**Møtetidspunkt:** 11.15 (forhåpentligvis rom 054)

**Servering:** Thor Håkon

**Referering:** Thor Håkon

**Vinstraff:** Agnete (kom for sent), Marius (ikke svart på idémyldring-doodle) 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Pia, Marius, Nils, Dre, Magnus, Agnete, Sondre, Kristian, Christoffer, Thor Håkon

**Mangler:** Ingen

## 74 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Godkjent som bare det! Han Thor kan sannelig å bake.

## 75 Informasjon fra SIT

* SiT Råd syns frivillighet er bra, men at det går på studieprogresjonen løs. Det blir arrangert kurs rettet mot de som er frivillige, alle er gratis og laget i samarbeid med studentfrivilligheten. 
  * Kurs i presentasjonsteknikk 
  * Kurs i regnskapsføring 
  * Kurs i stressmestring og tidsplanlegging 
  * Kurs i møteledelse og møtefasilitering 
  * Kurs i arbeidsmiljø og samarbeid 
  * Kurs i mediehåndtering 
  * Kurs tilpasset enkeltforeninger (kurs på bestilling) 
* Lykkepromille 
  * Ikke et avholdsprosjekt, finansiert av helsedirektoratet
  * 40% studenter mener det drikkes for mye 
  * Skape alkoholvaner som ligger rundt 0.6 og 1, fokusere på det positive 
  * Skape arrangementer der alkohol ikke er i fokus 
  * Blir holdt tre møter der det snakkes om lykkepromille, ruspolicy og den nødvendige samtalen
* Ønsker å møte de frivillige på deres premisser

## 76 Status for komiteene 

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

* Immball skjedde 
* Blåtur kommer, påmelding åpner om to dager 
* Swingkurs ble gjennomført, men få møtte opp. 
  * Bleste mer at swing er en greie på Gløshaugen 
* Prøve å få til litt nye arrangement ila semesteret 
  * Aktivitetsdag med barneleker 
  * Gjøre om ølsmaking til casinofest (står tre casinobord på Moholt, hvem eier de?) 
  * Skattejakt 
  * Fortsette med curling (15. november) 
* Alt går på skinner med julebord 
* Juleverksted kommer 
* Teambuilding på fredag 
* Leder reiser på ferie, nestleder tar over i tre uker 
* JubKom har møte i morgen (onsdag)

#### banKom: 

* Betalt fakturaer
* SeniorKom har fått 20.000, ref budsjettet

#### bedKom: 

* Endelig funnet fast møtetid 
* Planlagt Oslo-tur med fagKom, 8. til 10. oktober 
* Jobber med å få annonser til Offline 
* BedKom-leder kommer ikke på møte neste uke, nestleder kommer 

#### dotKom:

* Hadde møte på tirsdag 
  * Bli-kjent-leker for de nye 
  * Gått gjennom grunnleggende 
* Første ordentlige arbeidskveld i morgen 
* Betalingssystemet har fungert bra 

#### fagKom:

* Skal på Oslo-tur med BedKom 
* Velge økonomiansvarlig i morgen 
* Bli-kjent-kveld i morgen 
* Bedrift vil ut og spise, fikk hjelp av bedKom 
* Starte med planlegging av Lightning Talks neste uke 

#### proKom: 

* PR tok bilder på immballet 
* Plakater jobbes med 
* Nye kommer ikke inn på filområdet 
* Brekkehelg til helgen 
* Merket blits, så folk vet at det er vårt 
* Testet bestillingssystem fra dotKom, og det er bra! 

#### triKom:

* Valgt nestleder 
* Kaffekopper blir ryddet opp i 
* Kontorvakter er nesten helt på plass. EksKom og AppKom tar vakter. 
* Må bytte møtetidspunkt 
* Det blir TV-kickoff når TV-en kommer (som er snart) 

#### SeniorKom:

* Komitékickoff skjedde, og det gikk bra! 
* Tror det funket bra med quiz etter hver post 
* Sende ut tilbakemeldingsskjema til de nye komitémedlemmene?

#### IDI og ITV:

* Ikke møtt

#### Leder og nestleder: 

* Vært i møte med Login etter immballet 
* Tenkt på teambuilding, idémyldring og teambuilding med Abapus 

## 77 Interkom 

## 78 Tilbakemelding til kompilering og immball 


## 79 Møte med Login 

* Login hadde en del spørsmål til Online 
* Det er ønske om å arrangere konkurranser mellom Online og Login (FagKom-leder tar kontakt) 
* Login spurte en del om økonomi
  * Online kan hjelpe de i gang her 
  * BanKom-leder tar kontakt 
* Snakket mye om fadderperiodene 
  * Hvordan Online arrangerer fadderukene 
  * Linjeforeningene på Gjøvik sliter med engasjement blant studentene 
* Underskriftskampanje mot ny studieforskrift blir spredt til Gjøvik 
* Bedriftspresentasjon og kurs 
  * Login ønsker å uppe seg i bedpres-gamet, og snakket med bedKom-leder om det 
* Det bør ikke være et spørsmål om Online skal komme på besøk til Gjøvik. 

## 80 Ukens infomail

* https://online.ntnu.no/wiki/komiteer/infomail/150915/ 
* Infomail sendes ut onsdag kl. 12.00, frist: 11.59 på onsdag 

## 81 Forespørsler som har kommet på epost 

* AppLab: Legges ut på Facebook 
* Sopra Steria: Legges ut på Facebook i morgen 
* NTVA-møte: Dropper det 
* Startup weekend Trondheim: Infomail 
* Gobi: Vi ønsker oss kanal, og kommer til å bleste for Gobi. ArrKom-leder svarer. 
* Invitasjon til Teaterlosjens immball (fredag): Thor Håkon, Christoffer 
* Bokskap: Gjelder ikke oss 

## 82 Eventuelt 
* Bånd til gamle styremedlemmer 
  * Bånd til alumnistyre og 5. klasse 
  * Alumni: blå 
  * 5. klasse: hvit 
  * Komitémedlemmer som deltar på andres ball: oransje 
* Plakater på P15 
  * Det henges mange plakater på datasaler (ikke på korktavlene) 
  * Online styrer korktavlen ved kontoret 
  * Undersøke med IDI om de har en policy på plakater på P15 (BanKom-leder tar dette) 
  * Plakater som henger der de ikke skal henge oppe blir tatt ned 
* Bruk av Facebook 
  * Policy på å poste ting på Onlines Facebook-side mot andre steder:
  	* Brukes til det Online HS ønsker å informere verden om 
  * Informatikkgruppa brukes til det som er internt for informatikkstudenter 
  	* Gamle informatikkstudenter som trenger proggehjelp, er det ok? 
  	* Så lenge det ikke er reklame, og det er våre studenter som spør, det er ok 

  * Facebook-siden: Blestes om aktiviteter dagen før påmelding åpner
* Skal CaG har tilgang til kontoret? Leder har tilgang 

## 83 Møteevaluering 

* Bra møte, men vi snakker for tregt, og for mye i munnen på hverandre. Få ut fingeren folkens!