**Møtetidspunkt:** 09.15 (rom 054)

**Servering:** Pia

**Referering:** Thor Håkon

**Vinstraff:** Magnus (for sent), Kristian (for sent), Sondre (for sent, glemt movember), Dre (for sent), Nils (glemt movember)

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** 

**Mangler:**

## 001 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Godkjent 

## 002 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom:  

* Ikke møtt

#### banKom:  

* Ikke skjedd så mye, tre konvolutter
* Vi får ikke MasterCard fra DnB (uvisst hvorfor)
* Skal se på om vi kan få én kontaktperson i DnB

#### bedKom: 

* Ikke møtt

#### dotKom:

* Det har vært stille i ferien
* Kassesystemet er blitt ish ferdig i jula
* Opprettet wiki for nye NTNU-campuser

#### fagKom, med eksKom:

* Fått inn kontrakter
* De første kursene er i orden
* Jobber med å finne kursholder til git-kurs i februar
* Tech Talks har fått inn seks bedrifter, alt er i rute

#### proKom:  

* Satt fast møtedag
* Denne utgaven av Offline er jubileumsutgave (5 år)
* Skal finne en årboksfotograferingsdato
* Se på andre løsninger for årboka, ikke ha ringperm

#### triKom:

* Kontorvakter starter neste uke
* Adlib har startet å røre på seg igjen
* Star Wars gikk bra
* KobKom skal starte opp
* Starter med møter neste uke

#### SeniorKom: 

* Rolig
* Første møte blir etter Åre

#### IDI og ITV:

* Ikke møtt

#### Leder og nestleder:  

* Ferie og mail

## 004 Prikkereglene (15 min)

* Prikkeregelgjengen går gjennom kommentarene i utkastet og presenterer forslag til nye prikkeregler på møtet om 2 uker.

## 005 Avtale mellom itDagene og Online

* Forslag: Online blester for itDagene og får 30% av bankettplassene tilbake
* HS leser gjennom kontrakten som er blitt sendt på e-post, og kommer med tilbakemeldinger.

## 006 Wii U på kontoret

* Agnete kan donere sin Wii U til kontoret, men har kun én kontroller.
* Spørre på informatikkgruppen om medlemmer har kontrollere (Aggie gjør det)

## 007 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)  

* Rådgivning til IT-prosjekt hos STØH (Nils tar det)
* Aarhønens bursdagsfest (bumpes)

## 008 Ukens infomail (5 min)

* https://online.ntnu.no/wiki/komiteer/infomail/120116/
* Blir sendt ut tirsdager kl. 12.15

## 009 Eventuelt (10 min)

* Glemt movember-premiering (Nils og Sondre får vinstraff)
* Forespørsler til informatikkgruppa på Facebook, hva er krav for å godkjenne? Hør om noen kjenner til personen. Så lenge de ikke gjør skade i gruppen kan de slippe inn.

## 010 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

* Kort og godt
* Bra servering
* Stort frafall