder:
   • Brukes til det Online HS ønsker å informere verden om
  • Informatikkgruppa brukes til det som er internt for informatikkstudenter

   • Gamle informatikkstudenter som trenger proggehjelp, er det ok?
   • Så lenge det ikke er reklame, og det er våre studenter som spør, det er ok
  • Facebook-siden: Blestes om aktiviteter dagen før påmelding åpner

  • Skal CaG har tilgang til kontoret? Leder har tilgang

83 Møteevaluering

 • Bra møte, men vi snakker for tregt, og for mye i munnen på hverandre. Få ut fingeren folkens!