Møtetidspunkt: 11.15 (rom 054)

Servering: Sondre A

Referering: Dre

Vinstraff: Son for å glemme å legge ut forrige møteref, MaRi-U.S. for komme forsent

Ølstraff:

Tilstede: Aggzy, L0ffzy, K0gzy, Nilzy, MaRi-U.S., K33gasus, IPA, THB, Son, Dre

Mangler:

148 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • All good

149 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Nettop hatt Casinofest
  • Gikk ganske bra
  • Kunne fått litt mer hjelp på opprydningen
  • Tar mer tilbakemelding på interkom
 • Julebord snart. Invitasjoner kommer ila uka
 • Juleverksted på plass
 • Eksamensfest klart
 • Setter de fleste arrangementene for neste semester på torsdag

banKom:

 • Ikke skjedd så mye
 • Billaggsføre frem til mai til fredag
 • Teambuilding med lasagne hos Marius på freddan
 • Bankkort på vei

bedKom:

 • Hatt møte med abakus, gikk ganske bra

dotKom:

 • Har gått gjennom masse gamle filer, masse snax
  • Så etter ting til jubkom
 • Alle nye har fått oppgaver de jobber med. RFID for nye API, Elk, litt rutine, en app man kan legge inn tasks som minner på
 • Sett på muligheten for å gå over til python 3
 • Skal extende groups greiene i django
 • Forberedt litt julebordting

fagKom, med eksKom:

 • Vært på hyttetur
 • Deligert alt av kurs til bedrifter
 • Christina blitt nestleder
 • Hadde lighningtalks i går. litt problem med tekniske og lokalet, ellers greit
 • Kosekveld med abakus neste mandag
 • Esksamenskurs på mandag, i itgk

Ekskom: - Hatt dugnad

proKom:

 • Laget plakater
 • Vurdert nye typer annonser
 • Lager appkom log
 • Sosial kveld med readme på nyåret

triKom:

 • Hatt Star Wars. Labert oppmøte - var 3 stk (fra trikom)
 • Planlegger eksamensoppmuntring
 • Snakket med kobKom, de lever og har det bra
 • Holder på med juleverksted, da kommer også julebrus

SeniorKom:

 • Daljen til seniorkom ruller
 • hatt teamuilding hos pøk, var koz

IDI og ITV:

Leder og nestleder:

 • Begynt med kartlegging av frivilligheten på NTNU
  • Fakultetene (litt lenger opp i systemet) tror linjeforeningene kun arrangerer fadderukene, så vi prøver å gjøre de litt oppmerksom på det
  • Under Dusken synes dette var interessant og har kontaktet Pia
 • Utmatrikuleringen er
 • Kurs med SIT i januar - Miljø og møteledelse
 • Avgjørelsesarkiv
 • Vil ha tilbakemelding på komitemedlems-retningslinjene

Offline arrangert redaksjonsmøte med andre linjeforeninger. Veldig fornøyd

152 Opprettelse av alumnilister for komiteene (15 min)

Mål: Burde vi opprette alumnilister for hver komité?

 • Flere personer som nå jobber i bedrift sitter på mailinglister der det diskuteres bedrifter og “konkurrenter”.
 • Signere en ny taushetserklæring etter komiteverv?

  • Flere som synes det burde være et krav
  • hvis vi trenger taushetserklæring for folk på listen, burde de ikke sitte der
  • Størst case for bedkom, fagkom
 • Vi omformulerer taushetserklæringen til å gjelde informasjon man får etter vervet via offisielle

Konklusjon:

153 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Holder på med kassasystem. Ønsker laptop/pad og bruke som touchskjerm til kjøp etc.

  • Lurer på hvor mye de kan bruke.
   • Det er opp til komiteene hvor mye de bruker, hvis de holder seg innenfor budsjettet.
 • Carbon track and trace

  • Tar det på mail etc

154 Ukens infomail (5 min)

155 Eventuelt (10 min)

 • Julekalender. (Informasjon fra Pia og delegering)
  Mål: Neste år, så kommer trikom til å ta over Onlines julekalender. I år så samarbeider HS med dem om det. HS fordeler julekalenderansvar.
 • Komiteer kan få dager, men da kan heller ikke hele komiteen svare.
 • Det fordeles spørsmål/dager i julekalenderen

 • Spørreundersøkelse (hva skal vi gjøre fremover?)
  Mål: Komme frem til at vi blester én gang til og setter frist til i morgen kveld, og så deler vi ut premien.

  • Blestet om idag
  • Tas bilde av vinneren med chromecasten når den kommer
 • Diskusjon mellom bedkom og fagkom

 • Uenig i hvordan osloturen løses med antall deltagere
 • SeniorKom stiller seg til disp

 • Netflix konto til kontoret

 • DotKom kan vurdere å ta det på en av sine poster

 • Trikom må slutte med prinsippene sine og begynne selge julebrus før 1. desember

156 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)