Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Pia

Referering: Thor Håkon

Vinstraff: Magnus (for sent), Kristian (for sent), Sondre (for sent, glemt movember), Dre (for sent), Nils (glemt movember)

Ølstraff:

Tilstede:

Mangler:

001 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

002 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Ikke møtt

banKom:

 • Ikke skjedd så mye, tre konvolutter
 • Vi får ikke MasterCard fra DnB (uvisst hvorfor)
 • Skal se på om vi kan få én kontaktperson i DnB

bedKom:

 • Ikke møtt

dotKom:

 • Det har vært stille i ferien
 • Kassesystemet er blitt ish ferdig i jula
 • Opprettet wiki for nye NTNU-campuser

fagKom, med eksKom:

 • Fått inn kontrakter
 • De første kursene er i orden
 • Jobber med å finne kursholder til git-kurs i februar
 • Tech Talks har fått inn seks bedrifter, alt er i rute

proKom:

 • Satt fast møtedag
 • Denne utgaven av Offline er jubileumsutgave (5 år)
 • Skal finne en årboksfotograferingsdato
 • Se på andre løsninger for årboka, ikke ha ringperm

triKom:

 • Kontorvakter starter neste uke
 • Adlib har startet å røre på seg igjen
 • Star Wars gikk bra
 • KobKom skal starte opp
 • Starter med møter neste uke

SeniorKom:

 • Rolig
 • Første møte blir etter Åre

IDI og ITV:

 • Ikke møtt

Leder og nestleder:

 • Ferie og mail

004 Prikkereglene (15 min)

 • Prikkeregelgjengen går gjennom kommentarene i utkastet og presenterer forslag til nye prikkeregler på møtet om 2 uker.

005 Avtale mellom itDagene og Online

 • Forslag: Online blester for itDagene og får 30% av bankettplassene tilbake
 • HS leser gjennom kontrakten som er blitt sendt på e-post, og kommer med tilbakemeldinger.

006 Wii U på kontoret

 • Agnete kan donere sin Wii U til kontoret, men har kun én kontroller.
 • Spørre på informatikkgruppen om medlemmer har kontrollere (Aggie gjør det)

007 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Rådgivning til IT-prosjekt hos STØH (Nils tar det)
 • Aarhønens bursdagsfest (bumpes)

008 Ukens infomail (5 min)

009 Eventuelt (10 min)

 • Glemt movember-premiering (Nils og Sondre får vinstraff)
 • Forespørsler til informatikkgruppa på Facebook, hva er krav for å godkjenne? Hør om noen kjenner til personen. Så lenge de ikke gjør skade i gruppen kan de slippe inn.

010 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Kort og godt
 • Bra servering
 • Stort frafall