**Møtetidspunkt:** 11.15 (rom 054)

**Servering:** Sondre A

**Referering:** Dre

**Vinstraff:** Son for å glemme å legge ut forrige møteref, MaRi-U.S. for komme forsent 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Aggzy, L0ffzy, K0gzy, Nilzy, MaRi-U.S., K33gasus, IPA, THB, Son, Dre
 
**Mangler:** 

## 148 Godkjenning av innkalling, servering og referat

- All good 

## 149 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

- Nettop hatt Casinofest 
  - Gikk ganske bra 
  - Kunne fått litt mer hjelp på opprydningen
  - Tar mer tilbakemelding på interkom
- Julebord snart. Invitasjoner kommer ila uka
- Juleverksted på plass
- Eksamensfest klart
- Setter de fleste arrangementene for neste semester på torsdag

#### banKom: 

- Ikke skjedd så mye
- Billaggsføre frem til mai til fredag
- Teambuilding med lasagne hos Marius på freddan
- Bankkort på vei

#### bedKom: 

- Hatt møte med abakus, gikk ganske bra


#### dotKom:

- Har gått gjennom masse gamle filer, masse snax
   - Så etter ting til jubkom
- Alle nye har fått oppgaver de jobber med. RFID for nye API, Elk, litt rutine, en app man kan legge inn tasks som minner på
- Sett på muligheten for å gå over til python 3
- Skal extende groups greiene i django
- Forberedt litt julebordting

#### fagKom, med eksKom:

- Vært på hyttetur
- Deligert alt av kurs til bedrifter
- Christina blitt nestleder
- Hadde lighningtalks i går. litt problem med tekniske og lokalet, ellers greit
- Kosekveld med abakus neste mandag
- Esksamenskurs på mandag, i itgk

Ekskom:
- Hatt dugnad

#### proKom: 

- Laget plakater
- Vurdert nye typer annonser
- Lager appkom log
- Sosial kveld med readme på nyåret


#### triKom:

- Hatt Star Wars. Labert oppmøte - var 3 stk (fra trikom)
- Planlegger eksamensoppmuntring
- Snakket med kobKom, de lever og har det bra
- Holder på med juleverksted, da kommer også julebrus

#### SeniorKom: 

- Daljen til seniorkom ruller
- hatt teamuilding hos pøk, var koz

#### IDI og ITV:

#### Leder og nestleder: 

- Begynt med kartlegging av frivilligheten på NTNU
  - Fakultetene (litt lenger opp i systemet) tror linjeforeningene kun arrangerer fadderukene, så vi prøver å gjøre de litt oppmerksom på det
  - Under Dusken synes dette var interessant og har kontaktet Pia
- Utmatrikuleringen er 
- Kurs med SIT i januar - Miljø og møteledelse
- Avgjørelsesarkiv
- Vil ha tilbakemelding på komitemedlems-retningslinjene

 Offline arrangert redaksjonsmøte med andre linjeforeninger. Veldig fornøyd 

## 152 Opprettelse av alumnilister for komiteene (15 min)

Mål: Burde vi opprette alumnilister for hver komité? 

- Flere personer som nå jobber i bedrift sitter på mailinglister der det diskuteres bedrifter og “konkurrenter”.
- Signere en ny taushetserklæring etter komiteverv?
  - Flere som synes det burde være et krav
  - hvis vi trenger taushetserklæring for folk på listen, burde de ikke sitte der
  - Størst case for bedkom, fagkom

- Vi omformulerer taushetserklæringen til å gjelde informasjon man får etter vervet via offisielle 


Konklusjon: 

## 153 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

- Holder på med kassasystem. Ønsker laptop/pad og bruke som touchskjerm til kjøp etc.
  - Lurer på hvor mye de kan bruke. 
    - Det er opp til komiteene hvor mye de bruker, hvis de holder seg innenfor budsjettet.


- Carbon track and trace
  - Tar det på mail etc

## 154 Ukens infomail (5 min)

## 155 Eventuelt (10 min)

* Julekalender. (Informasjon fra Pia og delegering) 
Mål: Neste år, så kommer trikom til å ta over Onlines julekalender. I år så samarbeider HS med dem om det. HS fordeler julekalenderansvar. 
- Komiteer kan få dager, men da kan heller ikke hele komiteen svare.
- Det fordeles spørsmål/dager i julekalenderen

* Spørreundersøkelse (hva skal vi gjøre fremover?) 
Mål: Komme frem til at vi blester én gang til og setter frist til i morgen kveld, og så deler vi ut premien.
  - Blestet om idag
  - Tas bilde av vinneren med chromecasten når den kommer

* Diskusjon mellom bedkom og fagkom
- Uenig i hvordan osloturen løses med antall deltagere
- SeniorKom stiller seg til disp

* Netflix konto til kontoret
- DotKom kan vurdere å ta det på en av sine poster


- Trikom må slutte med prinsippene sine og begynne selge julebrus før 1. desember

## 156 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)