Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Marius

Referering: Kristian

Vinstraff: Pia, Marius

Ølstraff:

Tilstede: Nils, THb, Wiker, Dre, Agnete, Kongsy, Lofsberg, Svoren, Pia

Mangler: Marius ++++++

043 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent.

044 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • X-fest neste uke. alt klart
 • Vinder-OL: Venter på plakater
 • Møte med velkom. Gikk fint. Ordnet med mail og liknende. Nytt møte på fredag.

banKom:

Marius er borte.

bedKom:

 • Bedpres med godata i går
 • Bedpres med knowit på torsdag

dotKom:

 • Nibble på kontoret. Finnes et par bugs, men det funker. Det er tross alt laget av barn.

fagKom, med eksKom:

 • Git-kurs i dag.
 • Javazone neste uke.
 • Jobber med å skaffe nytt utstyr (skjøteledninger og klikker)
 • Techtalks gikk bra. Alt ser ut til å være på stell til ekskursjonen.
 • Nye ekskom kjører opptak fra i dag.

proKom:

 • Kommet artikkel på OW4 om kobkom. Ble bra
 • Alle må sende inn bilder til årboka.
 • Arrangerer bursdag for offline. Den har blitt flyttet til 5. mars.
 • Hadde sosialkveld med abakus forrige uke.
 • Fått opp plakater.
 • Venter på plakat til computas og vinter-OL.
 • Har brukket offline.

triKom:

 • Alle i trikom begynner å bli sjuke.
 • David og Kathrine har ansvar for single-awareness day. De er syke, så det må følges opp personlig.
 • Martin har vært i kontakt med noen angående vasking av vinduer og kontoret. Undersøkt muligheten for at vaskedamene kan komme mer enn en meter innafor døra. *Er møte på torsdag.

SeniorKom:

 • Har sendt ut invitasjon til utmatrikuleringen. Svarfrist er 15. mars.
 • Har ferdigstilt seniorkomdalje. Må spørre marius om finansiering. Må sende mail, ettersom han ikke er her.
 • Caroline Odden blir seniorkoms representant i Velkom.

IDI og ITV:

*Borte <3

Leder og nestleder

 • Har hatt møte med velkom.
 • Pia har tatt over som møteleder i linjelederforumet.
 • Websjefene rundt på gløshaugen ønsker å samle krefter for å lage nettsider. Det blir holdt møte i kveld for å finne ut hva man kan gjøre det videre.

046 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Søknad om midler til D&D nodekomite: Går fra midlene vi har fått fra IDI. De får det de ber om.

 • Linjeforeningen Poka-yoke vil inn på oversikten. Vi fikser.

 • Jobbutlysning fra trondheim kommune. - Jone. Vi legger ut på oppdragsmailen.

 • Det sammensatte ball: 4. mars - Ingen skal på dette.

 • Ordenspromosjon: Ingen. Agnete vil hvis det ikke bli kjellerjubileum

047 Ukens infomail (5 min)

 • ekskom
 • velkom
 • knowit
 • itverket

048 Eventuelt (10 min)

Sosialkveld med Abapus:
* 16.02 (tre som ikke kan) * 17.02 (én som ikke kan) * 23.02 (tre som ikke kan) * 02.03 (alle kan) * 02.03 (alle kan) : Vi går for dette <3<3

Opptak til velKom og eksKom

 • Opptaket varer frem til neste fredag.
 • Det er dumt at opptaket gjennomføres på forskjellig måte. Noen mener at google form er mer lavterskel.
 • Er det det egentlig så dumt med mer høyterskel.
 • Kan man ha et google form for begge søknadene?
 • Pia tror ikke det er nødvendig å senke terskelen etter at techtalks ble så vellykket, og at ekskom har fått et bedre fotfeste.
 • Det er via opptak@online.ntnu.no vi gjør opptak, og det burde være konsekvent.
 • Det blir avgjort at opptaket skal gjøres på mail.

Spørreundersøkelse til utgåtte studenter.

 • IDI har også pleid å gjøre dette.
 • Vi må undersøke med dem om de fortsatt gjør det, slik at det ikke blir masse spam på folk etter at de har gått ut.

Temabuildingen vår

 • Skal vi ut i skogen?
 • Curling? JA!
 • Skal agnete bake pizza og så dra ut?
 • Slumberparty hos agnete? JA!
 • Dato er 28 - 29 februar.

049 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Antidigg - Si fra om saker før møtet.